AB AUGA group priėmė strateginį sprendimą dėl finansavimo pritraukimo išleidžiant obligacijas

2019 m. spalio 28 dieną AB AUGA group valdyba nusprendė inicijuoti finansavimo pritraukimą išleisdama obligacijas, kurias planuojama platinti profesionaliems ir/arba mažmeniniams investuotojams.

Nors iš pradžių dalį emisijos planuojama platinti neviešai, Bendrovė sieks, kad visos tokios neviešai išplatintos obligacijos būtų įtrauktos į Nasdaq Baltic skolos vertybinių popierių sąrašą. AUGA tikisi išleisti pirmąją tokių obligacijų emisijos dalį iki 2019 m. pabaigos.

Obligacijos bus pirmaeilė Bendrovės skola, išleidžiama dalimis, kai kurios iš jų taip pat gali būti užtikrintos Bendrovės grupės įmonių valdomų ir dirbamų žemių hipoteka.

Iš obligacijų platinimo gautos lėšos planuojamos panaudoti daliniam esamų banko paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo finansavimui ir bendriems grupės tikslams, įskaitant esamų projektų, kuriuos Bendrovė plėtoja siekdama padaryti savo veiklą, procesus ir produktus tvaresnius, tęstinumo užtikrinimui. Atsižvelgiant į tai Bendrovė sieks, kad obligacijos būtų pripažįstamos žaliomis obligacijomis.

Šiuo metu AUGA iš dabartinių finansuojančių bankų (Bankai) yra gavusi leidimą pritraukti iki 20 mln. eurų išleidžiant obligacijas. Bankai sutiko atlaisvinti dalį AUGA grupės įkeisto turto, kurį planuojama panaudoti užtikrinant dalį obligacijų emisijos, mainais į atitinkamos kreditų dalies grąžinimą Bankams.

Susiję straipsniai:

Bendrovės Valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas, pakomentavo: „Kaip neseniai paskirta nepriklausoma valdyba, mes manome, kad Bendrovės finansavimo šaltinių diversifikavimas išleidžiant obligacijas atitinka geriausius Bendrovės ir suinteresuotų asmenų interesus.

Tikime, kad Bendrovė yra tinkamai pasiruošusi skolintis kapitalo rinkose, atsižvelgiant į jos kaip listinguojamos bendrovės patirtį, pastaruoju metu Bendrovės vykdomą korporatyvinio valdymo praktikų tobulinimą bei nuolatines pastangas ir įsipareigojimą gerinti skaidrumą. Tikimės, kad kapitalo rinkos ir investuotojai taip pat tai įvertins.“

Bendrovė savo patarėju, numatomos obligacijų emisijos planuotoju ir vadovu pasirinko Estijoje registruotą AS LHV Pank (Patarėjas).

Bendrovė atskleis tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie planuojamą emisiją, kai gaus detalesnes Patarėjo konsultacijas dėl dabartinių kapitalo rinkų situacijos ir siūlomos emisijos struktūros bei sąlygų.

Šaltinis: Nasdaq Baltic
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: