AB AUGA group

AB AUGA group veikla

AB AUGA group yra didžiausia ekologinio žemės ūkio ir investicijų įmonių grupė Lietuvoje ir dydžiu nenusileidžia Europos bendrovėms.

Įmonių grupė valdo apie 38 400 ha ekologiškai sertifikuotų dirbamų žemių, kuriose vystomas tvarus, naujomis technologijomis paremtas žemės ūkio modelis, apimantis augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą.

Kompanijos pajamoms įtakos turi reikšmingi faktoriai, kurių pati kompanija kontroliuoti negali:

  • Pasaulinės žemės ūkio produkcijos žaliavų kainos, oro sąlygos, valstybinė politika žemės ūkio srityje, gyvenimo sąlygų pokyčiai, konkurenciniai produktai kitose šalyse;
  • Galvijų ligos.

Kompanija yra žinoma Lietuvoje.

Finansai

Finansų valdyme kompanija prisiima riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 28.39% Nuosavo kapitalo. Kompanijos pelno dinamika nestabili, žemėjanti. Priežastys įvairios, pasireiškia pasaulinės žaliavų rinkos konjunktūra.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas yra -6.00%, o pastarųjų 4 metų EPS augimas yra -16.20%. Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų suminis Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 374%. todėl, kad nuostolius sumažino nuo -0.19 euro iki -0.03 euro EPS. 10 paskutiniųjų metų vidutinis ROAE yra 0.75%. Labai maža grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, duoda 0.64 euro EPS.

AB AUGA group akcijos

Akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše ir Varšuvos akcijų biržoje. Trumpiniai: AUG1L ir AUG.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus sumažėjo -4.34%. Dėl patirtų nuostolių ir neigiamų Pagrindinės veiklos pinigų srautų.

Šiai akcijai rekomendacijos neteikiam, tačiau Perspektyva teigiama. Gerai vertiname esminius pasikeitimus pagrindinių akcininkų struktūroje.

Prognozuojamas pirminis investicijos rentabilumas, esant 0.378 euro kainai, yra 0.74%.


Investuotojų kalendorius:

AUGA group 2020 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. vasario 28 d. 2019 m. dvylikos mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d. 2019 m. konsoliduota audituota metinė finansinė informacija
2020 m. gegužės 29 d. 2020 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. rugpjūčio 31 d. 2020 m. pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota finansinė informacija
2020 m. lapkričio 20 d. 2020 m. pirmų devynių mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija


Kompanijos tinklapis

Forumas


Klausimams

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: