AB Panevėžio statybos trestas

AB Panevėžio statybos trestas veikla

AB Panevėžio statybos trestas teikia projektavimo, bendrųjų ir specializuotų statybos darbų bei projektų valdymo paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje.

Pagrindinės veiklos sritys yra gamybinės, komercinės ir visuomeninės paskirties objektų statyba. Taip pat lauko inžinerinių tinklų tiesimas, gerbūvio tvarkymas, architektūros paveldo pastatų atnaujinimas, nekilnojamojo turto projektų vystymas.

Finansai

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro vos 3.43% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. nuostoliais negalima. Kompanijos pelno augimo dinamika neigiama. 10 m. EPS mažėjimas siekia -7.70%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesuperka nuosavų akcijų. Kompanijos pelningumo rodikliai yra žemi. Administraciniai kaštai dideli.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. Vienas į IMT investuotas euras duoda 0.09 euro EPS.

AB Panevėžio statybos trestas akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys PTR1L.

PST akcijos Buhalterinė vertė per metus sumažėjo beveik -7%.  10 m. vidutinis metinis BV pokytis yra -11.13%.

Investuotojas, pirkęs akcijas prieš 5 metus patyrė -4.15% nuostolius vidutiniškai kasmet, įskaitant ir dividendus.

Mūsų rekomendacija: AB Panevėžio statybos trestas akcijos nėra tinkamos sumaniam investuotojui.


Investuotojo kalendorius

Informuojame, kad AB „PST“  ir AB „PST“ įmonių grupė sudarys konsoliduotą pusmečio ir metinę informaciją, kurią skelbs norminių aktų nustatyta tvarka.
Kompanija 2020 metais įmonės ir įmonių grupės neaudituotą šešių mėnesių finansinę ataskaitą planuoja skelbti 2020 m. rugpjūčio 28 d.


Prekyba akcijomis ir kompanijos ataskaitos


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: