Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01

2018-03-01

Neigiamos nuotaikos įsisuko šiandien ir į Baltijos akcijų rinkas. Visi indeksai raudonavo.  Krito 21 akcijos kainos, kilo dar 14-os akcijų kainos.

Naujienomis rinka irgi nelepino. Baigėsi neaudituotų rezultatų skelbimo sesija. Lauksim daugiau valdybos sprendimų apie dividendus.

Prekyba buvo labai sekli. Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija krito -1,07%. Visos rinkos apyvarta siekė vos 731 tūkst. eurų.

Naujienos ir prekyba

Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2018 m. vasario mėnesį sudarė 12,8 mln. eurų ir buvo 6,9% mažesnė nei 2017 m. vasario mėnesio apyvarta.

2018 m. sausio-vasario mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 30,6 mln. eurų, arba 3,6% mažiau nei 2017 metų atitinkamu laikotarpiu.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2018 m. sausio-vasario mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2017 metų laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo 6,2%, Latvijoje sumažėjo 0,7%, o Estijoje išaugo 1,6%.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 182 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 84,3 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 0,8%.

Blogos naujienos ir bendra rinkos tendencija kainą numušė į apačią. Signalo suveikimo dar teks palaukti.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
APG1L

AB Žemaitijos pienas gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas““. Bendrovė, vadovaudamasi Sprendime nurodytais įpareigojimais viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia Sprendimo rezoliucinės dalies 4 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

Dėl Sprendimo rezoliucinės dalies 4.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

Bendrovė nesutinka su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ir mano, jog formalių reikalavimų neatitikimai yra nulemti skirtingo teisinio reguliavimo aiškinimo, todėl Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka skųs Sprendimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nurodė:

1) kad nebuvo nustatyto neteisėtų pajamų gavimo fakto ir padarytos žalos;

2) Bendrovė, susipažinusi su atlikto tyrimo išvada kai kuriuos reglamentuojamos informacijos atskleidimo pažeidimus ištaisė ir ėmėsi priemonių informacijos atskleidimo kokybei gerinti;

3) nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
ZMP1L

Silvano Fashion Group 2017 m. pajamos augo 7.7%, grynasis kilo net 31.9%, EPS augo 36.4%.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
SFG1T

ESO1L pozicijoje suveikė take profit signalas.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
ESO1L

Telia Lietuva pozicijoje stopą keliam iki @1.05

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
TEL1L

Tallinna Kaubamaja pozicijoje stopą keliam iki @9.99.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-01
TKM1T

 

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: