AB INVL Baltic Farmland

AB INVL Baltic Farmland veikla

AB INVL Baltic Farmland įkurta 2014 m. balandžio 29 d. nuo AB Invalda INVL atskyrus 14.45% turto, kapitalo ir įsipareigojimų dalį. Bendrovei buvo perduotos įmonės, investuojančios į žemės ūkio paskirties žemę ir ją nuomojančios.

Bendrovė valdo įmonių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas bei finansuoja šias įmones. Dabar kompanijai priklauso 100% 18-kos įmonių akcijų. Joms priklauso apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje.

Šaltinis: INVL Baltic Farmland

Ji nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms. Pati kompanija pagrindinį dėmesį skiria turimų žemės sklypų kokybės gerinimui ir ekologiniam tvarumui.

AB INVL Baltic Farmland finansai

Kadangi kompanija investicijas į turtą baigė, tai neturi finansinių įsipareigojimų, už kuriuos reikia mokėti palūkanas. O visų turimų Ilgalaikių įsipareigojimų ir Nuosavo kapitalo santykis yra vos 11% (rodiklis nesikeičia).

Pagrindinės veiklos grynųjų pinigų srautų tendencija yra auganti. Neturi finansinių piniginių srautų, kaip nėra ir turto nusidėvėjimo. Todėl grupės EBITDA beveik lygi Veiklos pelnui.

Yra tik turimo investicinio turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas, kas daro kompaniją cikline ir padidina investicijų į ją riziką.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekia net 31%. Ir tai labai geras rezultatas, kai vidutinis ROAE yra apie 7.55%. O 5 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia net 68%.

AB INVL Baltic Farmland akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše nuo 2014 m. birželio 4 d. Trumpinys INL1L.

Per metus kompanijos akcijos BV augo 6.67%. 2019 m. pabaigoje investuotojai už 1 Laisvų pinigų eurą (FCF) biržoje mokėjo 50.84 euro. P/BV rodiklis – 0.84.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 124 eurus.

Nuo listingavimo pradžios akcijos kaina pakilo jau 22%. Tačiau mes rekomendacijų šioms akcijoms neteikiam dėl itin mažo likvidumo.

Bet kompanijos akcijos yra įdomios dėl mokamų dividendų.

Investuotojo kalendorius:

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2021 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2021 m. gegužės 12 d. – 2021 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka;
2021 m. liepos 26 d. – 2021 m. pusmečio ataskaita;
2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka.Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų

%d bloggers like this: