AB Energijos skirstymo operatorius

AB Energijos skirstymo operatorius veikla

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO neeiliniame visuotiniame susirinkime patvirtintomis AB LESTO ir akcinės bendrovės AB Lietuvos dujos reorganizavimo sąlygomis, 2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre buvo įregistruota AB Energijos skirstymo operatorius (juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius), kuriai reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka pereis bendrovių turtas, teisės ir pareigos. 

ESO perima LESTO ir „Lietuvos dujų“ turtą, teises ir pareigas. ESO elektros tiekimo ir skirstymo, bei gamtinių dujų skirstymo paslaugas teiks daugiau kaip 1,6 mln. klientų. ESO sudarys 5 regioniniai padaliniai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Regionų centruose įsikūrę padaliniai koordinuos aplinkiniuose rajonuose esančių dispečerinių darbą, planuos elektros ir dujų skirstymo tinklų remonto, plėtros ir modernizavimo darbus.
ESO valdys daugiau kaip 1 mlrd. eurų turtą, bendrovėje dirbs 2890 žmonių.

Planai:

2015-12-31 – numatoma pasirašyti LESTO ir LD turto, teisių, pareigų, darbuotojų perkėlimo į ESO aktus;

– 2016-01-04 – numatomas LESTO ir LD išregistravimas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro;

– iki 2016-01-12 – numatoma prekybos ESO akcijomis AB NASDAQ Vilnius biržoje pradžia.

Šis veiksmų planas gali keistis dėl tam tikrų aplinkybių, nepriklausančių nuo LESTO, LD ir ESO. Jei bus numatomi aukščiau nurodyto plano esminiai pasikeitimai, LESTO, LD ir/arba ESO apie tai informuos papildomai.

Apie AB Energijos skirstymo operatorius akcijas

Informacijos nėra.


Investuotojo kalendorius:

Bendrovė pateikia atnaujintą 2018 metų investuotojo kalendorių:

 • Sausio 31 d. – preliminarūs neaudituoti 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
 • Vasario 28 d. – 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei neaudituotas tarpinis pranešimas;
 • Vasario 28 d. – preliminarūs neaudituoti vieno mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Kovo 6 d. – audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;
 • Kovo 30 d. – preliminarūs neaudituoti dviejų mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Balandžio 30 d. – 2018 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Gegužės 31 d. – preliminarūs neaudituoti keturių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Birželio 29 d. – preliminarūs neaudituoti penkių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Liepos 30 d. – 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Rugpjūčio 31 d. – preliminarūs neaudituoti septynių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Rugsėjo 28 d. – preliminarūs neaudituoti aštuonių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Spalio 30 d. – 2018 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Lapkričio 30 d. – preliminarūs neaudituoti dešimties mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Gruodžio 28 d. – preliminarūs neaudituoti vienuolikos mėn. finansiniai rodikliai*.

*Koreguota EBITDA ir pardavimo pajamos. 

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: