AB Amber Grid

AB Amber Grid veikla

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

– gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;

– gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;

– suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro 89.32% visų kompanijos pajamų.

Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

[stock-tools exchange=“VSE“ symbol=“AMG1L“]

Finansai

Kompanijos finansai valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 75.35% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2016 m. pelnu reiktų 7.30 metų.

Pelno dinamika yra auganti. Visos kompanijos veiklos EPS vidutinis metinis augimas siekia 140%. 2 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 15.47%.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 13 eurų.

AB Amber Grid akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiame, tačiau matome, kad kompanija turi gerų perspektyvų. Biržoje kompanijos akcijos taip pat vertinamos gerai.

Nuo IPO pradžios beveik prieš trejerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo 41% vidutinę metinę grąžą.


[poll id=“17″]


Parsisiųsti tyrimą

AB Amber Grid

 


Pagrindiniai akcininkai

[table “197” not found /]


Investuotojo kalendorius:

2017 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2017 m. 8 savaitę (vasario 20-24 d.) – 2016 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2017 m. 14 savaitę  (balandžio 3-7 d.) – 2016 m. metinę informaciją: audituotas metines finansines ataskaitas ir auditorių patikrintą metinį pranešimą;
  • 2017 m. 17 savaitę (balandžio 24-28 d.) – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
  • 2017 m. 21 savaitę (gegužės 22-26 d.) – 2017 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2017 m. 34 savaitę (rugpjūčio 21-25 d.) – 2017 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2017 m. 47 savaitę  (lapkričio 20-24 d.) – 2017 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.

Pranešimai: 

[wp-rss-aggregator source=“11675″]


Insaiderių veiksmai:

 [table “167” not found /]

Parašykite komentarą

%d bloggers like this: