AB Amber Grid

AB Amber Grid veikla

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

– gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;

– gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;

– suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro 88.64% visų kompanijos pajamų.

Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

Finansai

2017 m. finansinėje ataskaitoje pateikti nuostoliai yra “popieriniai” nes jie susidarė dėl Ilgalaikio materialaus turto pervertinimo metodikos.

Iš tikrųjų, kompanija dirba pelningai ir generuoja solidžius pagrindinės veiklos grynuosius pinigų srautus. Todėl mes analizėje išskaičiavome Ilgalaikio turto pervertinimo rezultatą.

Kompanijos finansai valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 36.45% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2017 m. pelnu reiktų 2.45 metų.

Pelno dinamika yra auganti. Visos kompanijos veiklos EPS vidutinis metinis augimas siekia 102%. 2 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 26%.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2017 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 19 eurų.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
9.95 3.88 1.45 9.18% 46.86% 101.69% 0.38 -0.30 1.77 13.68% 0.74
AB Amber Grid
EPS dinamika

AB Amber Grid akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiame, tačiau matome, kad kompanija turi gerų perspektyvų. Biržoje kompanijos akcijos taip pat vertinamos gerai.

Nuo IPO pradžios beveik prieš trejerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo 41% vidutinę metinę grąžą.Investuotojo kalendorius:

AB Amber Grid 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2019.02.14 – 2018 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.03.20 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2018 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2019.04.23 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2019.05.08 – 2019 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.08.07 – 2019 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.11.06 – 2019 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.

Techninė analizė

AB Amber Grid
Paspauskite

Bendrovės tinklapis

AB Amber Grid

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: