AB Ignitis gamyba (delistinguota)

AB Ignitis gamyba valdo didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (KHE) bei Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir savo reikmėms.

2018 m. pabaigoje Ignitis gamyba pristatė naują veiklos strategiją (toliau – Strategija), paremtą „Lietuvos energijos“ grupės strategijoje LE 2030 numatytomis veiklos kryptimis ir gairėmis. Bendrovės 2019–2030 m. Strategija apibrėžia ilgalaikes strategines veiklos kryptis, viziją, tikslus ir Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Naujoje Lietuvos energijos gamybos Strategijoje numatyta, kad svarbiausia bendrovės veikla, palaikanti visos grupės augimą, bus strateginė generacija – patikimų vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų išlaikymas, modernizavimas ir plėtra.

Atlikdama esminį savo uždavinį, „Lietuvos energijos gamyba“ sieks visavertiškai prisidėti prie 2025 m. numatytos Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema. (Gamyba.le.lt)

Privalomas akcijų pardavimas

„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos bankas (toliau – Bankas)  suderino kainas, už kurias „Ignitis grupė“ supirks jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijas privalomų akcijų pardavimų metu.

Bankas suderino privalomo akcijų pardavimų kainą tokią pačią, kokia buvo mokama oficialaus  siūlymo metu. Už vieną GEN akciją privalomo akcijų pardavimo metu bus mokama 0,640 EUR.

GEN akcijų išpirkimas truks 90 dienų. Apie jo pradžią GEN ir „Ignitis grupė“ informuos atskirais pranešimais per Nasdaq vertybinių popierių biržą, GEN ir „Ignitis grupės“ internetines svetaines ir žiniasklaidą, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku, kaip numatyta Vertybinių popierių įstatyme.

Atkreiptinas dėmesys, jog pasibaigus 90 dienų privalomo akcijų pardavimo terminui „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijas nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą dėl neparduotų akcijų nuosavybės teisės perėjimo „Ignitis grupei“.

Finansai

AB Ignitis gamyba finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 56% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui Grynuoju 2019 m. pelnu užtektų 0.50 metų. Tai geras rodiklis

Kompanijos pelno dinamika visiškai nestabili ir nė trupučio neprognozuojama.  9 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 8.43%, o per 5 metus EPS mažėjo vidutiniškai po 0.31% kasmet.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. 5 metų vidutinis ROAE yra 6.66%. Pakankamai maža grąža. O vienas į IMT investuotas euras uždirba 1.23 EUR.

AB Ignitis gamyba akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys LNR1L.

Dividendai akcininkams mokami du kartus per metus.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per 2019 padidėjo 6.48%. Tačiau vidutinis metinis BV mažėjimas per 9 metus siekia -2.88%. Tokiu atveju, AB Ignitis gamyba akcijos netinkamos sumanaus investuotojo portfeliui.

Šioms akcijoms neteikiame jokių rekomendacijų dėl galimo pasitraukimo iš biržos.


Investuotojo kalendorius:

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2020-01-31Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-02-282019 metų 12 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas tarpinis pranešimas
 2020-02-28Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
 2020-03-06Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
 2020-03-31Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-04-302020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
 2020-05-29Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-06-30Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-07-31Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-08-312020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
 2020-08-31Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-09-30Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-10-302020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
 2020-11-30Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-12-30Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2020 m. balandžio 30 d.    


Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: