AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje galės listinguotis užsienio korporacijų obligacijos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ listingavimo taisyklių pakeitimus ir papildymus.

Taisyklių pakeitimai siejami su AB „NASDAQ OMX Vilnius“ ketinimais sudaryti technines galimybes į Skolos vertybinių popierių prekybosAB NASDAQ OMX Vilnius biržoje galės listinguotis užsienio korporacijų obligacijos sąrašą įtraukti kitose valstybėse narėse registruotų bendrovių skolos vertybinius popierius. Šios bendrovės privalės turėti jų buveinės valstybės narės patvirtintą prospektą ir atitikti kitus įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje taikomus reikalavimus.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento reikalavimus, nuo 2014 m. spalio 6 d. trumpinamas standartinis atsiskaitymų ciklas – pereinama nuo T+3 prie T+2 atsiskaitymų, tai yra už perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ar daugiašalėse prekybos sistemose, bus atsiskaitoma ne vėliau kaip antrą dieną po sandorio įvykdymo.

Taisyklių pakeitimai taip pat padaryti dėl valiutos ir dydžių, nurodytų litais, pakeitimo į eurus, suderinant tam tikras NASDAQ OMX Šiaurės šalių ir Baltijos šalių biržų narystės taisyklių nuostatas, sudarant galimybę uždarojo tipo investicinių bendrovių vertybinius popierius įtraukti į pagrindinius (Oficialų, Einamąjį) prekybos sąrašus bei kitais klausimais.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: