AB Rokiškio sūris

AB Rokiškio sūris veikla

AB Rokiškio sūris užsiima fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos įmonė bei Pieno pramonės lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyje pagal perdirbamo pieno kiekį ir fermentinio sūrio gamybą. Jos pardavimai plačiai išskaidyti – tiek eksportas į Rytų bei Vakarų rinkas, tiek pilnas spektras šviežių pieno produktų, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimyninių šalių poreikiams patenkinti. (nasdaqbaltic.com)

Konsoliduotą grupę sudaro : UAB Rokiškio pienas, UAB Rokiškio pieno gamyba, KB Žalmargė, SIA Jekabpils piena kombinats, SIA Kaunata.

Kompanija apie 38% produkcijos parduoda Lietuvoje ir yra viena didžiausių pieno perdirbimo kompanijų Lietuvoje bei regione. Bendrovės pardavimų pasiskirstymas pagal 2018 m. konsoliduotuosius pardavimus:

AB Rokiškio sūris
Pardavimai pagal regionus

AB Rokiškio sūris dukterinės įmonės:

  • AB Rokiškio sūris (Rokiškyje) specializacija – fermentinių sūrių ir išrūgų produktų gamyba ir prekyba.
  • UAB Rokiškio pieno gamyba (Utenos įmonėje) specializacija – šviežių pieno produktų, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.
  • UAB Rokiškio pieno gamyba (Ukmergės įmonėje) specializacija – varškės ir varškės produktų, pelėsinio sūrio gamyba.
  • UAB Rokiškio pienas įmonės specializacija – visos įmonių grupės produktų prekyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Finansai

2018 m. grupės pajamų sumažėjimą lėmė sumažėjusios fermentinių sūrių, pieno cukraus, IBK ir eksportinės grietinėlės pardavimo kainos. Tačiau kompanijai metus pavyko baigti pelningai.

Finansai kompanijoje valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro vos 3.26% Nuosavo kapitalo. Skolų kredito įstaigoms neturi.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. 2008 m. ir 2014 m. EPS buvo neigiamas.

Pastarųjų 9 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -8.40%, o pastarųjų 3 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -23.11%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija superka nuosavas akcijas.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra apie 13%. 10 metų vidutinis ROAE yra 6.98%. Grąža maža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per sąnaudų mažinimą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 0.96 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 5 eurus.

AB Rokiškio sūris akcijos

AB Rokiškio sūris akcijos lintinguojamos NASDAQ Vilnius biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Žymėjimas – RSU1L.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per 2018 sumažėjo beveik -3%. Akcijas perka kompanijos vadovai.

Prieš penkerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas gavo net 13.59% vidutinę metinę grąžą.

Vis dar rekomenduojame AB Rokiškio sūris akcijas AKUMULIUOTI.


Investuotojo kalendorius:

AB Rokiškio sūris praneša, kad 2020 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.                    2019 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 28 d.                   2020 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitosKompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: