Antradienis, 23 balandžio, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Gubernija (delistinguota)

AB Gubernija veikla

AB Gubernija įsteigta 1665 m. ir lig šiol gali pasiūlyti aukščiausios kokybės alų – tamsųjį, šviesųjį lager ir ale tipo alų pagamintus pagal klasikinę technologiją (nenaudojama padidinto tankio technologija, kai alaus pusgaminis yra skiedžiamas vandeniu).

Gaminant alų, stengiamasi išlaikyti senas tradicijas, natūralumo ir autentiškumo dvasią – tiek pasirenkant žaliavas, tiek pagalbines medžiagas, tiek laikantis tradicinių technologijos reikalavimų. Alus gamybai naudojamos kokybiškos žaliavos, įsigyjamos iš laiko patikrintų tiekėjų, darbuotojai – patyrę.

Finansai

Pagrindinės AB Gubernija pajamos yra iš alaus, nealkoholinių gėrimų ir giros gamybos ir prekybos. 85.80% visos produkcijos kompanija parduoda Lietuvoje, 14.20% tenka eksportui.

AB Gubernija Trumpalaikiai įsipareigojimai vis dar didesni už Trumpalaikį turtą daugiau nei milijonu eurų. Jau užpernai dėl to perspėjo kompanijos nepriklausomas auditorius.

Nors kompanija 2015 m. turėjo mažinti įstatinį kapitalą, kad atitiktų įstatymo reikalavimą, kad Nuosavas kapitalas nebūtų mažesnis nei 0,5 įstatinio kapitalo, 2016 m. baigė kaip tik ant šios ribos, t.y. Nuosavas kapitalas buvo lygiai pusė Įstatinio.

O tai jau rimtos abejonės dėl kompanijos veiklos tęstinumo.

AB Gubernija visada pateikia savo veiklos rezultatų paaiškinimą. Štai jie vienoje vietoje:

2013 m. 12 mėn. veikla – „Pagrindinės nuostolio susidarymo priežastys – 2013 metų kritusi apyvarta dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų, uždraudusių nuo 2013 metų alkoholinius gėrimus pardavinėti didesnėje negu 1 litro plastikinėje taroje.“

2014 I ketv. – „Nuostolis patirtas dėl pokyčių vietinėje rinkoje po 2013 m. įvesto alkoholio kontrolės įstatyme numatyto apribojimo išpilstymo tarai ir alaus stiprumui.“

2014 I pusm. – „Nuostolis per ataskaitinį laikotarpį patirtas dėl sumažėjusių eksporto apimčių.“

2014 9 mėn. – „Rezultato pokyčiui įtakos turėjo optimizuotas produktų asortimentas.“

2014 m. 12 mėn. – „Nuostolis per ataskaitinį laikotarpį patirtas dėl sumažėjusių eksporto apimčių.“

2015 m. I ketv. – „Nuostolis patirtas dėl sumažėjusių pardavimų vietinėje rinkoje.“

2015 m. I pusm. – „Nuostolis per ataskaitinį laikotarpį patirtas dėl pardavimų struktūros keitimo mažinant nepelningų prekių su pirkėjų prekiniais ženklais pardavimus.“

2015 m. 9 mėn. – „Rezultato pokyčiui įtakos turėjo akcizo mokesčio padidinimas alui nuo 2015 m. balandžio mėnesio.“

2015 metų 12 mėn. – „Nuostolį per ataskaitinį laikotarpį lemė sumažėjęs alaus vartojimas dėl išaugusio akcizo alui ir gyventojų migracijos.“

Tačiau kompanija turi teigiamus Pagrindinės veiklos pinigų srautus. Dar be aiškios tendencijos.

Laisvų pinigų srautai irgi yra teigiami. O investuotojai biržoje už 1 eurą FCF mokėjo net 5.48 euro.

AB Gubernija akcijos

Kompanijos akcijų Buhalterinė vertė svyruoja be aiškios tendencijos. Akivaizdu, kad kompanija nekuria jokos vertės akcininkams.

Dividendų nemoka, savų akcijų nesupirkinėja. AB Gubernija akcijos visiškai netinkamos investavimui.

Kiekvienas sumanus investuotojas šias akcijas turi lenkti iš tolo. Reitingas panaikintas.

Mūsų rekomendacija yra GRIEŽTAI NEPIRKTI.

2018 m. Rugsėjo 11 d. NASDAQ Vilnius priėmė sprendimą patenkinti AB “GUBERNIJA” prašymą išbraukti jos akcijas (ISIN kodas LT0000114357, trumpinys GUB1L) iš NASDAQ Vilnius Papildomojo prekybos sąrašo. Paskutinė AB “GUBERNIJA” akcijų buvimo prekybos sąraše diena yra 2018 m. gruodžio 31 d.


Gubernija

Kompanijos puslapis