AB Pieno žvaigždės

AB Pieno žvaigždės veikla

AB Pieno žvaigždės įkurta 1998 metais, šiuo metu yra viena didžiausių ir moderniausių pieno perdirbėjų Baltijos šalyse. Šiuo metu gamina daugiau nei 500 pavadinimų produktų. Bendrovės produkcija skirta ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos, NVS, Azijos šalis.

Po savo vėliava ji vienija gamybos filialus: Kauno pieninę, Panevėžio pieną, Mažeikių pieninę ir Pasvalio sūrinę. Įmonės produktų prekyba užsiima penki regioniniai prekybos padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Mažeikiuose.

Kompanija apie 57% produkcijos parduoda Lietuvoje, o apie 21% kitose ES šalyse.

AB Pieno žvaigždės

Kompanija žinoma  Lietuvoje. Ji yra viena iš keturių didžiausių Lietuvoje veikiančių pieno perdirbėjų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi prisiimant nemažą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 78%  Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reiktų pakaktų 4.53 metų.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. 2002 m., 2008 m. ir 2017 m. EPS buvo neigiamas. Pelno augimo tempas žemėjantis. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 1.49%, o pastarųjų 5 metų EPS augimą vidutinis metinis augimo tempas buvo -2.35%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija nesuperka savų akcijų. Nors 2016 m. anuliavo iki to laiko supirktas akcijas.

Per 10 metų suminis EPS lygus 0.76 euro. O to pačio periodo suminiai dividendai lygūs 0.84 euro. Visa kompanijos veikla finansuojama skolintomis lėšomis. 10 metų vidutinis ROAE yra 10.55%. Gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per sąnaudas.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 0.44 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 36 eurus.

EPS dinamika:

AB Pieno žvaigždės akcijos

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertės 5 metų vidutinis metinis augimas yra -4.4%. Prieš penkerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas, patyrė -4.09% vidutinius metinius nuostolius.

Manome, kad jei kompanija mokėtų mažesnius dividendus arba jų visai nemokėtų, tai investicijų grąža galėtų siekti apie 5-10% vidutiniškai kasmet.

Rekomendaciją keičiam į PARDUOTI arba SUMAŽINTI KIEKĮ portfelyje. Perspektyva neutrali.Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams

%d bloggers like this: