AB Grigeo

AB Grigeo veikla

Pagrindinė AB Grigeo veikla yra popierius ir popieriaus gaminiai, medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai, žaliava gofruotam kartonui. Grigiškių popieriaus fabrikas įkurtas 1823 metais. Daugiau nei pusantro šimto metų darbo patirtis popieriaus ir medienos pramonėje, šiuolaikinės gamybos technologijos, moderni įranga bei kvalifikuotas ir kompetentingas personalas sudaro palankias sąlygas gaminti itin aukštos kokybės ir klientų poreikius atitinkančius gaminius.

Bendrovė gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir nosinaites. Daugiau nei pusė gaminamos produkcijos yra eksportuojama į Latviją, Daniją, Estiją, Suomiją, Nyderlandus, Lenkiją, Ukrainą, Švediją, Vokietiją bei kitas šalis.Kompanija gerai žinoma Lietuvoje. Ji yra popieriaus ir pakuotės žaliavos gamybos rinkos lyderis.

Finansai

Finansai bendrovėje valdomi labai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 12.58% Nuosavo kapitalo. O ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reikia vos 0.58 metų. Labai geri rodikliai. Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanijos pelnas augimo tendencijoje nuo krizės pabaigos, 2009 metais. 10 m. vidutinis EPS augimo tempas 37.98%, o 5 m. EPS augimas 15.22%. Matomas cikliškumas, priklausantis nuo pasaulinės rinkų konjunktūros.

AB Grigeo sumaniai išnaudoja nepaskirstytą pelną. Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekia 21,35%. 10 metų vidutinis ROAE yra 14,85%. Labai gera grąža.

Lietuvoje AB Grigeo parduoda tik apie trečdalį produkcijos. Didelė dalis parduodama Europoje, kur didelė konkurencija. Didelis konkurencinis spaudimas neleidžia kompanijai didinti pelningumo rodiklių. Tačiau investicijos pagerino kompanijos konkurencingumą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. Todėl ateities pelnų prognozavimas sunkus. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Veiklos pelne yra 64.23%. O 1 EUR, investuotas į IMT, duoda apie 0.54 EUR EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2016 m., tai akcijas turėtų parduoti po 29.17 euro.

AB Grigeo akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos oficialiajame sąraše. Trumpinys yra GRG1L.

Kompanijos vadyba stengiasi ir dirba kurdami akcininkams vertę. Tai vertiname labai teigiamai. NASDAQ Vilnius biržoje Oficialiajame sąraše kitos tokios gamybinės kompanijos, kaip AB Grigeo ir nebėra. Prieš 5 metus investuotojas, investavęs į kompanijos akcijas, gavo 3.28% vidutinę metinę grąžą.

Pagal B.Grahamo formulę, akcijos kaina 2019 m. pabaigoje buvo 2.35 euro. Vadinasi, rinkoje akcija nėra tinkamai įvertinta. Tačiau… Dėl taršos skandalo rekomendacijų šiai akcijai neteikiame (ankstesnė buvo pirkti ir laikyti), nes investavimas į šios kompanijos akcijas tapo Atsakingo investavimo klausimu.

Kompanijai suteiktas Stebimojo statusas.


Investuotojo kalendorius:

AB Grigeo tarpinę informaciją rengs ir finansinius rezultatus skelbs šiomis datomis:

  • Iki 2020 m. liepos 15 d. – auditorių patikrinta 2019 m. metinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. gegužės 26 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. rugpjūčio 25 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. lapkričio 24 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.

Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų.


Klausimams

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: