City Service SE

City Service SE veikla

City Service SE grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; teritorijų tvarkymu ir valymu, turgų administravimu ir saugos paslaugų teikimu.

Svarbiausi City Service SE grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai.

Kompanija nėra rinkos lyderė. Priešingai, Bendrojo pelningumo rodikliai rodo, kad ji susiduria su stipriu konkurenciniu spaudimu.

Kompanija registruota Estijoje.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 37.36% Nuosavo kapitalo. Jų padengimui 2016 m. pelnu reiktų 20.40 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika nestabili. Kol kas su žemėjimo tendencija. 2016 m. pelną sumažino sumokėti pelno mokesčio atidėjiniai.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -10.94%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo – 29.62%.

City Service SE investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesupirkinėja nuosavų akcijų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -7.76%.

10 metų vidutinis ROAE yra 14.41%. Labai gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 2.95 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 4,88 euro.

City Service SE akcijos

Akcijomis prekiaujama Varšuvos akcijų biržoje.Ticker – CTS.

Kompanija neturi dividendų mokėjimo politikus. Dividendų išmokėjimo klausimą sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Remiantis Grahamo vertinimais, akcijos kainai biržoje pagal 2016 m. rodiklius yra pervertinta.

Kompanijos PEG (E) siekia 0.32.

Taip pat prognozuojame, kad artmiausius 5 metus akcija augs apie 5% vidutiniškai kasmet. Tai normalus augimas besiplečiančiai kompanijai, kurios EPS vidutinis metinis augimas vyksta panašiu tempu.

Rekomenduojame akcijas AKUMULIUOTI.

Platesnį kompanijos tyrimą, taip pat ir kitų JAV ir Europos akcijų tyrimus galima užsisakyti el.paštu info (at) aipt.lt.


Parsisiųskite City Service SE tyrimą

City Service SE

 Pagrindiniai akcininkai

[table “198” not found /]

Investuotojo kalendorius:


Insaiderių veiksmai:

[table “199” not found /]

Parašykite komentarą

%d bloggers like this: