Sekmadienis, 21 liepos, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Vilniaus baldai Akcijų Analizė

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

AB Vilniaus baldai veikla

2020 metais buvo užbaigtas pirmasis naujos Vilniaus baldų gamyklos projekto etapas. Trakų rajone, Guopstų kaime, buvo pastatytas ir įrengtas pastatas, sumontuotos naujos gamybos linijos ir pradėta baldų gamyba. Tai nauja ir moderni gamykla, į kurią investuota 55 mln. Eurų, ji leis gamybos pajėgumus išauginti maždaug dvigubai. 2023 m. pilnai įsikurta naujojoje gamykloje.

Per 2023 m. AB Vilniaus baldai pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui IKEA sudarė apie 99.6 proc. visų Bendrovės pardavimų (per 2022 m. – 99.5 proc.). Bendrovės pardavimo pajamas. 2023 m. sudarė: baldų pardavimai apie 99.6 proc. (per 2022 m. – 99.5 proc.) ir žaliavų bei žaliavų atliekų pardavimai. Bendrovė konkuruoja su pasaulio baldų gamintojais.

Pajamų pasiskirstymas pagal regionus:

Vilniaus baldai Pajamos pagal regionus
Pajamos pagal regionus

AB Vilniaus baldai finansai

2022 finansiniais metais kompaniją nuo nuotolių išgelbėjo Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas, nes Bendrasis pelnas jau buvo neigiamas. Prie Veiklos pelno kompanija reik6mingai prisiduria Nuomos ir komunalinėmis bei šilumos pardavimo paslaugomis.

2023 m. kompanijos pajamos sumažėjo -2.85%. Vidutinis metinis pajamų augimas išliko 7.36%. EPS augo 7.89%. Tačiau retrospektyvoje EPS dinamika yra mažėjanti. Bet pastaraisiais 5 m. EPS vidutinio metinio mažėjimo tempas sumažėjo iki -6.70%.

Didelė konkurencija ir žaliavų kainos neleidžia išlaikyti bent kiek aukštesnio Bendrojo pajamingumo. Deja, bet jo tendencija yra taip pat mažėjanti. Tai veikia ir Grynąjį pajamingumą, kuris 2023 m. buvo vienas mažesnių kompanijos istorijoje ir siekė vos 1.60%.

Pelningumui įtakos turi nemažėjančios, gal net labiau augančios Administracinės ir Bendrosios išlaidos. Taip pat kompanija turi daug finansinių skolų. Gamybiniai kompanijai tai nėra kliūtis. Bet kai Visi įsipareigojimai 3 kartus viršija Nuosavą kapitalą, Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis daugiau nei 2 kartus viršija Veiklos pelną, o metų pabaigoje negrąžintų paskolų palūkanų svertinis vidurkis pastaruosius metus pakilo iki 6.73% bei sumokėtos palūkanos Veiklos pelne sudaro 45%, tai turi galingą inkarą, trukdantį auginti pelnus.

Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. Ir kompanija investuoja daugiau nei uždirba. Per 10 m. laikotarpį vidutiniškai 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirbo beveik 0.39 EUR EPS. Pinigų srautai nestabilūs. Po persikraustymo jie įgavo kylančią tendenciją. Po truputį pinigai kaupiasi sąskaitose. Galbūt, jie galėtų kauptis sparčiau, jei Gautinos sumos iš klientų nesudarytų 94% Bendrojo pelno per metus?..

10 metų laikotarpio Nnepaskirstyto pelno vidutinis metinis augimas yra patenkinamas ir siekia 24%. Tačiau jo rentabilumas smuko iki neigiamo, -24.88%. Bet 10 metų vidutinis ROAE yra beveik 19%. Tai gera grąža. Akcijų Buhalterinės vertės vidutinis metinis augimas gamybinei kompanijai yra geras ir siekia 6.57%.

Įdomu tai, kad vien tik dėl sumažėjusių per metus pajamų, F_Score rodiklis yra 8. Realiai matome stipriai ir sunkiai dirbančią kompaniją.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 202ę metais, tai akcijas turėtų parduoti po 8.82 EUR, kas atitinka rinkos kainą rašymo metu.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną.

Investicinis įvertis:

Investicinis įvertis:
Investicinis įvertis

AB Vilniaus baldai akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame sąraše. Trumpinys VBL1L. Pagrindinis kompanijos akcininkas, turintis 87.67% įstatinio kapitalo ir balsų yra AB Invalda privatus kapitalas.

Deja, bet šios akcijos rinkoje yra itin nelikvidžios. Vidutiniškai per dieną rankas perleidžia vos viena akcija. Beta yra 0.80, kainos Standartinis nuokrypis 21%. Tai reiškia, kad jūs sunkiai gausite akcijų už norimą kainą ir neparduosite už jums tinkamą kainą.

Pagal finansinius faktus apskaičiuotas Grahamo skaičius artimas rinkos kainai rašymo, t.y. 8.17 EUR. Ilgalaikės perspektyvos įvertinimas yra optimistinis ir gali siekti net 30% vidutinio metinio kainos augimo. Tačiau mes jau matėme, kad iš galimo pajamingumo reikėtų atimti didelę riziką dėl mažo likvidumo. PEG yra neigiamas. Equity risk premium siekia 11.56%. Aukštas rodiklis atsiranda dėl ‘mažos’ akcijų kainos rinkoje.

GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyvą rodo virš 30% vidutinį metinį augimą. Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra 10%-30%. Kaip matome, tai itin optimistiška perspektyva, konfrontuojanti su Investiciniu įverčiu. Viskas būtų gerai, jei kompanijai pavyktų ir ateityje išlaikyti tokius pačius ir aukštesnius pajamingumo rodiklius, kokie buvo 2023 m. Bet, deja, mes neturime jokio pagrindo manyti, kad taip bus. Istorinis akcijos kainos CAGR buvo -7.39%.

VBL1L kainos perspektyva
VBL1L kainos perspektyva

Trečių šalių įverčiai ir prognozės

Dirbtinis intelektas:

Dėl šiandienos investicijų į akcijas sprendimo, tai priklauso nuo jūsų asmeninių finansinių tikslų, rizikos tolerancijos ir ilgalaikės strategijos. Rekomenduočiau pasikonsultuoti su finansų profesionalu ir atidžiai įvertinti įmonės perspektyvas bei rinkos sąlygas, prieš priimant sprendimą pirkti arba ne pirkti akcijas šiandien.

TA konsensusas:

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.

Akcijos kainos grafikas

Kompanijos puslapis

Daugiau Lietuvos kompanijų akcijų.