AB Linas Agro Group

Kompanijos valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati AB Linas Agro Group atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Kompanija yra lyderiaujanti bendrovė Baltijos šalių agroverslo sektoriuje. Ketvirtadalį produkcijos realizuoja Lietuvoje, penktadalį – Azijoje. Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas sudaro apie 66% visų pajamų.

Finansai

Finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 20% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2018/19 m. Grynuoju pelnu prireiktų 3 metų. Rodiklis per metus dar pagerėjo.

Kompanijos pelno dinamika yra nestabili. O 2018/19 m. EPS buvo net neigiamas. Tai dar labiau apsunkiną galimybę kaip nors prognozuoti būsimą kompanijos pelningumą. Tuo labiau kai pelnas priklauso ir nuo pasaulinės žaliavų kainų konjunktūros.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra 11.10%, sumažėjo nuo pernai 13.40%. Ir tai jau blogas rodiklis. AB Linas Agro Group veikia griežtoje konkurencinėje aplinkoje. Todėl patiria didelį kainų spaudimą. Bendrasis pajamingumas yra labai žemas, nesiekia nė 4%.

Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialų turtą duoda 0.76 euro EPS. Kompanija neturi dividendų mokėjimo politikos (jų tinklapyje nepavyko rasti rubrikos Investuotojams). Už 2018/19 metus dividendų nemokėjo. Vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 0,09.

AB Linas Agro Group akcijos

Per finansinius metus AB Linas Agro Group akcijos Buhalterinė vertė sumažėjo -4.96%. Išliekant panašiems BVP augimo tempams ir tokiam ROAE, Kompanijos akcijų BV ir toliau gali mažėti.

Per artimiausius 5 metus akcijos kaina turi potencijos augti vidutiniškai apie 5-10% kasmet. Tačiau pastarųjų 5 metų akcijos kainos augimas biržoje buvo vidutiniškai -1.40%.

Mūsų sumažinam rekomendaciją iki PARDUOTI arba portfelyje turėti nedidelę dalį.


Investuotojo kalendorius:

Svarbios informacijos skelbimo datos 2020 metais:

2020 m. vasario 28 d.
2019–2020 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2020 m. gegužės 29 d.
2019–2020 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2020 m. rugpjūčio 31 d.
2019–2020 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

41 savaitę (2020 m. spalio 5–9 d.)
Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.

44 savaitę (2020 m. spalio 26–30 d.)
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2019–2020 finansinių metų audituota metinė informacija.

2020 m. lapkričio 30 d.
2020–2021 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.


Klausimams ir komentarams

Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: