AB Energijos skirstymo operatorius

AB Energijos skirstymo operatorius veikla

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO neeiliniame visuotiniame susirinkime patvirtintomis AB LESTO ir akcinės bendrovės AB Lietuvos dujos reorganizavimo sąlygomis, 2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre buvo įregistruota AB Energijos skirstymo operatorius (juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius), kuriai reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka pereis bendrovių turtas, teisės ir pareigos. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą dėl AB Energijos skirstymo operatorius išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę ESO verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d.

Sprendimą kreiptis į VKEKK dėl licencijos panaikinimo ESO valdyba priėmė 2018 m. liepos 10 d. Tai padaryta ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui.

Pagrindines pajamas kompanija gauna iš Elektros energijos pardavimo ir skirstymo, apie 88%, iš dujų pardavimo gaunama apie 8% visų kompanijos pajamų.

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro net 100% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. Grynuoju pelnu reikėtų 4.77 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika (apskaičiuota neįvertinus IMT vertės perskaičiavimo) turi teigiamą tendenciją. Pastarųjų 3 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 3.07%, o pastarųjų 2 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 1.03%.

Vidutinis 4 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra mažas ir siekia 3.51%. Taip yra dėl didelio skolinimosi poreikio. 10 metų vidutinis ROAE yra 3.71%.AB Energijos skirstymo operatorius investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Bendrovės veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba vos 0.45 euro EPS.

Jei bendriovės savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 11 eurų.

Apie AB Energijos skirstymo operatorius akcijas

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržos Baltijos oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys ESO1L.

Kompanija neturi oficialios dividendų mokėjimo politikos. Tačiau moka tarpinius dividendus – du kartus per metus. Tiesa, už 2018 m. pelną buvo išmokėti tik pirmo pusmečio dividendai.

Nuo listingavimo pradžios investuotojas, investavęs į AB Energijos skirstymo operatorius akcijas, patyrė -2.27% vidutinius metinius nuostolius.

Grahamo skaičius 2018 m. gale buvo 1.30, parodydamas, kad akcijomis biržoje prekiaujama su nuolaida.

Esant palankiai rinkų konjunktūrai, akcijos kaina artimiausius kelis metus gali kilti iki 10% vidutiniškai kasmet. Mūsų rekomendacija  – turėti nedidelę dalį portfelyje ir akumuliuoti.


Investuotojo kalendorius:

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2020-01-31 Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-02-28 Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
2020-02-28 Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2020-03-31 Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-30 2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas
2020-05-29 Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30 Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31 Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-31 2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas
2020-08-31 Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30 Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-30 2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas
2020-11-30 Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30 Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2020 m. balandžio 30 d.Kompanijos puslapis

Forumas


Klausimams ir užsakymams

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: