AB LITGRID

AB LITGRID veikla

AB Litgrid yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus stuburas.

Kompanija palaiko stabilų elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

Taip pat atsako elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Jau įgyvendinti strateginiai tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva – Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva – Lenkija) projektai.

AB Litgrid tiesioginiai klientai yra:

AB Skirstomųjų tinklų operatorius;

Elektros energijos vartotojai, kurie perka elektrą vartojimui;

Elektros energijos gamintojai.

AB Litgrid yra natūralus elektros energijos perdavimo tinklų monopolis, atsiradęs pagal ES reikalavimus reorganizavus energijos ūkį.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 57.51%  Nuosavo kapitalo. Tačiau jų padengimui 2015 m. Grynuoju pelnu prireiktų net 75.76 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika neturi absoliučiai jokios tendencijos.

AB Litgrid investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Vidutinis Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -2.47%, Minusas atsiranda dėl to, kad kompanija mokėjo didesnius dividendus, nei uždirbdavo pelno.

Todėl kompanija veiklą finansuoja iš paskolų. Ir didelė Veiklos pelno dalis eina paskoloms administruoti.

5 metų vidutinis ROAE yra -5.83%. Labai bloga grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, kompanijai per 5 metus dar nieko neuždirbo.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 0.15 euro.

AB LITGRID akcijos

Kompanijos veikla dar per trumpa, pažymėta pertvarkymais ir politiniais sprendimais. O ir beveik visą kompaniją valdo valstybė.

Todėl teikti kokias nors rekomendacijas AB Litgrid akcijoms dar netikslinga. Tačiau aišku viena: sumaniau investuototojui tai nėra pati geriausia akcija portfeliui.

Antra vertus, akcininkas, investavęs į kompanijos akcijas nuo pat pirmos dienos, jau gavo (su dividendais už 2015 m.) 46.59%.

Didžiausia grąžos dalis ir tenka dividendams, o ne akcijos kainos prieaugiui. Šis sudaro tik 0.29%. Arba maždaug 0.06% vidutiniškai per metus.


Parsisiųsti AB LITGRID tyrimą

AB LITGRID

 


Investuotojo kalendorius

Data Skelbimas
2017 02 23 2016 m. 12 mėnesių tarpinė informacija: konsoliduoti neaudituoti finansiniai duomenys
2017 04 03 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. 2016 m. metinė informacija: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas
2017 04 25 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2017 05 25 2017 m. 3 mėnesių konsoliduota finansinė ataskaita
2017 08 24 2017 m. 6 mėnesių konsoliduota finansinė ataskaita
2017 11 23 2017 m. 9 mėnesių konsoliduota finansinė ataskaita

 Parašykite komentarą

%d bloggers like this: