AB Klaipėdos nafta

AB Klaipėdos nafta veikla

AB Klaipėdos nafta terminalas yra žinomas Lietuvos naftos terminalas naftos krovinių tranzito rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Taip pat aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

Pagrindines pajamas kompanija gauna iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, kurio operatore neseniai tapo, įgyvendinus šį didelį ir svarbų projektą; iš AB Klaipėdos nafta terminalo Klaipėdoje; iš Subačiaus kuro bazės.

 

 

2018 m. SGD terminalo gaunamų pajamų dalis visose bendrovės pajamose sudarė 64.37%. SNT dalis yra tik 2.70%. AB Klaipėdos nafta ir terminalai yra gerai žinomi Baltijos jūros regione.

Tačiau turi didelių konkurentų: Ventspilio, Talino, Ust-Luga terminalai; Rygos, Talino ir Sankt Peterburgo uostai; kompanija Gazprom.

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro net 40.23% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. Grynuoju pelnu reikėtų net 6.35 metų. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Veiklos pelne pakilo net iki 22%.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi teigiamą tendenciją su cikliškumo bruožais. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 2.62%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 2.85%.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra mažas ir siekia 1.24%. Taip yra dėl didelio dividendų mokėjimo koeficiento, kurio paskutinių 2 metų vidurkis net viršijo 1-tą. 10 metų vidutinis ROAE yra 7.61%.

AB Klaipėdos nafta investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Bendrovės veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 7.33 eur0 EPS.

Jei kompanijos AB Klaipėdos nafta norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 3 eurus.

AB Klaipėdos nafta akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržos Baltijos oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys KNF1L.

2016 m. pradžioje AB Klaipėdos nafta paskelbė dividendų mokėjimo politikos principus.

Juose be kita ko teigiama, kad įgyvendindama Strategiją kompanija numato, kad valdyba, remdamasi praėjusių metų grynuoju pelnu, teiktų Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų 50 % nuo Bendrovės metinio grynojo pelno.

Prieš 5 metus investuotojas, investavęs į AB Klaipėdos nafta akcijas, gavo 14.97% vidutinę metinę grąžą.

Grahamo skaičius 2018 m. gale buvo 1.69, parodydamas, kad akcijomis biržoje prekiaujama su nuolaida. Esant palankiai rinkų konjunktūrai, akcijos kaina artimiausius kelis metus gali kilti iki 10% vidutiniškai kasmet.

Mūsų rekomendacija PIRKTI ir LAIKYTI.


Investuotojo kalendorius:

AB Klaipėdos nafta informuoja, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Data Skelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienas KN preliminarios pajamos* už praėjusį mėnesį
2020 m. sausio 31 d. 2019 m. tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d. 2019 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2020 m. balandžio 30 d. 2020 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2020 m. liepos 31 d. 2020 m. I pusmečio tarpinė finansinė informacija
2020 m. spalio 30 d. 2020 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2020 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 


 

Neaudituotų 2016 m. rezultatų pristatymas


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: