AB Vilniaus baldai

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

AB Vilniaus baldai veikla

2020 metais buvo užbaigtas pirmasis naujos „Vilniaus baldų“ gamyklos projekto etapas. Trakų rajone, Guopstų kaime, buvo pastatytas ir įrengtas pastatas, sumontuotos naujos gamybos linijos ir pradėta baldų gamyba. Tai nauja ir moderni gamykla, į kurią investuota 55 mln. Eurų, ji leis gamybos pajėgumus išauginti maždaug dvigubai. Gamyklos plotas siekia 73 tūkst. kv. metrų.

2020 metais buvo užbaigtas pirmasis naujos Vilniaus baldų gamyklos projekto etapas. Trakų rajone, Guopstų kaime, buvo pastatytas ir įrengtas pastatas, sumontuotos naujos gamybos linijos ir pradėta baldų gamyba. Tai nauja ir moderni gamykla, į kurią investuota 55 mln. Eurų, ji leis gamybos pajėgumus išauginti maždaug dvigubai.

AB Vilniaus baldai finansai

Finansai kompanijoje valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 164% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2020 m. Grynuoju pelnu reikėtų 7.8 metų. Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Daugiausia investuojama į įrangą ir veiklos efektyvumo didinimą. 2020 m. baigė investicijas į naujas gamybines patalpas.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. Jaučiamas stiprus cikliškumas. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 1%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas jau buvo 4%. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 3%. Teigiamas rentabilumas prie didelių investicijų sąlygotas dividendų nemokėjimas. Tai leido kompanijai sutaupyti. 10 metų vidutinis ROAE yra beveik 27.31%. Labai gera grąža. AB Vilniaus baldai dirba labai stiprioje konkurencinėje rinkoje. Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirba beveik 0.67 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2020 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 4 300 eurų.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną.

AB Vilniaus baldai akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame sąraše. Trumpinys VBL1L. Pagrindinis kompanijos akcininkas, turintis 87.67% įstatinio kapitalo ir balsų yra AB Invalda privatus kapitalas.

Pagerėjus ekonominei situacijai, naujos kompanijos investicijos gali greitai atsipirkti ir tą bus galima stebėti akcijų kainoje rinkoje. Praeitą kartą mes rekomendavime kompanijos akcijų kiekį portfelyje mažinti. Dabar manome, kad šiuo metu investuoti ilgam laikotarpiui yra labai patrauklu.

Iki šiol investuotojas prieš 5 metus, investavęs į AB Vilniaus baldai akcijas, patyrė -8.70% vidutinius metinius nuostolius, įskaitant ir gautus dividendus.

Daugiau apie veiklos rezultatų analizę, rekomendacijas ir prognozes rasite čiačia ir čia.


Investuotojo kalendorius:

2021 finansiniais metais (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 rugpjūčio 31 d.) bendrovėpranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

– 2020 m. gruodžio 23 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2021 m. balandžio 02 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

– 2021 m. birželio 25 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2021 m. spalio 25 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2021 m. lapkričio 26 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.

Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų.

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: