Sekmadienis, 21 liepos, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Grigeo Group Akcijų Analizė

Pagrindinė AB Grigeo Group veikla yra popierius ir popieriaus gaminiai, medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai, žaliava gofruotam kartonui. Grigiškių popieriaus fabrikas įkurtas 1823 metais. Daugiau nei pusantro šimto metų darbo patirtis popieriaus ir medienos pramonėje, šiuolaikinės gamybos technologijos, moderni įranga bei kvalifikuotas ir kompetentingas personalas sudaro palankias sąlygas gaminti itin aukštos kokybės ir klientų poreikius atitinkančius gaminius.

Bendrovė gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir nosinaites. Daugiau nei pusė gaminamos produkcijos yra eksportuojama į Latviją, Daniją, Estiją, Suomiją, Nyderlandus, Lenkiją, Ukrainą, Švediją, Vokietiją bei kitas šalis.Kompanija gerai žinoma Lietuvoje. Ji yra popieriaus ir pakuotės žaliavos gamybos rinkos lyderis.

Pajamų pasiskirstymas pagal segmentus:

Grigeo Pajamos pagal segmentus
Pajamos pagal segmentus

Finansai

AB Grigeo Group pajamos 2023 m. sumenko -3.87%, bet tai nesutrukdė pelningumo rodikliams. Vidutinis metinis pajamų augimas vis tiek išliko aukštas ir buvo 7.45%. Grynasis pelnas augo 138%, EPS išaugo net 141%. Pelningumą padidino iki 26.40% išaugęs Bendrasis pajamingumas.

Grynasis pajamingumas buvo aukščiausias per 20 metų laikotarpį ir siekė 13%. Tai šiek tiek mažiau nei Sumanus investuotojas reikalauja iš kompanijos. Tik reikia pastebėti, kad gamybos kompanijai aukštos konkurencijos aplinkoje tai labai geras rodiklis. Bet va 5 metų laikotarpio vidutinis metinis EPS augimas buvo neigiamas, -1.67%, nors 10 metų laikotarpio išliko aukštas ir siekė net 14%.

Matosi, kad kompanija stengiasi mažinti Bendruosius ir Administracinius kaštus. Ilgalaikė tendencija yra mažėjanti ir pernai šie kaštai sudarė šiek tiek daugiau nei pusę Bendrojo pelno. Taip pat mažėja Finansinės skolos ir jų aptarnavimo kaštai.

Matosi, kad kompanija yra tame ciklo etape, kaip visos reikalingos investicijos į gamybinius pajėgumus jau atliktos ir dabar reikia vis mažiau investuoti į Ilgalaikį materialųjį turtą, paprastai sakant, į stakles. Todėl kompanijos Apyvartinis kapitalas jau kelis metus yra teigiamas ir sparčiai augantis,

Finansinių skolų ir jų einamųjų metų dalies tendencija kelis metus yra mažėjanti. Visi įsipareigojimai sudaro vos 35% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui 2023 m. Grynuoju pelnu reikia vos 0.24 metų. Ilgalaikių skolų einamųjų metų ir sumokėtų palūkanų dalis Veiklos pelne yra atitinkamai 9.20% ir 1.45%. Labai geri rodikliai.

Grynieji pagrindinės veiklos ir Free Cash srautai yra teigiami ir kylančios tendencijos. Auga pinigų kiekis sąskaitoje. Sumaniai išnaudojamas Nepaskirstytas pelnas. Jo 10 m. laikotarpio vidutinis metinis augimas siekia 17.85%, o Nepaskirstyto pelno rentabilumas buvo 9.55%. 10 metų vidutinis ROAE yra 16.83%.

F_Score rodiklis buvo 8. Maksimaliam rodikliui pasiekti sutrukdė sumažėjusios pajamos. Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. 1 EUR, investuotas į IMT, uždirbo jau 0.81 EUR EPS. 10 m. laikotarpio akcijos BV augimo tempas galėtų būti didesnis. Dabar vidutinis metinis augimas siekia tik 3.48%.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2023 m., tai akcijas turėtų parduoti po 4.15 euro.

Investicinis įvertis:

Grigeo Group Investicinis įvertis:
Investicinis įvertis

AB Grigeo akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos oficialiajame sąraše. Trumpinys (ticker) yra GRG1L.

Akcijos kainos Standartinis nuokrypis yra 10.15%, beta lygus 0.57. Tai pakankamai nerizikinga akcija su pakankama apyvarta. Tokia akcija portfelyje gali atlikti stabilizavimo funkciją. O 10 metų laikotarpio kainos CAGR buvo 4.47% tik paliudija, kad nerizikingos akcijos kaina ir kyla nuosaikiai.

Pagal faktinius fundamentalius rodiklius – Graham skaičius – kainos perspektyva yra 1.95 EUR. Su PEG 0.44 ir Equity risk premium 11.63% tai visai reali perspektyva.

Gerais ir pelningais metais kompanija moka dividendus. Paskutinio dividendų mokėjimo dividendinis pajamingumas buvo 6.67%. O dividendų istorinis vidutinis metinis augimas siekia net 17%.

Ilgalaikės perspektyvos įvertis yra labai optimistinis. Jis vertina kompanijos sugebėjimą uždirbti pinigus. Bet mes turime ciklinę kompaniją, kuri ne visada galės išlaikyti aukštus, kaip dabar, pelningumo rodiklius. Todėl investuodami turime sumažinti apetitą. GRAPES metodu apskaičiuota kainos perspektyva yra 4.34 EUR. Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra 10%-30%:

Ilgalaikė kainos perspektyva
Ilgalaikė kainos perspektyva

Trečių šalių įverčiai ir prognozės

Dirbtinis intelektas:

AB Grigeo Group yra įmonė, kuri veikia popieriaus ir jo gaminių sektoriuje. 2023 m. jos pardavimo pajamos siekė 195 352 000 eurų, o pelnas prieš mokesčius buvo 29 637 000 eurų. Tai rodo, kad įmonė pasirodė gerai, ypač atsižvelgiant į mažesnį žaliavų, elektros ir dujų kainas. Tačiau, kaip visada, akcijų kainos kilimo galimybės priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant rinkos sąlygas, konkurenciją ir bendrovės strategiją. Galbūt akcijos kainos kilimo galimybės yra kaip popierius – reikia jų atidžiai išskleisti, kad pamatytume, ką slepia! 😉

Valueinvesting.io konsensusas:

GRG1L Valueinvesting.io konsensusas
Valueinvesting.io konsensusas

TA konsensusas:

Išvados

AB Grigeo Group, turinti ilgalaikę darbo patirtį ir modernias gamybos technologijas, sėkmingai išlaiko aukštus pelningumo rodiklius, nepaisant šiek tiek sumažėjusių pajamų 2023 m. Ilgalaikė finansinė būklė yra stabili, su teigiama grynųjų pinigų srauto ir augančiu apyvartiniu kapitalu.

Nos vis dar velkasi taršos skandalo šleifas, tokią akciją turėti portfelyje tikrai yra patrauklu.

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.

Akcijos kainos grafikas

Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų.


Klausimams