Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation veikla

Kompanijos pelnas auga labai gerai. 10 m. EPS augimas sudarė 12.21%. Tačiau per pastaruosius 5 metus vidutinis metinis EPS augimas jau sudarė 15.72%.
Dividendui išmokama vidutiniškai 28% grynojo pelno. Likęs pelnas sėkmingai reinvestuojamas kompetencijos ribose ir nepaskirstytojo pelno vidutinis pajamingumas siekia 17.57%.

Tai leido akcijai per 10 metų pakilti nuo $64 iki $180, arba vidutiniškai po 11% kasmet. Kompanija turi didesnį už 12% ROE ir jis stabiliai auga.

Tačiau tokiems rezultatams pasiekti reikalingos labai didelės investicijos. Visiškai nenuostabu, kad geležinkelio kompanijos investicijos visada bu aukštos. Union Pacific Corporation ilgalaikio turto investicijos vienai akcijai net 120% didesnės už EPS.

Prieš 5 metus į šios kompanijos akcijas investuoti $10 000 šiandien jau būtų $46 219 įskaičiuojant ir dividendą. Vidutinis metinis augimas siekė apie 35.82%.

Šiuo metu akcija yra labai įvertinta ir šių metų augimas biržoje priklausys nuo kompanijos pelningumo rezultatų ir investuotojų lūkesčių.

AIPT.LT Union Pacific Corporation akcijai suteikė investicinį reitingą 9. Tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad transporto sektorius yra rizikingas sektorius ir priklauso nuo ekonominių ciklų.

Jei Šiaurės Amerikos ekonomika atsigaus ir kils, transporto kompanijos dirbs labai pelningai. Mes rekomenduojame į portfelį įtraukti Union Pacific Corporation akcijų nedidelį kiekį.

Techninė analizė
Facebook Komentarai

Leave a Reply

%d bloggers like this: