AB Vilniaus baldai

Apie AB Vilniaus baldai veiklą

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui IKEA per 8 mėn. siekė 99% visų pardavimų.

Finansai kompanijoje valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 4.83% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2017 m. pelnu tereiktų 7.5 mėnesio.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. Jaučiamas stiprus cikliškumas. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 24.05%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas jau buvo -10.49%.
Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Daugiausia investuojama į įrangą ir veiklos efektyvumo didinimą.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 50.77%. Tačiau keturis paskutinius dividendų mokėjimus AB Vilniaus baldai akcininkams mokėjo didesnius nei metų EPS dividendus.

Todėl sunku tikėtis, kad artimiausius kelis metus augs kompanijos pelnas akcijai ir mokami dividendai.

10 metų vidutinis ROAE yra beveik 33.18%. Labai gera grąža.

AB Vilniaus baldai dirba labai stiprioje konkurencinėje rinkoje. Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirba beveik 2.48 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2017 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 164.29 euro.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
11.74 0.83 3.57 2.03% -42.95% 24.05% 0.49 -0.12 9.89 34.18% 0.60

6

AB Vilniaus baldai

AB Vilniaus baldai akcijos

Neigiamai vertiname didelio dividendo mokėjimą. Tai sumažina kompanijos galimybes uždirbti daugiau ateityje. Negalime tikėtis ir didesnių dividendų.

Ką praktika ir parodė: EPS nestabilus, o dividendai sumažėjo. Ką jau galime vertinti teigiamai.

Iki šiol investuotojas prieš 5 metus, investavęs į AB Vilniaus baldai akcijas, kasmet gaudavo vidutiniškai 11.04% grąžą įskaitant ir dividendus.

Tokios grąžos ateityje jau sunku tikėtis ir dividendinis pajamingumas jau mažesnis už infliaciją.’

Rekomenduojame AB Vilniaus baldai akcijų dalį portfelyje mažinti.


Investuotojo kalendorius:

2018 finansiniais metais (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

– 2017 m. gruodžio 20 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2018 m. balandžio 04 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

– 2018 m. birželio 27 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2018 m. spalio 24 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2018 m. lapkričio 20 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.Klausimams ir užsakymams


Facebook Komentarai
%d bloggers like this: