AB Kauno energija

Apie AB Kauno energija veiklą

AB Kauno energija veikla apima šilumos ir elektros energijos gamybą bei tiekimą. Nuo 2010 m. sausio 1 d. bendrovės veikla taip pat apima ir karšto vandens tiekimą Kauno miesto ir rajono, taip pat Jurbarko rajono vartotojams.

Taip pat kompanija vykdo kolektorių, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra.

Nedidele apimtimi bendrovė gamina elektros energiją Kauno rajone.

Finansai

Šilumos tiekimas duoda daugiausiai pajamų. Jos sudaro 93% visų pajamų.

Šilumos tiekimo veiklai reikia daug kapitalinių investicijų. Todėl finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 44% Nuosavo kapitalo.

O jų padengimui 2014 m. pelnu prireiktų 8.96 metų.

Pelno dinamika stabilumu nepasižymi. Priežasčių gali būti daug. Nuo veiklos finansavimo programų iki politikos.

Tačiau pelningumo rodikliai gerėja.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas 16.61%. 10 metų vidutinis ROAE yra 1,38%. Mažiau nei 12%, Labai žema grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. 1 EUR, investuotas į IMT, duoda tik apie 0.08 EUR EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2014 m., tai akcijas turėtų parduoti po 29.73 euro.
AB Kauno energija akcijos

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus išaugo 5.78%. Kiek daugiau nei buvo prognozuota. Ateityje laukiamas panašus augimas.

Tačiau akcija per penkerius metus nuvertėjo vidutiniškai po -0.32% kasmet.

AB Kauno energija akcijos nėra gera investicija sumaniam investuotojui. Tačiau monopolis gali duoti gerą grąžą.

Rekomendacijos neteikiam. Stebėkite atidžiai.


Parsisiųsti tyrimą

AB Kauno energija

 


Pagrindiniai akcininkai:

[table “254” not found /]Pranešimai:

[wp-rss-aggregator source=“11515″]


Žiniasklaidoje:


Parašykite komentarą

%d bloggers like this: