AB Grigeo

AB Grigeo veikla

Pagrindinė AB Grigeo veikla yra popierius ir popieriaus gaminiai, medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai, žaliava gofruotam kartonui.

Kompanija gerai žinoma Lietuvoje. Ji yra popieriaus ir pakuotės žaliavos gamybos rinkos lyderis.

AB Grigeo veiklai reikia daug kapitalinių investicijų. Todėl finansai valdomi prisiimant apibrėžtą riziką.Finansai

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro virš 21.08% Nuosavo kapitalo. O ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. pelnu reikia vos 0.81 metų.

Kompanijos pelnas augimo tendencijoje nuo krizės pabaigos, 2009 metais. 9 m. vidutinis EPS augimo tempas 37.98%, o 5 m. EPS augimas 28.62%. Tačiau matomas cikliškumas, priklausantis nuo pasaulinės rinkų konjunktūros.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

AB Grigeo 2016 m. paskelbė apie savų akcijų supirkimo programą. Jai bus sudarytas 1 000 000 eurų rezervas. Bendrovė sieks įsigyti 793 650 nuosavų PVA. Programos laikotarpis – 18 mėn. Supirkinėjimo kainos ribos – 0.963-1.28 euro. Lig šiol rezervas dar neišnaudotas.

AB Grigeo sumaniai išnaudoja nepaskirstytą pelną. Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekia 32.18%. 10 metų vidutinis ROAE yra 13.56%. Labai gera grąža.

Lietuvoje AB Grigeo parduoda tik apie trečdalį produkcijos. Didelė dalis parduodama Europoje, kur didelė konkurencija.

Didelis konkurencinis spaudimas neleidžia kompanijai didinti pelningumo rodiklių. Tačiau investicijos pagerino kompanijos konkurencingumą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. Todėl ateities pelnų prognozavimas sunkus. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis Veiklos pelne yra 67.11%. O 1 EUR, investuotas į IMT, duoda apie 0.47 EUR EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2016 m., tai akcijas turėtų parduoti po 9,72 euro.

AB Grigeo akcijos

Kompanijos vadyba stengiasi ir dirba kurdami akcininkams vertę. Tai vertiname labai teigiamai. NASDAQ Vilnius biržoje Oficialiajame sąraše kitos tokios gamybinės kompanijos, kaip AB Grigeo ir nebėra.

Todėl investuotojai pastebi ir gerai vertina kompanijos veiklą.

Pagal B.Grahamo formulę, akcijos kaina 2018 m. pabaigoje buvo 2.19 euro. Vadinasi, rinkoje akcija nėra tinkamai įvertinta.

Mūsų rekomendacija yra akcijas PIRKTI ir LAIKYTI.

Prieš penkerius metus investuotojas, investavęs į AB Grigeo akcijas, jau gavo 14.50% vidutinę metinę grąžą, Įskaitant ir dividendus


Investuotojo kalendorius:

AB Grigeo tarpinę informaciją rengs ir finansinius rezultatus skelbs šiomis datomis:

  • Iki 2020 m. liepos 15 d. – auditorių patikrinta 2019 m. metinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. gegužės 26 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. rugpjūčio 25 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
  • 2020 m. lapkričio 24 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.


2015-06-04

AB „GRIGIŠKĖS“ 2015 m. birželio 4 d. dalyvauja AB NASDAQ OMX Vilnius renginyje „Vadovai susitinka su investuotojais“.

Čia potencialius investuotojus Bendrovės prezidentas Gintautas Pangonis supažindina su įmonės veikla, veiklos rezultatais, planais bei perspektyvomis.

Priedai:
2015 06 04 GRI skaidres investuotojams.pdfForumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: