AB Vilniaus baldai

AB Vilniaus baldai veikla

AB Vilniaus baldai yra korpusinių baldų gamybos lyderė Lietuvoje. Pagal pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, bendrovė yra viena efektyviausių įmonių regione. Įmonės gamybinės patalpos užima 51 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Per 2019 m. kompanijos pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui IKEA sudarė apie 99% visų pardavimų (per 2018 m. – 97%).

Kompanijos pardavimo pajamas 2019 m. sudarė: baldų pardavimai 99% (2018 m. – 97%) ir žaliavų bei žaliavų atliekų pardavimai.

AB Vilniaus baldai finansai

Finansai kompanijoje valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 107% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reikėtų 5 metų.

Kompanijos pelno dinamika nestabili. Jaučiamas stiprus cikliškumas. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 6.40%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas jau buvo -3%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Daugiausia investuojama į įrangą ir veiklos efektyvumo didinimą.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -60%. Kompanija dažnai išmoka dividendus, didesniu nei EPS. Todėl sunku tikėtis, kad artimiausius kelis metus augs kompanijos pelnas akcijai ir mokami dividendai.

10 metų vidutinis ROAE yra beveik 30%. Labai gera grąža.

AB Vilniaus baldai dirba labai stiprioje konkurencinėje rinkoje. Konkurencingumui palaikyti nuolat reikalingos investicijos. 1 euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą uždirba beveik 1 eurą EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 262 eurus.

Kompanija pakeitė finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną.

AB Vilniaus baldai akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame sąraše. Trumpinys VBL1L.

Neigiamai vertiname didelio dividendo mokėjimą. Tai sumažina kompanijos galimybes uždirbti daugiau ateityje. Negalime tikėtis ir didesnių dividendų.

Iki šiol investuotojas prieš 5 metus, investavęs į AB Vilniaus baldai akcijas, patyrė -40% nuostolius, įskaitant ir gautus dividendus.

Rekomenduojame AB Vilniaus baldai akcijų dalį portfelyje mažinti arba visai parduoti.


Investuotojo kalendorius:

2020 finansiniais metais (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 rugpjūčio 31 d.) pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

– 2019 m. gruodžio 23 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– 2020 m. balandžio 03 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

– birželio 26 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– spalio 23 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

– lapkričio 23 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.

Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: