AB AUGA group

AB AUGA group veikla

AB AUGA group yra didžiausia ekologinio žemės ūkio ir investicijų įmonių grupė Lietuvoje ir dydžiu nenusileidžia Europos bendrovėms.

Bendrovės žemės plotai ir gyvulininkystės 2015 ir 2016 metais gavo „Ekoagros“ pereinamojo laikotarpio ekologinio ūkininkavimo sertifikatus. Sertifikavimo procesas sėkmingai užbaigtas 2017 m. rugpjūčio mėn.

Įmonių grupė valdo apie 33 000 ha ekologiškai sertifikuotų dirbamų žemių, kuriose vystomas tvarus, naujomis technologijomis paremtas žemės ūkio modelis, apimantis augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą.

Kompanijos pajamoms įtakos turi reikšmingi faktoriai, kurių pati kompanija kontroliuoti negali:

Pasaulinės žemės ūkio produkcijos žaliavų kainos, oro sąlygos, valstybinė politika žemės ūkio srityje, gyvenimo sąlygų pokyčiai, konkurenciniai produktai kitose šalyse;

Galvijų ligos.

Neaiškus kompanijai priklausančių 10 tūkst. hektarų Krymo Autonominėje Respublikoje likimas.

Kompanija yra žinoma Lietuvoje.

Finansai

Finansų valdyme kompanija prisiima riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 33.34% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2016 m. grynuoju pelnu reiktų net 11.23 metų.

Kompanijos pelno dinamika nestabili, žemėjanti. Priežastys įvairios, pasireiškia pasaulinės žaliavų rinkos konjunktūra.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas yra -14.73%, o pastarųjų 4 metų EPS augimas yra -12.90%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -119.30%.

7 paskutiniųjų metų vidutinis ROAE yra 8.49%. Mažiau nei 12%, bet gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, duoda 0.75 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 8.57 euro.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
41.6 1.97 1.08 0.00% 0.00% -12.90% 0.21 0.32 0.29 3.03% 0.79 5
AB AUGA group
EPS dinamika

AB AUGA group akcijos

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas ir Varšuvos akcijų birža.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus padidėjo 4.50%. Tai rodo, kad grupės restruktūrizavimo pabaigos etapas gerina veiklos rezultatus ir kompanija didina vertę akcininkams.

Šiai akcijai rekomendacijos dar neteikiam, tačiau potencialas yra. Teigiamai vertiname esminius pasikeitimus pagrindinių akcininkų struktūroje.

Prognozuojamas pirminis investicijos rentabilumas, esant 0.435 euro kainai, yra 7.72%.


Investuotojų kalendorius:

2018 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2018 m. vasario 28 d. 2017 m. dvylikos mėnesių konsoliduotos neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos
2018 m. balandžio 30 d. 2017 m. auditorių įvertinta konsoliduota metinė informacija ir audituotos konsoliduotos 2017 metų finansinės ataskaitos
2018 m. gegužės 31 d. 2018 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos
2018 m. rugpjūčio 31 d. 2018 m. šešių mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir 2018 metų konsoliduotas šešių mėnesių tarpinis pranešimas
2018 m. lapkričio 30 d. 2018 m. devynių mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos


Klausimams

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: