AB Žemaitijos pienas

AB Žemaitijos pienas veikla

AB Žemaitijos pienas gamina pieno produktus ir parduoda Lietuvos bei užsienio rinkose. Lietuvoje kompanija parduoda pagrinde šviežius pieno produktus, o užsienyje – fermentinius sūrius.

Lietuvoje bendrovė gauna apie pusę visų pajamų. Pajamos iš fermentinių sūrių pardavimo sudaro apie 43%. Šviežių pieno produktų pardavimai sudaro 32% visų pajamų.

Pajamų pasiskirstymo pagal regionus grafikas:

AB Žemaitijos pienas

Kompanija žinoma  Lietuvoje. Ji yra viena iš keturių didžiausių Lietuvoje veikiančių pieno perdirbėjų.

Finansai

Finansai kompanijoje valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro vos 8.8%  Nuosavo kapitalo. O Ilgalaiki7 skol7 kompanija neturi.

Bendrovės EPS 11 metų dinamika nestabili, tačiau su augimo tendencija. Pastarųjų 9 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 14.22%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 11.06%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanijos valdyba sudarė rezervą nuosavoms akcijoms įsigyti. Akcijų supirkimo tikslas – perleisti darbuotojams, kaip motyvacija.

10 metų Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 15.18%. 10 metų vidutinis ROAE yra 13.14%. Gera grąža.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per sąnaudų mažinimą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, duoda 0.89 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 23 eurus.

AB Žemaitijos pienas akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys ZMP1L.

Kompanija yra geras pinigų srautų generatorius. Vidutinis dividendinis pajamingumas siekia net 4%. Tačiau kompanija neturi paskelbusi dividendų mokėjimo politikos.

Prieš penkerius metus investuotojai, investavę į kompanijos akcijas jau gavo 22.27% vidutinę metinę grąžą. Mūsų rekomendacija PIRKTI ir LAIKYTI šiai akcijai pasiteisino ir toliau ją paliekam.


Investuotojo kalendorius

AB Žemaitijos pienas valdyba priėmė sprendimą „Dėl finansinių tarpinių ataskaitų skelbimo“ ir nusprendė nuo 2016 m. kovo mėn. 15 d. neberengti ir nebeskelbti viešai bendrovės finansinių tarpinių ataskaitų.Bendrovės puslapis

Forumas


Klausimams


Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: