AB Šiaulių bankas

Bendrovė Šiaulių bankas priima indėlius, teikia paskolas, atlieka piniginius pervedimus ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutas savo klientams. Išduoda ir aptarnauja debetines ir kreditines korteles, atlieka prekybos finansavimą, investuoja į vertybinius popierius ir jais prekiauja bei atlieka kitas operacijas.

AB Šiaulių bankas finansai

Indėlių portfelis per 2019 m. išaugo net 10% ir pasiekė virš 2 mlrd. eurų. Klientams suteiktos paskolos grynąja verte padidėjo beveik 20% ir siekia 1.5 mlrd. eurų. Paskolų ir indėlių santykis yra 0.76. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis siekia 7.07 – geras rodiklis.

AB Šiaulių bankas Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus padidėjo beveik 18%, o Grynosios palūkanų pajamos – 15%. Grynasis pelningumas siekia net 50%.

Pelno dinamika per 10 metų nestabili, bet su augimo tendencija. 8 m. vidutinis metinis EPS augimas yra 23%, o 5 m. EPS augimas – 19%. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra net 29%. Labai geras rezultatas.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir bankas davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 36 eurus.

Palūkanų normos rizika

Atkreipiam dėmesį, kad Grupės pelningumas jautrus palūkanų normų pokyčiams. Jei palūkanų norma padidėtų/sumažėtų 1 procentiniu punktu, tai 2019 m. pelnas būtų padidėjęs/sumažėjęs 6 735 000/6 735 000 eurų.

Darom prielaidą, kad ECB 2019 metais dar bazinių palūkanų normų nekels, o gal net ir sumažins. Euro zonos bazinių palūkanų normos dinamika:


source: tradingeconomics.com

Nuosavų akcijų supirkimo programa

AB Šiaulių banko (toliau Bankas) valdyba, vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo  54 str. 21 dalimi, 2020 m. gegužės 12 d. posėdyje priėmė sprendimą supirkti  779 726 Banko akcijas, turint tikslą suteikti supirktas akcijas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtą dalį 2020 metais akcijomis išmokėtino kintamojo atlygio.

Akcijos bus superkamos biržos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje nuo 2020 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. gegužės 19 d. Vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,41 euro.

Supirktos akcijos bus perduotos Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams pagal perdavimo aktus. Šis akcijų supirkimas nėra susijęs su 2020 m. kovo 31 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu supirkti savų akcijų.

AB Šiaulių bankas akcijos

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys SAB1L.

AB Šiaulių bankas akcijos Buhalterinė vertė per 2019 metus padidėjo 13%. Šiaulių bankas turi dividendų mokėjimo politiką. Atsižvelgdamas į principus ir prielaidas, bankas sieks ne mažiau kaip 25 procentus uždirbto metinio grupės pelno skirti dividendams.

Už 2019 m. dividendai nebuvo mokami.

Esant palankiai rinkų konjunktūrai, banko akcijų kaina rinkoje gali kilti iki 6-15% vidutiniškai kasmet. Mes paliekame rekomendaciją AB Šiaulių bankas akcijas LAIKYTI.


AB Šiaulių bankas investuotojo kalendorius

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Informaciją investuotojams 2021 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2021-02-26 – 2020 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2021-03-03 – 2020 m. rezultatų internetinis seminaras;

2021-03-09 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2021-03-31 – eilinio VAS sprendimai;

2021-03-31 – 2020 m. audituota metinė informacija;

2021-04-30 – 2021 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2021-05-05 – 2021 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-07-30 – 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2021-08-04 – 2021 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-10-29 – 2021 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;

2021-11-03 – 2021 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.


Papildoma informacija

Gegužės 1 d. užbaigtas privačių klientų paskolų portfelio įsigijimas iš „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo, apie kurį Bankas biržai skelbė po sandorio pasirašymo š. m. sausio mėnesį. Už įsigytą paskolų portfelį Bankas sumokėjo 108 mln. eurų.

Paskolų portfelį sudaro daugiau nei 2200 sandorių, kurių didžiąją dalį sudaro būsto kreditai. Aktyvumą būsto kreditavimo rinkoje Šiaulių bankas pradėjo didinti dar 2019 m., kuomet buvo įdiegti nauji automatiniai procesai, sustiprinta darbuotojų komanda ir klientams pasiūlytos konkurencingos sąlygos. Po sandorio užbaigimo Banko būsto paskolų rinkos dalis išaugo iki 3,2 proc.

Be būsto paskolų perimtą portfelį sudaro ir tokios privačių klientų paskolos kaip lizingas, vartojimo kreditai. Įvykdžius sandorį prie Šiaulių banko prisijungė daugiau nei 2 tūkst. klientų, iš kurių apie 80 proc. yra nauji. Klientams paskolų sutarčių sąlygos nesikeitė, o apie perkėlimo procedūrą klientai informuoti atskirais pranešimais.


Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams

%d bloggers like this: