AB Amber Grid

AB Amber Grid veikla

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

– gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;

– gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;

– suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro 88.64% visų kompanijos pajamų.

Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 40% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reiktų 4.37 metų.

Pelno dinamika žemėjanti. Visos kompanijos veiklos EPS vidutinis metinis augimas siekia 4159%. Tačiau 3 metų vidutinis metinis EPS augimas yra -16.45%.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 25 eurus.

AB Amber Grid akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys AMG1L.

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiame. Tačiau šiuo metu mes akcijų nepirktume dėl suprastėjusių perspektyvų.

Nuo IPO pradžios investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo apie 23.89% grąžą. Dividendus kompanija moka labai aukštus.

2013-2018 m. vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 1.29. Tai reiškia, kad kompanija dividendais išmoka daugiau nei uždirba. Tai reikšmingas minusas.

Už 2019 m. bendrovė dividendų nemokėjo.


Investuotojo kalendorius:

AB Amber Grid 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2020 02 06 – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 03 27 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2019 m. metinė informacija: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
• 2020 04 20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2020 05 06 – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 08 05 – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 11 04 – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Bendrovės tinklapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: