AB Linas Agro Group

AB Linas Agro Group veikla

Kompanijos valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati AB Linas Agro Group atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Kompanija yra lyderiaujanti bendrovė Baltijos šalių agroverslo sektoriuje. Ketvirtadalį produkcijos realizuoja Lietuvoje, penktadalį – Azijoje. Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas sudaro apie 66% visų pajamų.

Finansai

Finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 20% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2017/18 m. Grynuoju pelnu prireiktų 3.72 metų. Rodiklis per metus pagerėjo.

Kompanijos pelno dinamika yra nestabili. 10 metų EPS vidutinis metinis augimas buvo 0.42%, o 5 metų EPS augimas jau -14.33%. Todėl augimo perspektyvą sunku prognozuoti. Tuo labiau kai pelnas priklauso ir nuo pasaulinės žaliavų kainų konjunktūros.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra 13.40%. Aukštas teigiamas rodiklis.

AB Linas Agro Group veikia griežtoje konkurencinėje aplinkoje. Todėl patiria didelį kainų spaudimą. Bendrojo pelno marža yra labai žema.

Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialų turtą duoda 1.15 euro EPS. Kompanija moka dividendus. Vidutinis dividendų mokėjimo koeficientas yra 0,10.

Jei akcininkai norėtų parduoti akcijas ir lėšas perinvestuoti į LR 10 m. trukmės obligacijas, tačiau norint gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanijos EPS, tai akcijas turėtų parduoti po 4.80 euro.

AB Linas Agro Group akcijos

Per finansinius metus AB Linas Agro Group akcijos Buhalterinė vertė išaugo 4.64%. Panašaus augimo tikimės ir šiais finansiniais metais.

Per artimiausius 5 metus akcijos kaina turi potencijos augti vidutiniškai apie 10-15% kasmet. Tačiau pastarųjų 5 metų akcijos kainos augimas biržoje buvo vidutiniškai -1%.

Mūsų rekomendacija yra akcijas AKUMULIUOTI, o portfelyje turėti nedidelę dalį.Investuotojo kalendorius:

AB Linas Agro Group 2019 m. informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

    • Pranešimas apie eilinio VAS šaukimą bus skelbiamas 2019 m. 41 savaitę (nuo 2019-10-07 iki 2019-10-11);
    • Eilinio VAS sprendimai bus skelbiami 2019 m. 44 savaitę (nuo 2019-10-28 iki 2019-10-31);
    • 2018–2019 finansinių metų audituota metinė informacija bus skelbiama 2019 m. 44 savaitę (nuo 2019-10-28 iki 2019-10-31);
    • 2019–2020 finansinių metų 3 mėnesių tarpinė informacija bus skelbiama 2019 m. 48 savaitę (nuo 2019-11-25 iki 2019-11-29).

Klausimams ir komentarams

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: