Sekmadienis, 21 liepos, 2024
Straipsniai

Baltijos rinkų apžvalga. Biržai gresia mirtis. 28 savaitė

Jei taip ir toliau akcijos trauksis iš biržos, tai biržai gresia mirtis. Praėjusią savaitę Nasdaq Baltic akcijų rinkos kapitalizacija pakilo 0.11% iki 21 221 310 078.32 EUR. Baltijos Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija irgi kilo 0.84% iki 8 883 696 573.03 EUR. SAF Tehnika akcijų kapitalizacija kilo labiausiai, 3.69%.

Kapitalizacijų TOP 5 sąraše be pasikeitimų:

KompanijaKapitalizacijaPokytis per savaitę, %
Ignitis grupė1 349 330 214,41.30
LHV Group1 111 968 040.190.59
Telia Lietuva905 963 429,590.65
Infortar845 591 248.051.65
Enefit Green828 770 263.552.69
Šaltinis: Nasdaq Baltic

Apyvartos

Praėjusią savaitę apyvartos sugrįžo į ankstesnius lygmenis. Bendra akcijų apyvarta krito 23.72% iki 12 139 320.02 EUR. Sandorių skaičius išaugo iki 27 222. Rinkos flagmanu praėjusią savaitę buvo Šiaulių banko akcijos su 1 195 082 EUR apyvarta ir net 2.77% kainos kilimu iki 0.706 EUR

Virš milijono eurų apyvartą dar sugeneravo trys akcijos: Tallink Grupp, LHV Group ir Ignitis grupė. Prekybos rezultatai atrodo taip:

KompanijaApyvartaKainos pokytis, %Uždarymo kaina
Tallink Grupp1 179 664-3.400.625
LHV Group1 070 897-0.153.43
Ignitis grupė1 034 9651.5318.64

Praėjusią savaitę kilo NASDAQ Tallinn ir Vilnius indeksai. NASDAQ Riga indeksas krito net -17.32% pokyčiu iki 933.33 (Tradingview ir Nasdaq Baltic savaitę skaičiuoja skirtingai).

Liūdnos mišios Latvijos investuotojams
Liūdnos mišios Latvijos investuotojams

Kompanijų naujienos

Rinkai visiškai neįdomūs ELMO Rent AS metinei 2023 metų rezultatai. ELMO Rent AS konsoliduotas turtas 2023 metų pabaigoje sudarė 3 553 118 eurų, tai 2% sumažėjimas, palyginti su praėjusiais metais (2022 m.: 3 625 569 eurai). Pardavimų pajamos sumažėjo 61.5% iki 608 558 eurų (2022 m.: 1 580 343 eurai). Trumpalaikės nuomos pajamos sudarė 509 327 eurų, likusios 99 231 euras buvo gautos iš kitų pardavimų pajamų (įskaitant technologijų verslo pardavimų pajamas). Sakyčiau, kad rinkos reakcija buvo laaabai pozytivi…

AS MADARA Cosmetics pasirašė sutartį dėl 100% SIA Cosmetics Nord akcijų pardavimo. Per pastaruosius kelerius metus ši įmonė sukūrė „SELFNAMED.com“ spausdinimo pagal poreikį platformą („Selfnamed“). Tai užbaigia bendrovės pagrindinės veiklos refokusavimą. Rinkai refokusavimas nepatiko:

MDARA kainos kritimas, 1W
MDARA kainos kritimas, 1W

SIA Alūksnes putnu ferma, priklausanti AS APF Holdings grupei, priėmė strateginį sprendimą nuo liepos 1 dienos savo veikloje pereiti prie 100% atsinaujinančios elektros energijos. Tai reiškia, kad nuo vasaros vidurio APF rinkai siūlys tik „žaliuosius kiaušinius“, t.y., kiaušinius, pagamintus naudojant išskirtinai ekologišką elektros energiją. Šis sprendimas priimtas siekiant patenkinti augančią vartotojų paklausą tvariai pagamintiems kiaušiniams tiek Baltijos regione, tiek Europoje.

Vištoms neįdomu, kokia energija šildo jų kiaušinius, O rinkos dalyviai nori dyzelio (juokauju). Kaina krito dėl to, kad tokia nelikvido lemtis.

EGG patvirtino nelikvido statusą, 1W
EGG patvirtino nelikvido statusą, 1W

***

Punktid grupei pagaliau pavyko paskelbti 2023 metų konsoliduotus rezultatus, bet vis dar neaudituotus. 2023 metų antroje pusėje Punktid grupė pasiekė anksčiau nustatytus tikslus ir pasiekė pelną. Metinės ataskaitos nedidelį nuostolį lėmė didesnės vystymo sąnaudos per pirmąją metų pusę.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai:

31.12.202331.12.2022
Pardavimų pajamos€939 288€1 206 954
Bendrasis pelnas€355 838€210 224
Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą (EBITDA)€31 819€-452 826
Veiklos pelnas (EBIT)€-14 485€-476 197
Veiklos pelno marža (veiklos pelnas / pardavimų pajamos)-2%-39.5%
Turto ir nuosavo kapitalo santykis (turtas / nuosavas kapitalas)1,441,27
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)-3%-86%
Turto grąža (ROA)-2%-68%
Šaltinis: Punktid

Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2024 m. birželio mėnesį sudarė 29,9 mln. eurų ir išaugo 5.0% lyginant su 2023 m. birželio mėnesiu. 2024 m. II-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 89.3 mln. eurų, arba 8.2% daugiau, nei atitinkamu 2023 metų laikotarpiu. 2024 m. sausio-birželio mėnesiais Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 161.6 mln. eurų, arba 9.4% daugiau nei 2023 metų atitinkamu laikotarpiu.

Perkam akcijas, kol dar pigios:

APG1L kainos kilimas, 1W
APG1L kainos kilimas, 1W

AB NEO Finance valdyba 2024 m. birželio 28 d. patvirtino Bendrovės Dividendų politiką. Pagal naująją politiką, Bendrovės valdyba gali siūlyti skirti dividendams ne mažiau kaip 10% nuo konsoliduotojo Bendrovės grynojo pelno už praeitus finansinius metus. Dividendų politikos priėmimas prisideda prie Bendrovės vertės didinimo, Bendrovės akcininkų turtinių interesų, skaidrumo užtikrinimo, aukštų įmonių valdymo standartų siekimo. Pirmieji dividendai Bendrovės istorijoje gali būti pradėti mokėti akcininkams ne anksčiau kaip 2025 metais. Rinkai sprendimas nepatiko. Matyt, norėjo didesnių dividendų. Mes irgi norėtume.

***

2024 m. liepos 2 d., AS Tallink Grupp akcininkas AS INFORTAR pranešė apie savanorišką pasiūlymą perimti visas AS Tallink Grupp akcijas, kurios dar nepriklauso Siūlytojui, už 0,55 EUR už akciją. Pasiūlymo prospektas yra čia. TAL1T akcijų kaina artėja prie pasiūlymo kainos:

TAL1T kaina toliau krenta, 1w
TAL1T kaina toliau krenta, 1w

2024 m. šešių mėnesių laikotarpio DelfinGroup naudotų, šiek tiek naudotų ir naujų prekių pardavimai pasiekė 7.7 mln. eurų, tai 9% daugiau nei pirmajame 2023 metų pusmetyje. Tuo tarpu 2024 metų antrojo ketvirčio pardavimai pasiekė 4 mln. eurų, tai 11% daugiau nei pernai.

Be to, DelfinGroup Valdyba liepos 25 dieną surengs akcininkų susirinkimą. Jame bus sprendžiama dėl valdybos leidimo organizuoti viešąjį obligacijų išleidimą iki 15 mln. eurų Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Iš emisijos surinkti lėšos bus naudojamos refinansuoti esamas obligacijas ir įsipareigojimus.

Veiklos rezultatai investuotojams patiko, bet va tai, kad reikia papildomų lėšų seniems įsipareigojimas finansuoti, rinka vertina masiniu akcijų pardavimu nuo pavasario.

DGR1R kaina krenta, 1W
DGR1R kaina krenta, 1W

***

Akcinės bendrovės Invalda INVL valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9 888  tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2024 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Akcijų supirkimą nusprendžiama pradėti pasibaigus draudžiamam prekybos laikotarpiui ir paskelbus tarpinius 2024 m. 6 mėnesių bendrovės rezultatus.

Įsigijimo sąlygos:
Akcijų įsigijimo pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d.
Akcijų įsigijimo pabaiga – 2024 m. rugsėjo 6 d.
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis – 67 430 vnt.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 1 mln. EUR( vienas milijonas eurų)
Maksimali akcijų įsigijimo kaina – 14,83 euro už vieną akciją (konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė 2023 m. gruodžio 31 d.).
Akcijų įsigijimo kaina nustatoma olandiško aukciono principu, t. y. sandoriai bus vykdomi vieninga kaina.

IVL1L perkam toliau, kainai kylant, 1W
IVL1L perkam toliau, kainai kylant, 1W

***

Bendrovės valdybos iniciatyva ir valdybos sprendimu, šaukiamas neeilinis visuotinis AB Utenos trikotažas akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2024 m. liepos 29 d. 13:00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. Liepos 22 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2024 m. rugpjūčio 13 d.

Susirinkimo darbotvarkė: Dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos Bendrovei iškėlimo ir Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimo 4 metų laikotarpiui. Kaip ir rašėme analizėje, čia nėra arba-arba…

Trauksis iš biržos?

07.05.2024 m. AS Baltplast per Nasdaq Tallinno akcijų biržos informacinę sistemą paskelbė ketinimą skelbti savanorišką pasiūlymą visiems AS Silvano Fashion Group („SFG“) akcininkams įsigyti visus SFG akcijas, kurios nepriklauso „Pirkėjui“.

Biržos sprendimai

Nasdaq Tallinn 2024 m. liepos 1 d. nusprendė taikyti stebėjimo statusą Punktid Technologies AS akcijoms pagal First North taisyklių 40.2.2.3. punktą. Stebėjimo statusas bus taikomas dėl to, kad Punktid Technologies per 6 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepaskelbė audituotos 2023 metų metinės finansinės ataskaitos. Stebėjimo statuso taikymo tikslas – atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

Nasdaq Tallinn nusprendė 2024 m. liepos 1 d. taikyti papildomą priežastį ELMO Rent akcijoms dėl stebėjimo statuso taikymo pagal First North taisyklių 40.2.2.3. punktą. Stebėjimo statusas bus papildytas dėl to, kad ELMO Rent nepublikavo savo audituotos metinės finansinės ataskaitos už 2023 m. per 6 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 2024 m. balandžio 1 d. ir 2023 m. lapkričio 20 d. įmonėms taikyti stebėjimo statusai taip pat vis dar galioja.

***

Talinas/Ryga/Vilnius, Nasdaq Baltijos rinka, 2024 m. liepos 5 d. praneša, kad bendrovei Lightyear Europe suteiktas nario statusas prekybai Nasdaq Baltijos vertybinių popierių biržose, taip pat dalyvio statusas „Nasdaq CSD“ depozitoriume per kurį atliekami atsiskaitymai už sandorius ir saugomas investuotojų turtas.

Lightyear Europe — investavimo platforma, kuri suteikia investuotojams galimybę lengvai prekiauti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Jungtinės Karalystės (JK) bei Europos Sąjungos (ES) rinkų akcijomis. Lightyear vykdys prekybą vertybiniais popieriais „Nasdaq“ Baltijos šalių rinkoje prekybos kodu LYEU.

Investiciniai sprendimai

Ignitis poziciją pildomės, kainai pramušus pasipriešinimus ties 18.96 ir 19.18:

IGN1L pildomės, pramušus pasipriešinimus, 1W biržai gresia
IGN1L pildomės, pramušus pasipriešinimus, 1W

LHV Group akcijų kaina eilinį kartą atšoko nuo lokalaus palaikymo, bet pirkti dar rizikinga. Nebent pamėginti nedideliu kiekiu atsidaryti poziciją:

LHV1T kaina pratestavo palaikymo stiprumą, 1W biržai gresia
LHV1T kaina pratestavo palaikymo stiprumą, 1W

Telia Lietuva akcijų kaina testuoja palaikymą ‘Double bottom’. Galima bandyti nedrąsiai apsipirkinėti:

TEL1T kaina rado lokalų dugną, 1W biržai gresia
TEL1T kaina rado lokalų dugną, 1W

Perkam ir pildomės Enefit Green poziciją:

EGR1T kaina rado dugną, 1W biržai gresia
EGR1T kaina rado dugną, 1W

Šią savaitę NASDAQ Baltic rinkoje

Rezultatus skelbs ir mus visus stebins:

 • Rīgas kuģu būvētava. Audituoti metiniai rezultatai
 • Tallinna Sadam. Pardavimai
 • Enefit Green. Pardavimai
 • TextMagic. Pardavimai
 • TKM Grupp. Pusmečio rezultatai
 • Vilkyškių pieninė. Pardavimai
 • Ekspress Grupp, Pardavimai

Investuotojus į susitikimus kvies:

Kuponų pažers:

 • Ignitis grupė.
 • Pro Kapital Grupp. 8%
 • MAXIMA GRUPĖ. 6.25%

Dividendų diena

 • DelfinGroup. 07.08 – paskutinė diena pirkti akcijas su dividendais

Kita

 • Tallink Grupp. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo periodas.

Šaltinis: Nasdaq.com

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.