Pirmadienis, 22 balandžio, 2024
Alternatyvus Investavimas

Aštuntasis ARS VIA meno aukcionas

Kolekcionieriai, investuotojai ir meno mylėtojai jau galės sudalyvauti aštuntajame ARS VIA meno aukcione, kuris įvyks 2019 m. kovo 14 d. 18.00 val. Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys”, Dominikonų g. 15, Vilniuje.

Šiame aukcione bus pristatoma net 219 meno ir kolekcinių vertybių pozicijų (lotų). Visi aukciono kolekcijos kūriniai pagal temas suskirstyti į 8 skyrius:

  1. Lietuvos dailė
  2. Vilniaus dailės akademija
  3. Pranciškus Smuglevičius
  4. Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai
  5. XIX amžiaus atgarsiai
  6. Senosios knygos
  7. Lietuvos fotografija
  8. Įvairenybės

Lietuvos dailė

ARS VIA aukciono skyriuje „Lietuvos dailė“ – tokių dailininkų, kaip Neemija Arbit Blatas, Vytautas Kasiulis, Kazys Šimonis, Adomas Galdikas ir kt. puikiai žinomų kūrėjų darbai.

Aštuntasis ARS VIA aukcionas
Neemijo Arbit Blato paveikslas „Interjeras su stalu”
Šaltinis: ARS VIA

Išskirtinis skyriaus lotas bei viso aukciono puošmena — vieno ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, Jono Rimšos tapybos darbas „Kalnų upelis“ (drb., al., 1934 – 1951 m.).

Pasak menotyrininkės dr. Nijolės Tumėnienės, šiame paveiksle nuostabiai perteiktas gaivus kalnų oras, vaiski atmosfera, skaisti erdvė, pavasario dangus su lengvais plaukiančiais debesėliais ir atbundančios gamtos žaluma.

Kūrinys darnaus kolorito, nutapytas meistriškai panaudojus kontrastą. Itin įspūdingai suskamba ryškių spalvų artimo upelio vaizdas švelnių tonų kalnų tolumos fone.

Anot menotyrininkės, tai padėjo supoetinti reginį, suteikti jam nepaprastai emocionalią atgimstančios gamtos nuotaiką, todėl šis kūrinys priskirtinas prie geriausių Jono Rimšos peizažų.

XIX a. atgarsiai

Aukciono skyriuje „XIX a. atgarsiai“ pateikiamos su XIX a. dvarų kultūra susiję kolekcinės vertybės: graviūros, tapybos darbai, skulptūros, sidabro dirbiniai ir kt.

Ypatingas šio skyriaus lotas – Vilniuje gimusio dailininko Leopoldo (Levo) Bernšteino – Sinajevo (Leopold Bernstein-Sinaeff, 1867 – 1944) XIX a. pab. sukurtas, įgilintas bareljefas „Moters portretas“.

„Apie jo [L. Bernšteino – Sinajevo] kūrybos pobūdį galime spręsti iš negausių dailininko biografijos duomenų ir vos keleto išlikusių kūrinių.

Būdamas vos keturiolikos išvyko į Paryžių, bet prieš tai porą metų dailės pradmenų galėjo pasimokyti Vilniaus piešimo mokykloje. Paryžiuje skulptūros mokėsi pas garsų to meto monumentų ir dekoratyvinės skulptūros kūrėją Aimé-Julesʼį Dalou. talkino ir skulptoriui Augusteʼui Rodinui jo dirbtuvėje.

Įgaubtoje sferoje įgilintas bronzinis bareljefas, vaizduojantis nežinomą vidutinio amžiaus moterį, yra vienintelis Bernsteino-Sinaeffo kūrinys Lietuvoje.” (Dr. Jolanta Širkaitė).

Pranciškus Smuglevičius

Šį kartą aukcione visas skyrius dedikuojamas vieno garsiausių lietuvių dailininkų, Pranciškaus Smuglevičiaus (1745–1807) darbams.

Išskirtinis šio skyriaus, o kartu ir viso aukciono lotas – didele retenybe laikomas vario graviūrų albumas pagal Pranciškaus Smuglevičiaus ir Vincenzo Brenna piešinius „Tito termų liekanos ir jų vidaus tapyba“ 1776 m. (originalus laikmečio įrišimas, jame yra 61 numeruotas popieriaus lakštas su vario raižiniais).

Lietuvos fotografija

Aukciono rubrikose „Lietuvos fotografija“, „Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai“ taip pat lauks daug ypatingų kolekcinių vertybių – tai fotografo Juozapo Čechavičiaus (Józef Czechowicz, 1818–1888) darbai, rašytojo ir filosofo Viliaus Storostos-Vydūno laiškas, Karolio Vairo parengtas rankraštis „Aleksandras Burba ir Jonas Šliūpas“ bei kt. vertybės

Brangiausi siūlomi dailės kūriniai

Tarp brangiausių dailės kūrinių siūlomas Neemijo Arbit Blato paveikslas „Interjeras su stalu”. Sukurtas 1960 metais. Drobė, aliejus, 71.2×35.7 cm. Signatūra: AD: A.B. Pradinė kaina 4 400 EUR. Estimacija: 5 000 – 6 000 EUR.

Vytauto Kasiulo paveikslo „Smuikininkas” pradinė kaina yra 4 800 EUR. Sukurtas XX a. 6-7 dešimtmečiais. Drobė, aliejus, 72.5×60 cm. Signatūra: AD: Kasiulis. Estimacija: 5 000 – 6 000 EUR.

Brangiausias paveikslas yra Jono Rimšos „Kalnų upelis”. Sukurtas 1934-51 m. Drobė, aliejus, 50.5×69.5 cm. Signatūra: AK: J.Rimša. Pradinė kaina 5 500 EUR. Estimacija: 8 000 – 12 000 EUR.

Aukciono kolekcijos paroda:
Kovo 12 – 13 d. 12.00 – 18.00 val.
Kovo 14 d. 12.00 – 14.00 val.

Katalogas PDF formatu

Šaltinis: ARS VIA

Featured pav. J.Rimšos paveikslo "Kalnų upelis" fragmentas. Šaltinis: Ars Via.