AB Grigeo

AB Grigeo veikla

Pagrindinė AB Grigeo veikla yra popierius ir popieriaus gaminiai, medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai, žaliava gofruotam kartonui.

Kompanija gerai žinoma Lietuvoje. Ji yra popieriaus ir pakuotės žaliavos gamybos rinkos lyderis.

AB Grigeo veiklai reikia daug kapitalinių investicijų. Todėl finansai valdomi prisiimant apibrėžtą riziką.

Finansai

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro virš 63.29% Nuosavo kapitalo. Bet jų padengimui 2016 m. pelnu reikia 7.08 metų.

Kompanijos pelnas augimo tendencijoje nuo krizės pabaigos, 2009 metais. 10 m. EPS augimas 6.40%, o 5 m. EPS augimas 2.85%.

Tačiau matomas cikliškumas, priklausantis nuo pasaulinės rinkų konjunktūros.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

AB Grigeo 2016 m. paskelbė apie savų akcijų supirkimo programą. Jai bus sudarytas 1 000 000 eurų rezervas.

Bendrovė sieks įsigyti 793 650 nuosavų PVA.

Programos laikotarpis – 18 mėn.

Supirkinėjimo kainos ribos – 0.963-1.28 euro.

AB Grigeo sumaniai išnaudoja nepaskirstytą pelną. Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekia 11.62%.

10 metų vidutinis ROAE yra 9.45%. Mažiau nei 12%, tačiau sąlyginai stabilus ir labai geras gamybinei bendrovei.

Lietuvoje AB Grigeo parduoda tik apie trečdalį produkcijos. Didelė dalis parduodama Europoje, kur didelė konkurencija.

Didelis konkurencinis spaudimas neleidžia kompanijai didinti pelningumo rodiklių. Tačiau investicijos pagerino kompanijos konkurencingumą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. Todėl ateities pelnų prognozavimas sunkus.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis Veiklos pelne išaugo iki 330%. O 1 EUR, investuotas į IMT, duoda apie 0.33 EUR EPS.

Grynieji pinigų srautai dar vis neigiami.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2016 m., tai akcijas turėtų parduoti po 9,72 euro.AB Grigeo akcijos

2016 m. balandžio 6 d. AB Grigeo Valdybos posėdyje buvo konstatuota, kad 2016 metais bus įgyvendintas paskutinis pastarojo meto stambiausių investicijų programos etapas.

Tai leis susikoncentruoti į kuo intensyvesnį investicijų įdarbinimą.

Dėl to Bendrovės Valdyba nusprendė, kad nuo 2017 m. visuotiniams akcininkų susirinkimams bus siūloma žymiai padidinti išmokamus dividendus. Dividendai už 2016 m. augo visu 100%.

Kompanijos vadyba stengiasi ir dirba kurdami akcininkams vertę. Tai vertiname labai teigiamai.

NASDAQ Vilnius biržoje Oficialiajame sąraše kitos tokios gamybinės kompanijos, kaip AB Grigeo ir nebėra.

Todėl investuotojai pastebi ir gerai vertina kompanijos veiklą.

Pagal B.Grahamo formulę, akcijos kaina yra 1.10 euro. Vadinasi, rinkoje akcija yra tinkamai įvertinta.

Mūsų rekomendacija yra akcijas PIRKTI ir LAIKYTI.

Prieš penkerius metus investuotojas, investavęs į AB Grigeo akcijas, jau gavo 6.78% vidutinę metinę grąžą.


Parsiųsti tyrimą

AB Grigeo

 


Investuotojo kalendorius:

AB Grigeo tarpinę informaciją rengs ir finansinius rezultatus skelbs šiomis datomis:

  • 2018 m. vasario 8 d. – 2017 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2018 m. balandžio 3-6 d. – auditorių patikrinta 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė.
  • 2018 m. gegužės 8 d. – 2018 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2018 m. rugpjūčio 8 d. – 2018 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2018 m. lapkričio 7 d. – 2018 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2018 m. gruodžio 19 d. – 2019 m. rezultatų prognozė.


2015-06-04

AB “GRIGIŠKĖS” 2015 m. birželio 4 d. dalyvauja AB NASDAQ OMX Vilnius renginyje „Vadovai susitinka su investuotojais“.

Čia potencialius investuotojus Bendrovės prezidentas Gintautas Pangonis supažindina su įmonės veikla, veiklos rezultatais, planais bei perspektyvomis.

Priedai:
2015 06 04 GRI skaidres investuotojams.pdf 

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: