Akcijų birža: neapibrėžtumas, lūkesčiai, rizika

Rizika atsiranda dėl neapibrėžtumo

Lūkesčiai dėl ateities lemia turto kainą. Akcijų kainą lemia būsimas dividendas, NT kainą lemia būsima nuomos kaina, ilgalaikių palūkanų norma lemia būsimas trumpalaikes palūkanas.

Tipinis investuotojas nemėgsta rizikos, ji atsiranda dėl neapibrėžtumo. Rezultate yra turto kainos pokyčiai. Dažnai jie būna neigiami. Dėl rizikos investuotojai moka kiek galima mažesnę kainą už bet kokią turto klasę.

Dabartinė finansų krizė parodė, kad be pagrindinių investavimo kategorijų, tokių kaip rizika ir grąža, kaina ir palūkanos, atsirado neapibrėžtumo kategorija. Tik ją reikia kažkaip įvertinti, kad galėtume priimti sprendimus.

Opcionai – geras įrankis

Vienas iš kelių įvertinti neapibrėžtumą yra naudoti opcionų kainas. Opcionas yra teisė, bet ne įsipareigojimas pirkti arba parduoti bazinį turtą ateityje. Opciono kaina atspindi neapibrėžtumo dėl bazinio turto kainos lygį.

Teoriškai bazinės palūkanų normos lemia bet kokio turto kainą. Todėl norėdami įvertinti visos rinkos neapibrėžtumo lygį, žiūrime į palūkanų normų opcionus. Galima ir žiūrėti į akcijų indeksų ar atskiros akcijos opcionų kainas. Priklauso, kokio tikslo siekiam.

Vienas labiausiai biržose prekiaujamų opcionų yra Eurodolerio ateities sandorio opcionas.  Eurodolerio ateities sandorio vertė priklauso nuo 3 mėn. LIBOR. Eurodolerio ateities sandoris atspindi LIBOR būsimos vertės lūkesčius.

Eurodolerio opcionas tos pačios trukmės Eurodolerio ateities sandoriui  yra tarsi opcionas pačiam LIBOR. Iš čia atsirandantis neapibrėžtumas vadinamas “numanomu kintamumu” ir parodo, kad LIBOR palūkanos daro įtaką Eurodolerio ateities sandorio opciono kainai.

Eurodolerio opcionai (spauskite pav.):

FED vadovauja paradui

LIBOR rodo vidutines palūkanas, kurias bankai moka už tarpusavio vienos nakties paskolas. Pačios LIBOR glaudžiai siejamos su FED bazine palūkanų norma.

Žirklės tarp LIBOR ir FED bazinių palūkanų normų gali stipriai svyruoti ir įsisvyruoja kai finansų rinkos patiria stresą. Bazinių palūkanų lūkesčius matuoja LIBOR-FED palūkanų norma swopai. Tai realiai yra  Eurodolerio ateities sandoriu paremta priemonė ir ja negalima įvertinti neapibrėžtumo. Neapibrėžtumas parodo ne tik ateities monetarinės politikos neapibrėžtumą, bet ir bankų fondų būseną ateityje ir pinigų rinkų stresą.

Žaidimais visiškai nesikeičia, kaip ir žmogaus natūra.

Tačiau viskas susiveda į FED palūkanų normas ir jų lūkesčius ateityje. Jau žinome, kad FED bazinės palūkanų normos daro įtaką visų turto klasių kainoms. Todėl nuo FOMC (Federal Open Market Committee) pranešimų priklauso rinkos reakcija.

Tyrimas

FRBSF (Federal Reserve Bank of San Francisco) padaryta statistinė analizė parodė, kad neapibrėžtumas rinkose labai priklauso nuo to, ar FOMC sprendimai nustebino rinką, ar atitiko rinkos lūkesčius. Analizė atskleidė modelį, kurio pagalba galima kiekybiškai įvertinti rinkos neapibrėžtumą.

Buvo paimti statistiniai rinkos prognozių (lūkesčių) dėl būsimų FED palūkanų normų po 12 mėn. (trumpalaikės prognozės) ir rinkos prognozių (lūkesčių) dėl būsimų FED palūkanų normų po 18 mėn. (ilgalaikė prognozės) duomenys.

Tyrimas parodė, kad trumpalaikės prognozės pakankamai tiksliai nuspėjo būsimas FED palūkanas. O 18 mėn. prognozės smarkiai skyrėsi.

Sakysim, finansų krizės pradžioje iki 2009 m. FED palūkanų normas mažino nuo 5% iki 0.25%. Trumpalaikės prognozės to ir tikėjosi. Ilgalaikės prognozės laukė, kad FED 5% palūkanas išlaikys iki 2010 m. Skirtumas tarp 18 mėn. prognozių ir 12 mėn. prognozių ir gali kiekybiškai parodyti neapibrėžtumą. Kaip tik per pačią krizę neapibrėžtumo kreivė pradėjo staigiai augti, maksimumo pasiekė 2008-2009 m. sandūroje ir dabar iš lėto leidžiasi, nes žirklės tarp ilgalaikių ir trumpalaikių prognozių mažėja.

Šitas modelis gerai paaiškina krizės metu pasireiškusį neapibrėžtumą. Neaišku, kaip šitas modelis pasirodys, pasitaikius visiškai kita situacijai, sukėlusiai neapibrėžtumą rinkose. Bet pats modelis parodo, kas yra pagrindinis neapbrėžtumo kaltininkas ir kaip tą neapibrėžtumą įvertinti. Ateity užteks modelį pritaikyti naujai situacijai. Jei tik to prireiks. Esame tikri, kad prireiks labai greitai.

Niekas po Saule nesikeičia

Žymus Wall Street spekuliantas J.Livemoras atkreipė dėmesį, kad niekur ir niekada istorija nepasikartoja taip dažnai ir taip vienodai, kaip Wall Streete. Kai skaitai daugybės bumų ir panikų kroniką, vis daugiau stebina sutapimas tarp ankstesnių ir dabartinių spekuliantų ir spekuliatyvių operacijų. Žaidimais visiškai nesikeičia, kaip ir žmogaus natūra.

Mes patvirtinam J.Livemoro pastebėjimą. Lygiai tas pats vyksta ir šiandien. Neapibrėžtumo įvertinimo modelio rinkoms reikės dar daug kartų.

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: