AB Amber Grid

AB Amber Grid veikla

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

– gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;

– gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;

– suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro 89.32% visų kompanijos pajamų.

Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 75.35% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2016 m. pelnu reiktų 7.30 metų.

Pelno dinamika yra auganti. Visos kompanijos veiklos EPS vidutinis metinis augimas siekia 140%. 2 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 15.47%.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 13 eurų.

AB Amber Grid akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiame, tačiau matome, kad kompanija turi gerų perspektyvų. Biržoje kompanijos akcijos taip pat vertinamos gerai.

Nuo IPO pradžios beveik prieš trejerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo 41% vidutinę metinę grąžą.


Parsisiųsti tyrimą

AB Amber Grid

 Investuotojo kalendorius:

2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2018.02.14 – 2017 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.03.23 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2017 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2018.04.24 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2018.05.16 – 2018 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.08.16 – 2018 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.11.14 – 2018 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.

Facebook Komentarai

Leave a Reply

%d bloggers like this: