AB Vilniaus baldai

Apie AB Vilniaus baldai veiklą

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui IKEA per 8 mėn. siekė 99% visų pardavimų.

Finansai kompanijoje valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 6% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2015 m. 8 mėn. pelnu tereiktų 4 mėnesių.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. Jaučiamas stiprus cikliškumas. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 8.07%, o pastarųjų 4 metų ir 8 mėn. EPS vidutinis metinis augimo tempas jau buvo -23.06%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Daugiausia investuojama į įrangą ir veiklos efektyvumo didinimą.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

9 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 74.09%. Tačiau keturis paskutinius dividendų mokėjimus AB Vilniaus baldai akcininkams mokėjo didesnius nei metų EPS dividendus (žr. Dividendo mokėjimo koeficientą pdf. faile).

Todėl sunku tikėtis, kad artimiausius kelis metus augs kompanijos pelnas akcijai ir mokami dividendai.

10 metų vidutinis ROAE yra beveik 26%. Labai gera grąža.

AB Vilniaus baldai dirba labai stiprioje konkurencinėje rinkoje. Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirba beveik 2.60 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais per 8 mėn., tai akcijas turėtų parduoti po 18.48 euro.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną. Nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra senų finansinių metų pabaiga, o pabaiga – naujų finansinių metų pradžia.

AB Vilniaus baldai akcijas

Neigiamai vertiname didelio dividendo mokėjimą. Tai sumažina kompnijos galimybes uždirbti daugiau ateityje. Negalime tikėtis ir didesnių dividendų.

Todėl kol kas galime manyti, kad artimiausius kelis metus kompanijos EPS neaugs. Tuo pačiu nedidės ir akcijos kaina biržoje.

Iki šiol investuotojas prieš 5 metus, investavęs į AB Vilniaus baldai akcijas, kasmet gaudavo vidutiniškai 20.41% grąžą įskaitant ir dividendus.

Tokios grąžos ateityje jau sunku tikėtis.

Dar galima LAIKYTI dėl mokamo didelio dividendo. Labiau rekomenduojame AB Vilniaus baldai akcijų dalį portfelyje mažinti.


Investuotojo kalendorius:

  • 2016 m. gruodžio 21 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
  • 2017 m. balandžio 05 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;
  • 2017 m. birželio 28 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
  • 2017 m. spalio 25 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
  • 2017 m. lapkričio 21 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.


Facebook Comments

Parašykite komentarą

%d bloggers like this: