AB Amber Grid

AB Amber Grid veikla

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

– gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;

– gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;

– suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro 88.64% visų kompanijos pajamų.

Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

Finansai

2017-2018 m. finansinėje ataskaitoje pateikti nuostoliai yra “popieriniai” nes jie susidarė dėl Ilgalaikio materialaus turto pervertinimo metodikos. Mes suskaičiavom veiklos rodiklius be Ilgalaikio materialaus turto perkainavimo nuostolio.

Kompanijos finansai valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 44.01% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2018 m. pelnu reiktų 3.44 metų.

Pelno dinamika kol kas auganti. Visos kompanijos veiklos EPS vidutinis metinis augimas siekia 59.69%. 3 metų vidutinis metinis EPS augimas yra vos 0.08%.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 7.85 euro.

AB Amber Grid akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiame. Tačiau šiuo metu mes akcijų nepirktume dėl suprastėjusių perspektyvų.

Nuo IPO pradžios investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo apie 21% vidutinę metinę grąžą, įskaitant ir dividendus. O dividendus kompanija moka labai aukštus.

2013-2017 m. vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 1.48. Tai reiškia, kad kompanija dividendais išmoka daugiau nei uždirba. Tai reikšmingas minusas.Investuotojo kalendorius:

AB Amber Grid 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2020 02 06 – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 03 27 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2019 m. metinė informacija: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
• 2020 04 20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2020 05 06 – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 08 05 – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 11 04 – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.


Techninė analizė

AB Amber Grid
Paspauskite

Bendrovės tinklapis

AB Amber Grid

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: