AB Linas Agro Group

AB Linas Agro Group veikla

Kompanijos valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati AB Linas Agro Group atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Kompanija yra lyderiaujanti bendrovė Baltijos šalių agroverslo sektoriuje. Ketvirtadalį produkcijos realizuoja Lietuvoje, penktadalį – Azijoje. Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas sudaro apie 66% visų pajamų.

Finansai

Finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 20.68% Nuosavo kapitalo.

Tačiau jų padengimui 2015/16 m. Grynuoju pelnu prireiktų 7.24 metų. Rodiklis per metus pablogėjo.

Kompanijos pelno dinamika yra ne stabili. 7 metų EPS vidutinis metinis augimas buvo -12.23%, o 3 metų EPS augimas jau -43.36%.

Todėl augimo perspektyvą sunku prognozuoti. Tuo labiau kai pelnas priklauso ir nuo pasaulinės žaliavų kainų konjunktūros.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesuperka savų akcijų.

7 metų vidutinis ROAE yra 15.43%. Aukštas teigiamas rodiklis.

AB Linas Agro Group veikia griežtoje konkurencinėje aplinkoje. Todėl patiria didelį kainų spaudimą. Bendrojo pelno marža yra labai žema.

Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialų turtą duoda 1.72 euro EPS.

Kompanija moka dividendus. Vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 0,40.

Jei akcininkai norėtų parduoti akcijas ir lėšas perinvestuoti į LR 10 m. trukmės obligacijas, tačiau norint gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanijos EPS, tai akcijas turėtų parduoti po 8.11 euro.

AB Linas Agro Group akcijos

Per finansinius metus AB Linas Agro Group akcijos Buhalterinė vertė išaugo 2.55%. Mažesnis augimas nei pernai.

Panašaus augimo tikimės ir šiais finansiniais metais.

Akcija per artimiausius metus vidutiniškai gali augti apie 15-20% kasmet. Pastarųjų 5 metų akcijos kainos augimas biržoje buvo vidutiniškai 12.36%.

Mūsų rekomendacija yra akcijas AKUMULIUOTI.


Parsisiųskite AB Linas Agro Group tyrimą

AB Linas Agro Group

 Investuotojo kalendorius:

AB Linas Agro Group 2019 m. informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

  • 2018–2019 finansinių metų 6 mėnesių tarpinė informacija bus skelbiama 2019 m. vasario 28 dieną;
  • 2018–2019 finansinių metų 9 mėnesių tarpinė informacija bus skelbiama 2019 m. 22 savaitę (nuo 2019-05-27 iki 2019-05-31);
  • 2018–2019 finansinių metų 12 mėnesių tarpinė informacija bus skelbiama 2019 m. 35 savaitę (nuo 2019-08-26 iki 2019-08-30);
  • Pranešimas apie eilinio VAS šaukimą bus skelbiamas 2019 m. 40 savaitę (nuo 2019-09-30 iki 2019-10-04);
  • Eilinio VAS sprendimai bus skelbiami 2019 m. 43 savaitę (nuo 2019-10-21 iki 2019-10-25);
  • 2018–2019 finansinių metų audituota metinė informacija bus skelbiama 2019 m. 43 savaitę (nuo 2019-10-21 iki 2019-10-25);
  • 2019–2020 finansinių metų 3 mėnesių tarpinė informacija bus skelbiama 2019 m. 48 savaitę (nuo 2019-11-25 iki 2019-11-29).

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: