AB Vilkyškių pieninė

AB Vilkyškių pieninė veikla

Vilkyškių pieninė grupę sudaro šios įmonės: to paties pavadinimo patronuojanti įmonė; Modest – dukterinė įmonė; Kelmės pieninė – dukterinė įmonė; Pieno logistika – dukterinė įmonė.

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas. Patronuojančios įmonės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlės, išrūgų produktų gamyba ir pardavimas.

 

 

Sūriai ir sūrio produktai sudaro apie 75% visų grupės pardavimų. Lietuvoje parduodama apie 24% produkcijos.

AB Vilkyškių pieninė
Pardavimo pajamų pasiskirstymas pagal regionus

Finansai

2018 m. bendrovės pajamos krito -9.46%, palyginus su 2017 m. Tačiau kaštai nemažėjo, todėl jau Veiklos pelnas buvo neigiamas. Deja, bes mažinamos Bendrosios ir administracinės sąnaudos nekompensavo pardavimų praradimų.

Vienais metais tokia situacija nėra baisi. Na, nebus dividendų. Tačiau kiek mes galime būti tikri, kad tokia tendencija neišliks ir ateityje?

Stebimas ryškus pasikeitimas produkcijos pardavimų dalyje visose pajamose. Sūrių pardavimų dalis nuo 83% 2017-tais m. sumažėjo iki 75% 2018-tais m. Tačiau sausų pieno produktų dalis per metus pakilo nuo 1% iki 7%.

Akivaizdu, kad pieno miltai pernai kitose rinkose buvo einamiausia prekė. Ir Atsargų bei Grynojo pelno dinamikoje matome, kad jų augimo tempas yra skirtingi, t.y. yra divergencija, galinti atnešti problemų ateityje.

2018 m. kompanijos Pagrindinės veiklos pinigų srautas išlieka teigiamas, tačiau sumažėjo 2.54 karto.

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 68% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui Nepaskirstytu pelnu prireiktų vos 0.67 metų.

Kompanijos pelno dinamika pakankamai nestabili, ciklinė. Tačiau su augimo tendencija.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija turi sudariusi rezervą savų akcijų supirkimui.

10 metų vidutinis ROAE yra 14.66%. Labai gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per naujų rinkų paieškas ir sąnaudų mažinimą.

 

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui palaikyti. 1 euras investuotas į IMT duoda 0.52 euro EPS.

AB Vilkyškių pieninė akcijos

10 m. trukmės vidutinis akcijos BV augimas siekia beveik 8%. Investuotojas, prieš 5 metus, investavęs į AB Vilkyškių pieninė akcijas gavo 8.45% vidutinę metinę grąžą.

Mūsų rekomendacija yra AB Vilkyškių pieninė akcijas AKUMULIUOTI.


Investuotojo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2020 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2020 m. vasario 28 d. – neaudituoti 2019 m. veiklos rezultatai;
2020 m. balandžio 9 d. – audituoti 2019 m. veiklos rezultatai;
2020 m. balandžio 30 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2020 m. gegužės 29 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2020 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2020 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.Įmonės puslapis

Forumas


Klausimams

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: