AB AUGA group

AB AUGA group veikla

AB AUGA group yra viena didžiausių įmonių grupių Lietuvoje,  investuojanti į žemės ūkį.

Grupės įmonės vykdo žaliavinių  ir galutinių produktų  gamybą ir prekybą, kuria ir vysto IT sprendimus, teikia nekilnojamojo turto valdymo paslaugas, prekiauja žemės ūkio technika bei žemės ūkiui skirtais produktais, organizuoja mokymus, teikia konsultacijas ir vysto kitas veiklas žemės  ūkio sektoriuje.

2016 m. AB AUGA group planuoja atlikti perėjimą iš įprastos žemdirbystės veiklos į ekologinę. 2015 m. birželio 15 d. atsisakė mineralinių trąšų ir visų pesticidų naudojimo, derlius, nuimtas 2016 m., bus žymimas P2 (pereinamojo laikotarpio 2 derlius), ir tik 2017 m. bus nuimtas pirmasis ekologiškas derlius.

Tačiau kompanijos pajamoms įtakos turi reikšmingi faktoriai, kurių pati kompanija kontroliuoti negali:

Pasaulinės žemės ūkio produkcijos žaliavų kainos, oro sąlygos, valstybinė politika žemės ūkio srityje, gyvenimo sąlygų pokyčiai, konkurenciniai produktai kitose šalyse;

Galvijų ligos.

Neaiškus kompanijai priklausančių 10 tūkst. hektarų Krymo Autonominėje Respublikoje likimas.

2015 m. gruodžio 31 d. 15 bendrovių grąžino visus įsipareigojimus išorės kreditoriams ir formaliai užbaigė savo restruktūrizavimo bylas 2016 metų kovo ir balandžio mėnesiais.

ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byla buvo užbaigta 2016 m. gegužę.

Kompanija yra žinoma Lietuvoje.

Finansai

Finansų valdyme kompanija prisiima riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 33.34% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui pelnu reiktų net 11.23 metų.

Kompanijos pelno dinamika nestabili, žemėjanti. Priežastys įvairios, pasireiškia pasaulinės žaliavų rinkos konjunktūra.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas yra -14.73%, o pastarųjų 4 metų EPS augimas yra -12.90%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -119.30%.

7 paskutiniųjų metų vidutinis ROAE yra 8.49%. Mažiau nei 12%, bet gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, duoda 0.75 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 8.57 euro.

AB AUGA group akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas ir Varšuvos akcijų birža.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus padidėjo 4.50%. Tai rodo, kad grupės restruktūrizavimo pabaigos etapas gerina veiklos rezultatus ir kompanija didina vertę akcininkams.

Šiai akcijai rekomendacijos dar neteikiam, tačiau potencialas yra. Teigiamai vertiname esminius pasikeitimus pagrindinių akcininkų struktūroje. Prognozuojamas pirminis investicijos rentabilumas prie kainos nurodytos tyrime yra 7.72%.


[poll id=“8″]


Parsisiųskite akcijos tyrimą

 


Pagrindiniai akcininkai

[table “200” not found /]

Investuotojų kalendorius:

AB AUGA group praneša, kad siekdama investuotojus susipažinti su naujausia informacija apie Bendrovės veiklą Bendrovė nusprendė ir toliau rengti ir viešai skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją ir  2016 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2016 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos2016 m. šešių mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir 2016 metų konsoliduotas šešių mėnesių tarpinis pranešimas2016 m. devynių mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos

2016 m. vasario 29 d. 2015 m. dvylikos mėnesių konsoliduotos neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos
2016 m. balandžio 29 d. 2015 m. auditorių įvertinta konsoliduota metinė informacija ir audituotos konsoliduotos 2015 metų finansinės ataskaitos
2016 m. gegužės 31 d.
2016 m. rugpjūčio 31 d.
2016 m. lapkričio 30 d.


Pranešimai:

[wp-rss-aggregator source=“10708″]


Žiniasklaidoje:


Insaiderių veiksmai:

[table “155” not found /]2015-10-02
Pateikiame AB AUGA group prezentaciją, kuri bus pristatyta 2015 m. spalio 2 d. NASDAQ OMX Vilnius organizuojamame renginyje „Bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais“.

Agrowill Group presentation_2015.10.02

 

Parašykite komentarą

%d bloggers like this: