Veiklos 10-metį Vilniaus aukcionas pasitinka jubiliejiniu 50-uoju aukcionu

50-tas aukcionas

Gruodžio 1 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks jubiliejinis penkiasdešimtasis Vilniaus aukcionas.

Aukciono rinkinį sudaro 248 lotai (meno kūriniai ir kolekcinės vertybės), suskirstyti į 12 teminių rubrikų bei pristatantys plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą.

Šis ypatingas jubiliejinis L (50-asis) aukcionas išsiskiria savo kūrinių gausa bei įvairove. Kupina žaismės ir kartu klasikinių kontūrų ekspozicija suskirstyta į 12 teminių rubrikų:

„Vilniaus piešimo mokykla“, „Kazys Šimonis“, „Grupė 24“, „Kauno meno mokykla“, „Lietuvos dailė“, „Litvakų dailė“, „Išeivijos dailė“, „Lietuvos grafika“, „Religinis ir liaudies menas“, „Varia lituanica“, „Varia“ ir „Knygos, leidiniai“.

Dominuoja tapyba

Tarp beveik pustrečio šimto lotų dominuoja tapybos darbai, tačiau yra ir nemažai grafikos kūrinių, skulptūros, knygų ir netgi pora muzikos instrumentų.

Svarbus šio aukciono akcentas yra dviejų meninių scenų – Vilniaus ir Kauno – susitikimas „Vilniaus piešimo mokyklos” ir „Kauno meno mokyklos” rubrikose.

Vilniaus piešimo mokyklos autoriai Konstantinas Gorskis, Lozorius Krestinas, Jehudo Epšteinas žavi psichologiniais moterų portretais.

Kauno meno mokyklai atstovauja Adomas Galdikas, Jonas Mackevičius, Stasys Ušinskas, Jonas Buračas ir kt.

Kazys Šimonis

Veiklos 10-metį Vilniaus aukcionas pasitinka jubiliejiniu 50-uoju aukcionu
Kazys Šimonis, Sutemos.
Šaltinis: Meno rinka

Atskiroje rubrikoje atidžiau nagrinėjama Kazio Šimonio kūryba, pristatomi įvairių laikotarpių jo darbai.

In Focus: Grupė 24

Rubrikoje „In Focus: Grupė 24“ tarsi išdykėliškas kipšas prabyla spalvų, siužetų, technikų įvairove. Pristatomi tokie autoriai kaip Šarūnas Sauka, Linas Katinas, Valentinas Antanavičius, Algis Skačkauskas ir kt.

Rubrikoje „Lietuvos dailė” dominuoja koloristinė tapyba. Šioje rubrikoje – įvairių tapybos laikotarpių mozaika.

Rasite nemažai urbanistinės, daugiausiai Vilniaus miesto, tematikos Vytauto Mackevičiaus, Vinco Dilkos, Jonas Čeponio, Jono Mackonio darbuose.

Taip pat galima atrasti spalvingų natiurmortų, peizažų (Leonas Katinas, Mečislovas Bulaka, Jonas Švėgžda, Sergejus Gračiovas).

Tarp modernistinės tapybos atstovų – Vincas Kisarauskas, Leonardas Tuleikis, Audronė Petrašiūnaitė, Vilmantas Marcinkevičius, Solomonas Teitelbaumas.

Eksponuojamos ir primityvia maniera sukurtos Vytauto Pakalnio drobės. Grafikos rubrikoje pristatomi Stasio Ušinsko, Augustino Savicko, Elvyros Kairiūkštytės, Aldonos Gustas ir daugelio kitų autorių darbai.

Veiklos 10-metį Vilniaus aukcionas pasitinka jubiliejiniu 50-uoju aukcionu
Neemija Arbit Blatas, Mimas Marcelis Marceau.
Šaltinis: Meno rinka

Litvakų dailė

Rubrika „Litvakų dailė“ pasižymi išskirtiniais vardais: Esther Lurie, Maksas Bandas, Neemija Arbit Blatas, Yehoshua Kovarsky. Verta pažymėti Arbit Blato ir Lipchitzo litografijų rinkinius.

Išeivija

Neįprastai spalvingoje ir ekspresyvioje „Išeivijos dailininkų rubrikoje“ – Prano Gailiaus ir Prano Lapės abstrakcijos, Vytauto Kasiulio cirko artistai, Prano Domšaičio ir Antano Petrikonio peizažai, Broniaus Murino natiurmortai.

Rubriką papildo Romo Viesulo 7 estampai iš ciklo „Dainos“.

Kitos rubrikos

„Varia lituanica“ rubrikoje išsiskiria pirmą kartą pristatomas skulptorius, Petro Rimšos mokytojas, Pijus

Veiklos 10-metį Vilniaus aukcionas pasitinka jubiliejiniu 50-uoju aukcionu
Pijus Veliuoniškis, Pergalė prie Vienos.
Šaltinis: Meno rinka

Veliuoniškis, taip pat Tadas Goreckis, Kazimieras Stabrauskas, Mstislavas Dobužinskis.

Ypatingą rubrikos poziciją užima skulptūros žanras, kuriam atstovauja Stanislovas Kuzma ir Daliutė Ona Matulaitė.

Aukcioną užbaigia retų knygų ir leidinių rubrika, kurioje minėtinas 1572 m. konvoliutas su Žygimanto Augusto patarėjo teisės klausimais Petro Roizijaus laišku valdovui.

Jubiliejinis penkiasdešimtasis Vilniaus aukcionas įvyks gruodžio 1 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius).

Aukciono ekspoziciją kviečiame apžiūrėti lapkričio 29–30 dienomis nuo 10 iki 18 val. bei gruodžio 1 d. nuo 10 iki 14 val.

Aukciono popierinį katalogą galima įsigyti galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius), o kūrinius peržiūrėti galima ir internetiniame puslapyje: http://menorinka.lt/page/active_auction.

Šaltinis: Meno rinka

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: