Pirmadienis, 20 gegužės, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Amber Grid

AB Amber Grid, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

  • gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;
  • gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;
  • suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

Bendrovė eksploatuoja 64 dujų skirstymo stotis (DSS), 4 dujų apskaitos stotis ir 2 dujų kompresorių stotis. Eksploatuojamų vamzdynų ilgis yra 2288 km, skersmuo – nuo 100 iki 1220 mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis – 54 bar (Amber Grid).

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš Gamtinių dujų perdavimo ir tranzito. Jos sudaro virš 66% visų kompanijos pajamų. Kompanija Lietuvoje yra natūralus monopolis.

Pajamų pasiskirstymas pagal sektorius:

AB Amber Grid
Pajamos pagal sektorius

Finansai

Kompanijos vidutinis metinis pajamų augimas yra įspūdingas. Jis siekia net 18.41%. Bendrasis ir Grynasis pajamingumai yra labai aukšti ir tenkina Sumanaus investuotojo kriterijus. Tačiau dinamika yra ne į tą pusę. Kad kompanija sugeba auginti pajamas, dar nereiškia, kad jis generuoja teigiamus pinigų srautus.

Nuo veiklos vystymo pradžios vidutinis metinis EPS augimo tempas siekė beveik 30%. Bet čia dėl to, kad pirmais metais EPS buvo labai mažas. O paskutinių 5 metų vidutinis metinis EPS augimo tempas jau buvo neigiamas – -8.94%. Mažėjimo tendencija pastebima ir Veiklos pelno dinamikoje.

Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautų dinamika net labai mažėjanti. O 2022 metais visų veiklų grynųjų pinigų srautų suma buvo net neigiami. Žinoma, dujų paskirstymo kompanijai reikia daug investicijų į infrastruktūrą ir inovacijas. Nuosavų lėšų neužtenka, dirba skolinti pinigai.

Kai Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Veiklos pelne siekia net 97.6%, o Gautinų sumų dalis Bendrajame pelne siekia 31.69%, laibai sunku generuoti pinigų srautus. Nepaskirstyto pelno dinamika labai nestabili, be augimo tendencijos. Tačiau jo rentabilumas siekia net 41.10%.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien (rašymo metu)į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2022 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 1.94 eurus (kaina rinkoje – 1.94 EUR).

Pelno ir pajamų prognozė

Prognozė20232024
Pajamos112 000 000133 000 000
Pelnas17 850 00018 000 000
EPS0.10010.101

Investicinio įverčio rezultatas:

AB Amber Grid
Investicinis įvertis

AB Amber Grid akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys AMG1L.

Kompanija neturi Nuosavų akcijų supirkimo programos. Tačiau turi bendrą su EPSO-G Dividendų mokėjimo politiką. Pagal ją, Dividendų dydis apskaičiuojamas taip:

AB Amber
Šaltinis: UAB EPSO-G

Nors kompanija dividendus moka nereguliariai, per visą jos istoriją dividendų vidutinis metinis augimas siekė 12%. Dividendinis pajamingumas rašymo metu siekė 5.54%. Aukštas pajamingumas, tačiau dėl nereguliarumo sunku tokias akcijas pavadinti dividendinėmis. Už 2022 finansinius metus bendrovė akcininkams dividendais grąžino 63% Grynojo metų pelno.

Akcijos kainos standartinis nuokrypis buvo 21.88%. PEG rašymo metu siekė -1.34. Tai nėra ta akcija, kuri jūsų portfelyje vaidintų stabilizatoriaus vaidmenį. GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra 2.36%. Tai optimistiškiausia kainos perspektyva.

Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra gerokai kuklesnė. Optimistinis scenarijus siūlo vos 4% vidutinį metinį augimą ilgalaikėje perspektyvoje be dividendų:

AB Amber
Apskaičiuota kainos perspektyva

Išvados

Mes tokios akcijos tikrai nepirktume, net jei dividendinis pajamingumas būtų aukštesnis. Jei akcijų turėtume portfelyje, kiekį paliktume adekvatų rizikai ir tikėdamiesi aukštų dividendų.

Akcijų kainos grafikas:


Bendrovės tinklapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.