AB Klaipėdos nafta

AB Klaipėdos nafta veikla

AB Klaipėdos nafta terminalas yra žinomas Lietuvos naftos terminalas naftos krovinių tranzito rinkoje.

Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių.

Taip pat aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

Pagrindines pajamas kompanija gauna iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, kurio operatore neseniai tapo, įgyvendinus šį didelį ir svarbų projektą;

iš AB Klaipėdos nafta terminalo Klaipėdoje;

iš Subačiaus kuro bazės.

2015 m. SGD terminal gaunamų pajamų dalis visose bendrovės pajamose sudarė 63.70%. Kai 2014 m. KNF terminalo pajamų dalis siekė 80.48%. 2015 m. KNF dalis buvo 33.96%.

SKB dalis yra tik 2.33%.

AB Klaipėdos nafta ir terminalai yra gerai žinomi Baltijos jūros regione.

Tačiau turi didelių konkurentų: Ventspilio, Talino, naujas Ust-Luga terminalai; Rygos, Talino ir Sankt Peterburgo uostai; kompanija Gazprom.

Kompanijos finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 15.97%   Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2015 m. Grynuoju pelnu užtenka 1.43 metų.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Veiklos pelne yra maža ir siekia 0.179%. Tai labai geras rodiklis.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi teigiamą tendenciją su cikliškumo bruožais.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 21.32%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo beveik toks pats.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra labai aukštas ir siekia apie 30.24%.

10 metų vidutinis ROAE yra 6.67%. Tačiau 2015 m. ROAE jau siekia 11.87%.

AB Klaipėdos nafta investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Bendrovės veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 6 eurus EPS.

Jei kompanijos AB Klaipėdos nafta norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 2.21 euro.

Labai keista, bet niekas iš valdybos ir vadovybės neturi kompanijos Klaipėdos nafta akcijų.AB Klaipėdos nafta akcijos

Akcijos priklauso Baltijos Papildomasis prekybos sąrašui.

2016 m. pradžioje AB Klaipėdos nafta paskelbė dividendų mokėjimo politikos principus.

Juose be kita ko teigiama, kad įgyvendindama Strategiją kompanija numato, kad valdyba, remdamasi praėjusių metų grynuoju pelnu, teiktų Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų 50 % nuo Bendrovės metinio grynojo pelno.

Dėl 158.96% padidėjusio EPS, Grahamo skaičius pakilo iki 0.858, parodydamas, kad akcijomis biržoje prekiaujama su nuolaida.

Esant palankiai rinkų kunjonkūrai, akcijos kaina artimiausius kelis metus gali kilti 12-15%.

Mūsų rekomendacija PIRKTI ir LAIKYTI.


 Parsisiųskite AB Klaipėdos nafta tyrimą

 

AB Klaipėdos nafta


Investuotojo kalendorius:

AB Klaipėdos nafta informuoja, kad 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Data Skelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienas AB „Klaipėdos nafta“ preliminarios veiklos apimtys ir preliminarios pajamos už praėjusį mėnesį
2019 m. sausio 31 d. 2018 m. tarpinė finansinė informacija
2019 m. kovo 29 d. 2018 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2019 m. balandžio 30 d. 2019 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2019 m. liepos 31 d. 2019 m. I pusmečio tarpinė finansinė informacija
2019 m. spalio 31 d. 2019 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2019 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
 

Neaudituotų 2016 m. rezultatų pristatymas


Laivai prie Klaipėdos uosto:
// http://www.marinetraffic.com/js/embed.js
Read more at http://www.marinetraffic.com/http://www.marinetraffic.com/en/p/embed-map#kRgFJY5FTukRuWqq.99

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: