AB Invalda INVL

AB Invalda INVL veikla

AB Invalda INVL yra viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje. Invaldos LT grupės įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo pensijų bei investicijų fondus, teikia portfelių valdymo paslaugas.

2014 m. nuo „Invaldos LT” atskirtos vienarūšį turtą valdančios bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“.

Atskyrimo tikslas – pertvarkyti „Invaldos LT“ verslo modelį pagal klasikinius turto valdymo principus bei išvengti interesų konfliktų, pritraukiant lėšas į naujai kuriamus privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto fondus.

Kompanija gerai žinoma  Lietuvoje. Ji veikia jau nuo 1991 metų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 0.16% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui pelnu reikia 0.02 metų.

Tačiau kompanijos pelno dinamika nestabili. Nors nusimato augimo tendencija.

Investuoja įvairių ūkio sektorių kompanijas. Pati kompanija užsiima tik investavimu ir valdymu.

Kompanija superka savas akcijas.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas pasidarė teigiamas ir, nemokant dividendų jau siekia 13.23%.

4 metų vidutinis ROAE yra 15.02%. Labai gera grąža.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 54.67 euro.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
12.63 10.02 1.14 0.00% 0.00% 25.58% 0.27 0.30 6.48 9.46% 3.53 6

AB Invalda INVL

AB Invalda INVL akcijos

Papildomasis prekybos sąrašas

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per 3 metus augo vidutiniškai po 33.37% kasmet. Pelningumo rodikliai aukšti.

O Biržoje akcijos likvidumas po atskyrimo labai sumažėjęs.

Neteikiam rekomendacijų šiai akcijai. Tačiau manome, kad galima pradėti akumuliuoti.


Investuotojo kalendorius:

AB Invalda INVL 2019 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2019 m. balandžio 8 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2019 m. gegužės 31 d. – 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2019 m. rugpjūčio 30 d. – 2019 m. pusmečio ataskaita.
2019 m. lapkričio 29 d. – 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.



Pagalbininkas investuojant. Paprasčiausiai užpildykite formą.

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: