AS Frigate

AS Frigate veikla

AS Frigate yra holdinginė kompanija, kurios grupės narės priklauso skirtingoms jurisdikcijoms – Liuksemburgui, Šveicarijai ir Singapūrui.

Kompanija savo klientams teikia investicines paslaugas pagal jų poreikius. Per savo dukterines įmones AS Frigate klientams gali pasiūlyti įvairius struktūrizuotus produktus, prekybą finansinėmis priemonėmis, lėšų kaupimą ir pan.

Kompanija specializuojasi institucinių klientų, norinčių dalyvauti labai sparčiai augančiose rinkose, aptarnavime.

Kiekviena grupės įmonė teikia specifines paslaugas – turto valdymo, sandorių vykdymo, konsultacines paslaugos, mokėjimų sistemos, finansų tarpininko. Klientai naudojasi multifunkcine platforma.

AS Frigate akcijos

Listinguodama akcijas Nasdaq Baltic First North biržoje, kompanija nesiekia padidinti akcinio kapitalo naujų akcijų išleidimu. Naujos emisijos artimiausiu planu neplanuojamos.

Listingavimo tikslas yra žinomumo sklaida, reputacija ir skaidrumas, kokybės ženklas bei tikslinė marketinginė priemonė.

Investuotojams nuo 2018 m. liepos 13 d. pasiūlyta 310 000 paprastųjų vardinių 1 euro nominalo, A tipo akcijų. Kodas SIN LV0000101665.

Ticker’is – FRGTE.


Kompanijos adresas internete: https://frigate.eu/

 

 

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: