AS Citadele banka

Apie AS Citadele banka pirminį akcijų platinimą

AS Citadele banka paskelbė, kad siekdama padidinti kapitalą imsis pradinio viešo naujų paprastųjų vardinių B klasės akcijų platinimo.

Jos bus įtrauktos į prekybos sąrašą Rygos NASDAQ OMX , o tokias akcijas atstojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (GDR) bus įtraukti į Londono vertybinių popierių biržos standartinio segmento prekybos sąrašą.

AS Citadele banka yra vienas stambiausių vietinių bankų Latvijoje, veikiantis ir kitose Baltijos šalyse. Būdamas šiuo metu didžiausias ne Šiaurės šalių kapitalo universalus bankas Latvijoje, bankas turi strategiją tapti pirmaujančiu vietiniu banku, kurį mielai rinktųsi tiek siekiantys tikslo privatūs asmenys, tiek verslo įmonės, bei tapti bankinių paslaugų „vietiniu čempionu“ visose Baltijos valstybėse.

Platinimo metu Bendrovė išleis naujas akcijas, siekdama pritraukti iki 115 milijonų eurų bendrųjų pajamų.

Iš Platinimo gautos pajamos visų pirma padės AS Citadele banka toliau augti Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse. Be to, jos bus panaudotos grąžinti esamą 34,7 milijonų eurų subordinuotą skolą Latvijos privatizavimo agentūrai.

AS Citadele banka pastangas remia labai patyrę ir atsakingi akcininkai, turintys solidžią tarptautinę reputaciją ir gebantys pasiekti gerų veiklos rezultatų – tai investuotojų konsorciumas, kuriam vadovauja Ripplewood Advisors LLC, ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

Ripplewood ir bendrainvestuotojų konsorciumas yra patyrę ir ilgalaikiai Bendrovės investuotojai. Jie kartu su Latvijos privatizavimo agentūra sutarė dėl jų akcijų paketo įsigijimo Citadele sąlygų: nebus parduodama ar perduodama daugiau nei 10 % „Citadele“ akcijų iki 2017 m. balandžio 20 d., išskyrus esant tam tikroms Prospekte aprašytoms sąlygoms.

Kalbant apie IPO, Bendrovė, Grupės valdybos, stebėtojų tarybos nariai ir ERPB taip pat susitars dėl atitinkamų įšaldymo priemonių, kurios turės būti taikomos jų kapitalui nustatytos trukmės laikotarpį po Platinimo pabaigos. Informacija apie Platinimą Platinimas susideda iš dviejų emisijos dalių:

1. Akcijų emisijos dalis (Akcijų ir GDR forma) iš pradžių bus platinama tarp kvalifikuotų investuotojų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir už šių šalių ribų („Institucinė emisijos dalis“);

2. Akcijų emisijos dalis bus iš pradžių platinama viešuoju siūlymu asmenims Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje („Mažmeninė emisijos dalis“), kiekvienu atveju kaip leidžiama pagal taikomus įstatymus bei Prospekte įtrauktus nuostatus ir sąlygas.

Vertybiniai popieriai platinami už Jungtinių Valstijų ribų vadovaujantis S reglamentu pagal 1933 metų Vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais („Vertybinių popierių įstatymas“) ir pačiose Jungtinėse Valstijose tarp kai kurių kvalifikuotų institucinių pirkėjų, kaip apibrėžta 144A taisyklėje ir ja vadovaujantis arba kaip leidžiama pagal kitas išimtis arba sandorius, kuriems netaikomi registravimo reikalavimai pagal Vertybinių popierių įstatymą.

IPO atžvilgiu Citigroup veikia kaip vienintelis tarptautinis koordinatorius. Citigroup ir EFG Hermes veikia kaip bendrai prižiūrinčios institucijos (angl. Joint Bookrunners). „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV veikia kaip bendravaldytojai. Kiti su IPO proceso eiga susiję pranešimai bus paskelbti reikiamu metu.

Valdybos pirmininkas Guntis Beļavskis pakomentavo: „Per pastaruosius penkerius metus AS Citadele banka tapo vienu žinomiausių bankinių prekės ženklų Latvijoje. Nuo savo įkūrimo 2010 m. mes stipriai pagerinome savo finansinius rodiklius, prie to prisidėjo išvystytas skyrių tinklas Latvijoje ir platus skaitmeninių platinimo kanalų spektras. Turėdami labai likvidų, indėliais finansuojamą balansą ir diversifikuotą paskolų portfelį, esame gerai pasirengę didinti savo klientų bazę Baltijos regione. Atsižvelgdami į šiuos pasiekimus ir stebėdami akivaizdų Baltijos šalių ekonomikos atsigavimą, manome, jog dabar pats metas pradėti IPO, kad įkvėptume energijos kitam mūsų strateginio augimo etapui. Mūsų siekis yra tapti populiariu banku, siūlančiu aukštos kokybės bankinius produktus bei paslaugas namų ūkiams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios šiuo metu mūsų tikslinėse rinkose nesulaukia deramo dėmesio. Visapusiškos mūsų akcininkų paramos dėka ši diena ne tik tapo svarbiu įvykiu bendrovei „Citadele“, bet ir ženklina naują Baltijos šalių kapitalo rinkų plėtros etapą.“

Apie platinimą

Platinimą sudaro dvi emisijos dalys:

1. Akcijų emisijos dalis (Akcijų ir GDR forma) iš pradžių bus platinama tarp kvalifikuotų investuotojų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir už šių šalių ribų (bendrai „Baltijos šalys“; „Institucinė emisijos dalis“), o

2. Akcijų emisijos dalis bus iš pradžių platinama viešuoju siūlymu asmenims Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje („Mažmeninė emisijos dalis“), kiekvienu atveju kaip leidžiama pagal taikomus įstatymus bei Prospekte įtrauktus nuostatus ir sąlygas.

Kainų ribos ir platinimo pradžia – 2015 m. spalio 23 d.

Prospekto paskelbimas – 2015 m. spalio 23 d.

Platinimo pabaiga – 2015 m. lapkričio 3 d.

Kainos nustatymas  – 2015 m. lapkričio 4 d.

Paraiškas įsigyti vertybinius popierius bus galima pateikti nuo 2015 m. spalio 23 d. 10.00 val. (Latvijos laiku) iki 2015 m. lapkričio 3 d. 15.00 val. (Latvijos laiku) imtinai.

Angliškas prospektas

Lietuviška santrauka

Informacija apie IPO


Apie AS Citadele banka

Pagal bendrą klientų skaičių AS Citadele banka yra didžiausias ne Šiaurės šalių kapitalo universalus bankas Latvijoje. Bankas teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, mažoms ir vidutinėms įmonėms („MVĮ“), mikro MVĮ (tai MVĮ su metinėmis pajamomis iki 0,4 milijono eurų) ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems („PKV“) klientams.

2015 m. birželio 30 d., Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, bankas Latvijoje užima trečią vietą pagal aktyvių klientų skaičių (apie 273 000), yra trečioje vietoje pagal internetinės 5 bankininkystės vartotojų skaičių (2015 m. birželio 30 d. nustatyta apie 114 000 aktyvių Latvijos internetinės bankininkystės vartotojų) ir yra trečias pagal klientų aptarnavimo centrų („Skyrių“) tinklo dydį Latvijoje.

Be to, LKBA paskelbtais tos dienos duomenimis, AS Citadele banka Latvijoje valdo 6,8 % visos paskolų rinkos, 8,4 % indėlių rinkos ir 7,6 % viso turto rinkos dalį. Citadele grupė savo klientams Latvijoje siūlo platų kortelių produktų asortimentą, įskaitant „American Express“, „MasterCard“ ir „Visa“ kreditines korteles bei „MasterCard“ ir „Maestro“ debetines korteles.

Šaltinis: Citadele
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: