AB Pieno žvaigždės

AB Pieno žvaigždės veikla

AB Pieno žvaigždės įkurta 1998 metais, šiuo metu yra viena didžiausių ir moderniausių pieno perdirbėjų Baltijos šalyse.

Šiuo metu gamina daugiau nei 500 pavadinimų produktų. Bendrovės produkcija skirta ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos, NVS, Azijos šalis

Po savo vėliava ji vienija gamybos filialus: Kauno pieninę, Panevėžio pieną, Mažeikių pieninę ir Pasvalio sūrinę.

Įmonės produktų prekyba užsiima penki regioniniai prekybos padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Mažeikiuose.

Kompanija apie 62.58% produkcijos parduoda Lietuvoje, o 27.80% kitose ES šalyse.

Kompanija žinoma  Lietuvoje. Ji yra viena iš keturių didžiausių Lietuvoje veikiančių pieno perdirbėjų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi prisiimant nemažą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 75.91%  Nuosavo kapitalo. O jų padengimui pelnu reiktų net 13.33 metų.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. 2002 m. ir 2008 m. EPS buvo neigiamas. Nuo 2008 m. – pelno augimo tempo mažėjimas.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -8.61%, o pastarųjų 5 metų EPS augimą vidutinis metinis augimo tempas buvo -22.91%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija nesuperka savų akcijų. Nors 2016 m. anuliavo iki to laiko supirktas akcijas. Nuostoliai įrašyti į Nuosavo kapitalo balansą.

Per 10 metų suminis EPS beveik lygus suminiems dividendams. Šiuo atžvilgiu nepaskirstyto pelno rentabilumas yra aukštas.

10 metų vidutinis ROAE yra 11.21%. Gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per sąnaudas.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 0.54 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 7.83 euro.
AB Pieno žvaigždės akcijos

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus padidėjo 7.22%. Sumažinto įstatinio kapitalo rezultatas. 10 metų vidutinis metinis BV augimas yra -2.37%.

Prieš penkerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas gavo 1.78% vidutinę metinę grąžą.

Prognozuojame, kad veiklos, tuo pačiu ir akcijos kainos rinkoje augimas sieks apie 3-5%.

Rekomenduojame akcijas LAIKYTI vien tik dėl mokamų dividendų. Būtent jais kompanija ir sukuria vertę akcininkams. Perspektyva neutrali.Pasiūlymams


Facebook Komentarai
%d bloggers like this: