AB Klaipėdos nafta

AB Klaipėdos nafta veikla

AB Klaipėdos nafta terminalas yra žinomas Lietuvos naftos terminalas naftos krovinių tranzito rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių.

Taip pat aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

Finansai

Pagrindines pajamas kompanija gauna iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, kurio operatore neseniai tapo, įgyvendinus šį didelį ir svarbų projektą; iš AB Klaipėdos nafta terminalo Klaipėdoje; iš Subačiaus kuro bazės.

2019 m. SGD terminalo gaunamų pajamų dalis visose bendrovės pajamose sudarė 68%. SNT dalis yra tik 2.27%. AB Klaipėdos nafta ir terminalai yra gerai žinomi Baltijos jūros regione.

Tačiau turi didelių konkurentų: Ventspilio, Talino, Ust-Luga terminalai; Rygos, Talino ir Sankt Peterburgo uostai; kompanija Gazprom.

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro net 214% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reikėtų net 9.20 metų. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Veiklos pelne pakilo net iki 27%.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi neigiamą tendenciją su cikliškumo bruožais. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -4.55%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -2.90%.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra mažas ir siekia 6.57%. Taip yra dėl didelio dividendų mokėjimo koeficiento. 10 metų vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 1.46. 10 metų vidutinis ROAE yra 7.19%.

AB Klaipėdos nafta investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Bendrovės veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 7.15 euro EPS.

Jei kompanijos AB Klaipėdos nafta norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 8 eurus.

AB Klaipėdos nafta akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržos Baltijos oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys KNF1L.

2016 m. pradžioje AB Klaipėdos nafta paskelbė dividendų mokėjimo politikos principus. Juose be kita ko teigiama, kad įgyvendindama Strategiją kompanija numato, kad valdyba, remdamasi praėjusių metų grynuoju pelnu, teiktų Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų 50% nuo Bendrovės metinio grynojo pelno.

Prieš 5 metus investuotojas, investavęs į AB Klaipėdos nafta akcijas, gavo 13.32% vidutinę metinę grąžą.

Grahamo skaičius 2019 m. gale buvo 0.549, parodydamas, kad akcijomis biržoje prekiaujama su nuolaida. Esant palankiai rinkų konjunktūrai, akcijos kaina artimiausius kelis metus gali kilti iki 10% vidutiniškai kasmet.

Tačiau egzistuoja rinkų konjunktūros rizika ir pelningumas iš investicijų į akcijas perspektyvoje gali mažėti vidutiniškai -5% kasmet Mūsų rekomendacija mažinti akcijų kiekį portfelyje.


Investuotojo kalendorius:

AB Klaipėdos nafta informuoja, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienasKN preliminarios pajamos* už praėjusį mėnesį
2020 m. sausio 31 d.2019 m. tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d.2019 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2020 m. balandžio 29 d.2020 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2020 m. birželio 9 d.2019 m. socialinės atsakomybės ataskaita
2020 m. liepos 30 d.2020 m. I pusmečio tarpinė finansinė informacija
2020 m. spalio 30 d.2020 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Papildoma informacija

AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 10 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas), kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 138 236 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina nustatoma vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 1 d. ir yra lygi 0,38 EUR už 0,29 EUR nominalios vertės akciją.

Vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimai dėl prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo šiai Bendrovės akcijų emisijai yra netaikomi, nes Bendrovės viešai siūlomų akcijų bendra pardavimo vertė nesiekia 8 000 000 eurų per 12 mėnesių laikotarpį kaip tai numatyta VPĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

Taip pat Bendrovei netaikoma pareiga parengti ir paskelbti informacinį pranešimą, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 1 dalį bendra vertybinių popierių pardavimo vertė nesiekia 1-8 milijonų eurų per 12 mėnesių laikotarpį.

Naujai išleidžiamos akcijos suteikia jas įsigijusiems asmenims teises, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų nustatoma asmenims, kurie 2020 m. balandžio 27 d. (teisių apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas. Diena be teisių (ex- date) – 2020 m. balandžio 24 d. Naujai išleidžiamų akcijų minėtiems asmenims bus galima įsigyti proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei. Pirmumo teisių savininkas turi teisę:

  • pasinaudodamas visomis pirmumo teisėmis arba jų dalimi, pranešime nustatytu laikotarpiu iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos emisijos kaina įsigyti (pasirašyti) naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų;
  •  pirmumo teisių galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos, perleisti visas pirmumo teises arba jų dalį kitiems asmenims;
  • nesinaudoti pirmumo teisėmis;
  • disponuoti pirmumo teisėmis, jas valdyti ir naudotis jomis kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir tvarka.

Kreiptis dėl Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo (pasirašymo) pasinaudojant pirmumo teisėmis galima laikotarpiu nuo gegužės 15 d. iki gegužės 28 d. (imtinai).

Akcijų perleidimas galimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu Burių g. 19, Klaipėda, 2 a. mažojoje salėje nuo 9:00 iki 15:00 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:30 val.). Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat sudaroma galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant naujas vardines akcijas galima susipažinti registruotu buveinės adresu Burių g. 19, Klaipėda, taip pat Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.kn.lt arba Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniame tinklalapyje www.nasdaqbaltic.com.

Visus akcininkus norinčius įsigyti naujai išleidžiamų akcijų arba turintys papildomų klausimų dėl teisių įsigijimo (pasirašymo), perleidimo ar pasinaudojimo jomis, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais: i.berzauskas@kn.lt.

Informuojame, kad 2020-04-28 Juridinių asmenų registro informaciniame leidinyje ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje paskelbti pranešimai apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamų akcijų yra laikomi negaliojančiais.

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: