AB Vilkyškių pieninė

AB Vilkyškių pieninė veikla

Vilkyškių pieninė grupę sudaro šios įmonės: to paties pavadinimo patronuojanti įmonė; Modest – dukterinė įmonė; Kelmės pieninė – dukterinė įmonė; Pieno logistika – dukterinė įmonė.

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas. Patronuojančios įmonės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlės, išrūgų produktų gamyba ir pardavimas.

Sūriai ir sūrio produktai sudaro apie 46% visų grupės pardavimų. Lietuvoje parduodama apie 30% produkcijos.

AB Vilkyškių pieninė skaičiavimais, grupė užima apie 17 proc. šalies sūrių rinkos, t.y. ketvirtą vietą tarp gamintojų, po AB Rokiškio sūris, AB Pieno žvaigždės ir AB Žemaitijos pienas.

AB Vilkyškių pieninė

Finansai

2016 m. kompanijos piniginius srautus palaikė ne tik skolintos lėšos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai per metus padidėjo 4.66 karto ir pasiekė virš 8 mln. eurų.

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 88.28% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių įsipareigojimų padengimui grynuoju pelnu prireiktų net 5.73 metų.

Kompanijos pelno dinamika pakankamai nestabili, ciklinė. Tačiau su augimo tendencija

Tačiau pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 11.77%, o pastarųjų 5  metų EPS augimas buvo 7.74%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija turi sudariusi rezervą savų akcijų supirkimui.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas aukštas, 17.23%. 10 metų vidutinis ROAE yra 12.25%. Labai gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per naujų rinkų paieškas ir sąnaudų mažinimą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui palaikyti. 1 euras investuotas į IMT duoda 0.44 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 54 eurus.

AB Vilkyškių pieninė akcijos

9 m. trukmės vidutinis akcijos BV augimas siekia beveik 12.51%. Net ir sunkiu periodu kompanija sugeba akcininkams generuoti grąžą, o laikams pagerėjus kompanija tampa pinigų generatoriumi.

Investuotojas, prieš 5 metus, investavęs į AB Vilkyškių pieninė akcijas gavo 17.40% vidutinę metinę grąžą.

Investuotojai rinkoje labai vertina šią akciją. Nežiūrint, kad per metus akcijos kaina pakilo net 72% iki 2.70-2.80 euro už akciją, Grahamo riba yra vis tiek didesnė – 4.49 euro

Palanki situacija pieno ir kapitalo rinkoje akcijos kainai per artimiausius 5 metus leistų pakilti po 10-15% vidutiniškai kasmet.

Mūsų rekomendacija yra AB Vilkyškių pieninė akcijas PIRKTI ir LAIKYTI bei AKUMULIUOTI.


Investuotojo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2019 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2019 m. balandžio 5 d. – audituoti 2018 m. veiklos rezultatai;
2019 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2019 m. rugpjūčio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2019 m. lapkričio 29 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.Facebook Komentarai
%d bloggers like this: