AB Invalda INVL

AB Invalda INVL veikla

AB Invalda INVL yra viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje. Invaldos LT grupės įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo pensijų bei investicijų fondus, teikia portfelių valdymo paslaugas.

2014 m. nuo „Invaldos LT” atskirtos vienarūšį turtą valdančios bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“.

Atskyrimo tikslas – pertvarkyti „Invaldos LT“ verslo modelį pagal klasikinius turto valdymo principus bei išvengti interesų konfliktų, pritraukiant lėšas į naujai kuriamus privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto fondus.

Kompanija gerai žinoma  Lietuvoje. Ji veikia jau nuo 1991 metų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 0.16% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui pelnu reikia 0.02 metų.

Tačiau kompanijos pelno dinamika nestabili. Be augimo tendencijos. Investuoja įvairių ūkio sektorių kompanijas. Pati kompanija užsiima tik investavimu ir valdymu.

Kompanija superka savas akcijas.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas neigiamas ir siekia -3.46%. 6 metų vidutinis ROAE yra 13.34%. Gera grąža.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 3 eurus.

AB Invalda INVL akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys IVL1L.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per 3 metus augo vidutiniškai po 33.37% kasmet. Pelningumo rodikliai aukšti.

O Biržoje akcijos likvidumas po atskyrimo labai sumažėjęs.

Neteikiam rekomendacijų šiai akcijai. Tačiau manome, kad galima akumuliuoti.


Investuotojo kalendorius:

AB Invalda INVL 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. balandžio 8 d. – audituotos metinės finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2020 m. gegužės 29 d. – 2020 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2020 m. rugpjūčio 31 d. – 2020 m. pusmečio ataskaita.
2020 m. lapkričio 30 d. – 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.Kompanijos puslapis

Forumas


Pagalbininkas investuojant. Paprasčiausiai užpildykite formą.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: