AB Linas

AB Linas veikla

Pagrindinė AB Linas veikla – tekstilės gaminių gamyba ir pardavimas.

AB Linas veikla yra prekyba lininiais tekstilės gaminiais; kita veikla yra finansinio turto (akcijų bei suteiktų paskolų) valdymas, šiluminės energijos tiekimas.

Tekstilės gaminių gamybos veikla vykdoma dukterinėje bendrovėje UAB Lino apdaila.

Finansai

Bendrovės finansai valdomi labai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro vos 1.69% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. Grynuoju pelnu užtektų 0.61 metų.

Pelno augimo dinamika visiškai nestabili. Pelno laikotarpiai keičiasi nuostolių laikotarpiais. 8 metų vidutinis metinis EPS kritimas yra -17.45%, o 3 metų vidutinis metinis EPS yra 0.0%.

AB Linas

Kompanija nuosavų akcijų nesuperka, investuoja savo kompetencijos rėmuose.

Pastarųjų kelerių metų pelningumo rezultatai gerokai pagerėjo. Nepaskirstyto pelno rentabilumas pakilo iki 28.34%. To pasiekta nemokant dividendų. 10 metų vidutinis ROAE yra 5.11%. Per maža grąža, kad mus sudomintų.

Vienas į IMT investuotas euras kol kas uždirba 0.52 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 2 eurus.

AB Linas akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys LNS1L.

5-ių metų vidutinis metinis kompanijos akcijų kainos pokytis yra -3.26%.

Mes nekeičiam rekomendacijos NEPIRKTI AB Linas akcijų. Tačiau esant palankiai rinkų konjunktūrai, šios kompanijos akcijos gali atnešti nedidelę teigiamą grąžą. Tačiau esant sunkiems laikams, reikėtų poziciją skubiai paliktiBendrovės puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: