American States Water Company

American States Water Company veikla

American States Water Company, drauge su dukterinėmis kompanijomis teikia vandens bei elektors tiekimo paslaugas JAV gyventojams, pramonės objektams ir kitiems klientams.

Pagrindiniai veiklos segmentai yra vanduo, elektra, paslaugos (Contracted Services). Kompanija išgauna, gamina, tiekia ir parduoda vandenį dešimtyje Kalifornijos apygardų. Tai maždaug 260 000 vandens vartotojų.

Elektrą tiekia maždaug 24 000 vartotojų Big Bear mieste ir apylinkėse, Kalifornijoje. Taip pat kompanija teikia vandens nuotekų, vandentiekio tvarkymo, atnaujinimo ir kitų įrengimų paslaugas.

Pati kompanija įsteigta 1929 m. Būstinė yra San Dimas, Kalifornijoje.

Kompanijos veiklos žemėlapis

Vandenį klientams tiekia ir paslaugas teikia dukterinės kompanijos Golden State Water Company ir American States Utility Services, Inc. Golden State Water Company padalinys Bear Valley Electric Service tiekia elektrą.

Golden State Water Company savo veikiamoje teritorijoje neturi jokių tiesioginių ir netiesioginių konkurentų. Laikinai konkuruoja su kitomis įmonėmis naujuose NT projektų vystymuose.

American States Utility Services, Inc. konkuruoja su kitais paslaugų teikėjais.

Dividendus akcininkams American States Water Company moka nuo 1931 m. kiekvienais metais. Ir siekia, kad dividendai didėtų kasmet.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 142.71% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. pelnu prireiktų 4.40 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika auganti, bet nestabiliai. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 10.57%. O pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo jau 1.33%.

American States Water Company investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Superka nuosavas akcijas.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 13.46%. 10 metų vidutinis ROAE yra 13.59%. Gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 USD, investuotas į IMT, uždirba tik 0.63 USD EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 115 USD.

American States Water Company akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NYSE biržoje. Trumpinys AWR

Akcijos Buhalterinės vertės vidutinis metinis augimas sudarė 3.59%. Norisi didesnio, bet tokiai kompanijai yra tinkamas.

Investuotojas, pirkęs American States Water Company akcijos prieš 5 metus, šiandien jau gavo vidutiniškai 24% kasmet. Tai stabiliai daug metų komunalinių paslaugų sektoriuje dirbanti kompanija. Ji konservatyviai tvarko finansus ir didina grąžą akcininkams.

Nuo idėjos paskelbimo pradžios investicija jau davė 100% grąžą arba 32% vidutiniškai kasmet.

Dėl sumažėjusio EPS augimo tempo manome, kad ir akcijos kaina jau nekils taip sparčiai kaip anksčiau. Bet rekomendacijos nekeičiam.

Rekomenduojame akcijas American States Water Company AKUMULIUOTI.


Akcijos opcionai


Techninė analizė


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: