AS EfTEN Real Estate Fund III

AS EfTEN Real Estate Fund III

EfTEN Real Estate Fund III AS is a Baltic cash-flow generating commercial real estate investment fund.  EfTEN Real Estate Fund III AS (founded in 2015) is a public closed alternative investment fund, which invests in cash flow generating commercial properties in Baltic states.

The funds investment strategy is value added and opportunistic. Fund is targeted mainly for retail investors. EfTEN Real Estate Fund III AS investment region is Baltic States.

The fund is the parent company of the consolidation group. The fund has eight subsidiaries (SPVs), through which the fund owns real estate investments. The Fund invests into commercial and mixed purpose real estate that is located or into securities the issuers of which are located in Estonia, Latvia or Lithuania.

The fund has a value added and opportunistic investment strategy with a medium to high risk level.

The Fund does not invest in immovable without detail zoning  plan and shall not acquire registered immovable without building right  for the purpose of speculation only. The Fund also does not invest in residential real estate or real estate companies, whose purpose is only the development of residential real estate.

Fondo projektų sąrašas yra čia:

AS EfTEN Real Estate Fund III
Šaltinis: AS EfTEN Real Estate Fund

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikių įsipareigojimų dalis Nuosavame kapitale pakilo iki 55%. Ilgalaikių skolų padengimui Grynuoju 2019 m. pelnu reiktų 4.42 metų.

EPS yra stabiliai auganti. Pastarųjų 4 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 17.46%, o jau pastarųjų 2 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -7.39%.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 19%. Kompanija pelningai investuoja nepaskirstytą pelną ir vėl uždirba. 5 metų vidutinis ROAE yra 14%. Labai gera grąža.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir fondas davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 307 eurus.

Fondo akcijos

Fondo akcijos listinguojama NASDAQ Tallinn biržoje, Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys EFT1T.

Nuo listingavimo pradžios 2017 m. gruodžio 1 d. akcijų kaina pakilo apie 4%. Nedidelis pokytis sąlygotas rinkų kritimo dėl Covid-19 pandemijos grėsmės.

Perkant akcijas per korekcijas, investicijos pajamingumas gali siekti vidutiniškai po 10% kasmet artimiausius 5 metus. Rekomenduojame fondą AKUMULIUOTI.

Dividendai už 2019 metus dar nesumokėti dėl atidėto VAS, tačiau valdyba yra numačiusi juos mokėti ir nustatytas dydis.


Investuotojo kalendorius

EfTEN Real Estate Fund III AS wishes to inform all investors of the company’s financial calendar for the 2021 financial year. We plan to disclose financial results and organize the general meeting of shareholders according to the following schedule:

16/02/2021        Unaudited results for Q4 2020 and 12 months 2020 

17/03/2021        Audited results for 2020

15/04/2021        General meeting of shareholders

29/04/2021        Q1 interim results

29/07/2021        Q2 interim results

28/10/2021        Q3 interim results


Kompanijos puslapis.

Daugiau NASDAQ Tallinn akcijų.


Klausimams

%d bloggers like this: