AB Vilniaus baldai

Apie AB Vilniaus baldai veiklą

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui IKEA per 8 mėn. siekė 99% visų pardavimų.

Finansai kompanijoje valdomi pakankamai konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 4.83% Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2017 m. pelnu tereiktų 7.5 mėnesio.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. Jaučiamas stiprus cikliškumas. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 24.05%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas jau buvo -10.49%.
Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Daugiausia investuojama į įrangą ir veiklos efektyvumo didinimą.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -32%. Kompanija dažnai išmoka dividendus, didesniu nei EPS.

Todėl sunku tikėtis, kad artimiausius kelis metus augs kompanijos pelnas akcijai ir mokami dividendai.

10 metų vidutinis ROAE yra beveik 32%. Labai gera grąža.

AB Vilniaus baldai dirba labai stiprioje konkurencinėje rinkoje. Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirba beveik 1.44 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 145 euro.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
12.93 0.42 1.84 0.60% -58.16% 0.27% 47.89 0.29 7.30 34.18% 0.73 6

 

AB Vilniaus baldai akcijos

Neigiamai vertiname didelio dividendo mokėjimą. Tai sumažina kompanijos galimybes uždirbti daugiau ateityje. Negalime tikėtis ir didesnių dividendų.

Ką praktika ir parodė: EPS nestabilus, o dividendai sumažėjo. Ką jau galime vertinti teigiamai.

Iki šiol investuotojas prieš 5 metus, investavęs į AB Vilniaus baldai akcijas, kasmet gaudavo vidutiniškai -3.48% grąžą įskaitant ir dividendus.

Perkant akcijas dabar (2019 m. pradžia) galima tikėtis grąžos, didesnės nei infliacija.

Rekomenduojame AB Vilniaus baldai akcijų dalį portfelyje mažinti.


Investuotojo kalendorius:

2019 finansiniais metais (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė VILNIAUS BALDAI pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

– 2018 m. gruodžio 20 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2019 m. balandžio 05 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

– 2019 m. birželio 28 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2019 m. spalio 25 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2019 m. lapkričio 29 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.Klausimams ir užsakymams


Facebook Komentarai
%d bloggers like this: