AB Linas Agro Group

Kompanijos valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati AB Linas Agro Group atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Kompanija yra lyderiaujanti bendrovė Baltijos šalių agroverslo sektoriuje. Ketvirtadalį produkcijos realizuoja Lietuvoje, penktadalį – Azijoje. Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas sudaro apie 63% visų pajamų.

Finansai

Finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 26% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2019/20 m. Grynuoju pelnu prireiktų 4.29 metų. Rodiklis per metus pablogėjo.

Kompanijos pelno dinamika yra nestabili. O 2018/19 m. EPS buvo net neigiamas. 10 m. trukmės vidutinis metinis EPS augimo tempas siekė -3.63%; o 5 metų vidutinis metinis EPS augimo tempas buvo 0.00%. Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra 10%, sumažėjo nuo pernai 11.10%. Ir tai jau blogas rodiklis. AB Linas Agro Group veikia griežtoje konkurencinėje aplinkoje. Todėl patiria didelį kainų spaudimą. Bendrasis pajamingumas yra labai žemas, nesiekia nė 7%.

Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialų turtą duoda 0.57 euro EPS. Kompanija neturi dividendų mokėjimo politikos (jų tinklapyje nepavyko rasti rubrikos Investuotojams). Už 2018/19 metus dividendų nemokėjo. Vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 0.09.

Jei kompanijos savininkai norėtų kompaniją parduoti ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP bei gauti tokią pačią grąžą, kokią gavo 2019/20 metais, tai akcijas turėtų pardavinėti po 50 eurų.

AB Linas Agro Group akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše nuo 2010 m. vasario mėn. 17 d. Trumpinis yra LNA1L.

Per finansinius metus AB Linas Agro Group akcijos Buhalterinė vertė pakilo 6.6%. O 10 metų periodo vidutinis metinis BV augimas buvo -7.49%. Todėl galima manyti, kad neigiamą tendenciją pakeis augimas. Tuo labiau, kad kompanija perka savo konkurentą KG Group, kuriems priklauso AB Kauno grūdai, AB Kaišiadorių paukštynas ir AB Vilniaus paukštynas.

2020 m. lapkričio pradžioje kainai esant apie ~0.61-62 EUR, pirminis investicijos grąžos įvertinimas yra apie 20%. Todėl buvusią rekomendaciją parduoti keičiam į Akumuliuoti.

Investuotojas, investavęs į akcijas prieš 5 metus, šiandien patyrė -1.86% nuostolių vidutiniškai kasmet. Nepadėjo nė dividendai. Bet kompanija jau antrus metus iš eilės nemoka dividendų. Nors to priežastis dėl pandemijos labai aiški.

Išsamų veiklos tyrimą, rekomendacijas ir prognozes jūs rasite čiačia arba čia.

Investuotojo kalendorius:

Svarbios informacijos skelbimo datos 2021 metais:


2021 m. kovo 17 d.                       Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2020–2021 finansinių metų pirmo pusmečio finansinius ir veiklos rezultatus.

2021 m. kovo 15 d.                       2020–2021 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2021 m. gegužės 31 d.                  2020–2021 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2021 m. rugpjūčio 31 d.                 2020–2021 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

40 sav. (2021 m. spalio 4–8 d.)      Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.

43 sav. (2021 m. spalio 25–29 d.)  Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2020–2021 finansinių metų audituoti rezultatai.

2021 m. lapkričio 4 d.                    Internetinis seminaras investuotojams apie audituotus 2020–2021 finansinių metų finansinius ir veiklos rezultatus.

2021 m. lapkričio 30 d.                  2021–2022 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.


Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos bendrovių akcijų.

%d bloggers like this: