AB Žemaitijos pienas

AB Žemaitijos pienas veikla

AB Žemaitijos pienas gamina pieno produktus ir parduoda Lietuvos bei užsienio rinkose. Lietuvoje kompanija parduoda pagrinde šviežius pieno produktus, o užsienyje – fermentinius sūrius.

Lietuvoje bendrovė gauna apie pusę visų pajamų. Pajamos iš fermentinių sūrių pardavimo sudaro apie 39%. Šviežių pieno produktų pardavimai sudaro 41% visų pajamų.

Didžiausias pajamas kompanija gauna iš fermentinių sūrių gamybos ir pardavimo (apie 46%). Apie 30% sudaro šviežių pieno produktų gamyba ir pardavimai.

Pajamų pasiskirstymo pagal regionus grafikas:

AB Žemaitijos pienas

Kompanija žinoma  Lietuvoje. Ji yra viena iš keturių didžiausių Lietuvoje veikiančių pieno perdirbėjų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro vos 1.87%  Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2016 m. pelnu užtektų 0.07 metų.

Grupė 2016 metais paskolų neturėjo.

Tačiau kompanijos EPS 10 metų dinamika nestabili. 2008 m. EPS buvo neigiamas. Nuo to laiko kompanijos pelnas akcijai augo labai silpnai.

Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -13.87%, o pastarųjų 5 metų EPS augimo dinamikoje matome pagerėjimą – vidutinis metinis augimo tempas buvo 41.62%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanijos valdyba sudarė rezervą nuosavoms akcijoms įsigyti.

10 metų nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 14.46%. Kompanijos valdyba priėmė teisingą sprendimą dividendo nemokėti. Veikla pelningesnė.

10 metų vidutinis ROAE yra 13.17%. Gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per sąnaudas.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, duoda 1.33 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 44.59 euro.

AB Žemaitijos pienas akcijos

Kompanija yra geras pinigų srautų generatorius. Šiais metais kompanijos valdyba nusprendė pasidalinti pelno dalimi ir su akcininkais. Instituciniai investuotojai norėtų gauti 6 kartus didesnius dividendus, t.y. 0.30 euro akcijai.

Manome, kad 2017 metais kompanijai pavyks dirbti pelningai ir rezultatai neturėtų būti mažesni nei 2016 m. Koją gali pakišti tik politiniai sprendimai.

Prieš penkerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo 14.01% vidutinę metinę grąžą.

Mūsų rekomendacija PIRKTI ir LAIKYTI šiai akcijai pasiteisino ir toliau ją paliekam.


Parsisiųskite tyrimą

AB Žemaitijos pienas

 


Investuotojo kalendorius

AB Žemaitijos pienas valdyba priėmė sprendimą „Dėl finansinių tarpinių ataskaitų skelbimo“ ir nusprendė nuo 2016 m. kovo mėn. 15 d. neberengti ir nebeskelbti viešai bendrovės finansinių tarpinių ataskaitų.
Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: