Sekmadienis, 21 liepos, 2024
Straipsniai

Baltijos rinkų apžvalga. Karlai, še tavo dividendai! 18 savaitė

Baltijos Reguliuojamos ir First North rinkų kapitalizacija per savaitę padidėjo 0.41% iki 22 085 321 362.47 EUR. Baltijos Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija augo 0.54% iki 9 058 944 445.98. Lašas po lašo ir piniginę pratašo. Dividendai ir bus tas lašas?

Apyvartos

Toliau mažėja akcijų apyvartos. Per savaitę jis sudarė 10 877 133.01 euro. Tai -17.26% mažiau nei savaitę prieš tai. Sandorių skaičius sumažėjo iki 25 163. Gal tikrai nereikia čia niekur skubėti, kai dividendai jau patvirtinami.

Ignitis grupė akcijos buvo vienintelės rinkoje, sugeneravusios didesnę nei 2 mln. EUR apyvartą – 2 334 783 EUR. Kaina per savaitę su 3 346 sandoriais pakilo 1.89% iki 18.3 EUR. O kas sakė, kad kompanijos niekas nemyli? LHV Group akcijų apyvarta šiek tiek nesiekė 2 mln. EUR ribos – 1 950 672 EUR. Kaina per savaitę pakilo 2.2% iki 3.49 EUR. Daugiau milijoninių apyvartų nesugeneravo niekas.

Labiausiai per savaitę kilo Panevėžio statybos trestas akcijų kaina. Ji kilo 6.2% iki 0.514 EUR. PRFoods akcijos ir vėl buvo labiau nuskriaustos rinkoje su -7.63% per savaitę kritimu.

Per savaitę Baltijos indeksai rinkosi skirtingas kryptis. Rygos biržos indeksas krito -1.32%. Kiti indeksai pasirinko šiaurę. Labiausiai kilo OMXV indeksas su 0.96%:

OMXV indeksas. 1W
OMXV indeksas. 1W

Kompanijų naujienos

Enefit Green AS Valdyba kviečia akcininkus į VAS 2024 m. gegužės 14 d. 13.00 val. Ten skirstys pelną. Siūloma išmokėti 27 749 tūkst. eurų dividendų (0.105 euro už akciją). Tai 3.26% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Akcininkų, turinčių teisę gauti dividendus, sąrašas bus nustatytas 2024 m. birželio 11 d. darbo dienos pabaigoje. Taigi, akcijų teisių pokyčių diena (ex-dividend date) yra 2024 m. birželio 10 d. Dividendai bus išmokėti akcininkams 2024 m. birželio 18 d.

Pirmasis metų ketvirtis parodė stiprius LHV Group rezultatus. Grupė gavo 40.7 mln. EUR pelno. AS LHV Pankas uždirbo 36.8 mln. EUR, o LHV Bank Limited – 4.9 mln. EUR pelno. AS LHV Varahaldus pirmajame ketvirtyje patyrė 220 tūkst. EUR nuostolių, o AS LHV Kindlustus gavo 256 tūkst. EUR pelno. Grupės akcininkams priklausančio pelningumo grąža buvo 28,5% pirmajame ketvirtyje. Akcijų kaina konsolidacijoje ir energingai ieško dugno atšokti:

LHV1T akcijos kaina. 1W
LHV1T akcijos kaina. 1W

AB Panevėžio statybos trestas pasirašė 156 mln. Eur (su PVM) vertės sutartį su VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos bei susijusių darbų vykdymo. Numatomas darbų atlikimo terminas – 4,5 metų. Atliekynas bus įrengtas Visagino savivaldybės Stabatiškės aikštelėje šalia kitų IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų. Jį sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose galės būti sudėta iki 100 000 kub. m radioaktyviųjų atliekų galutinių pakuočių. Na va, yra kontraktai, bus pelnai; akcijos kaina at6oko nuo dugno:

PTR1T akcijos kaina. 1W
PTR1T akcijos kaina. 1W

Harju Elekter 2024 metai prasidėjo su kuklesniais rezultatais nei praėjusiais metais. Ilguoju laikotarpiu tai vis dar buvo stiprus pirmasis ketvirtis. Šiais metais reikšmingas gamybos apimčių padidėjimas prasidėjo kovo mėnesį ir pagal užsakymus tikimasi, kad tai tęsis iki rudens pabaigos. Didžiausią indėlį į finansinius rezultatus įnešė gamyba Lietuvoje, o iš dalies – ir gamyba Estijoje.

Grupės pajamos pirmame ketvirtyje buvo 46.8 mln. EUR, tai reiškia 3.3% augimą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Elektros įrangos pardavimai rodė stabilų augimą ir ženkliai prisidėjo prie bendrovės pajamų. Grynasis ketvirčio pelnas sumažėjo -51.8% iki 361 000 EUR.

Konsoliduota audituota J. Molner AS metinė ataskaita parodė milijoną grynųjų nuostolių, neigiamus pinigų srautus.

Bendrovė Enlight Research parengė investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės INVL Technology 2023 metų finansinių rezultatų analizę. Kaip teigiama apžvalgoje, 2023 m. valdomų įmonių pardavimo ir veiklos pelningumo (EBIT, angl. earnings before interest and taxes) rodiklių augimas lėmė tai, kad INVL Technology grynųjų aktyvų vertė (GAV) akcijai per metus padidėjo 14 proc. iki 3,61 eurų. GAV nuolaida pasiekė apie 40 proc. ir buvo istoriškai didelė. Pagal bazinį scenarijų Enlight Research tikrosios vertės už akciją kainą padidino iki 3,79 eurų (anksčiau buvo 3,34 eurai). Visa analizė čia. Kiek optimistiškesnė už mūsų analizę…

NEO Finance AB 2024 m. balandžio 19 d. turėjęs įvykti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas dėl trūkumų pranešant apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. gegužės 17 d. 10:00 val. šaukia Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Vis tiek dividendų neduos…

AS Infortar kviečia 2024 m. gegužės 20 d. 11 val. į VAS. Susirinkime siūlys Mokėti Akcininkams dividendus po 3 eurus už akciją. Dividendai bus mokami dvejomis dalimis taip:

 • 1.5 euro už akciją bus mokama Akcininkams, kurie bus įtraukti į Akcininkų sąrašą 2024 m. birželio 3 d. dienos darbo pabaigoje. Taigi, akcijų susijusių teisių keitimosi diena (ex-date) yra 2024 m. gegužės 31 d. Dividendai bus mokami Akcininkams 2024 m. birželio 12 d. pervestais į Akcininko banko sąskaitą;
 • 1.5 euro už akciją bus mokama Akcininkams, kurie bus įtraukti į Akcininkų sąrašą 2024 m. gruodžio 3 d. dienos darbo pabaigoje. Taigi, akcijų susijusių teisių keitimosi diena (ex-date) yra 2024 m. gruodžio 2 d. Dividendai bus mokami Akcininkams 2024 m. gruodžio 12 d. pervestais į Akcininko banko sąskaitą.

Dividendinis pajamingumas pagal penktadienio kainą siekia 7.89%.

Bendrovės VIRŠI-A Valdyba 2024 m. gegužės 17 d. šaukia akcininkus į VAS. Žada mokėti dividendus. iš 2023 m. pelno, kuris siekia 1 019 760,80 EUR, kas atitinka 815 808,64 EUR po bendrovės pelno mokesčio mokėjimo arba 0.0539219 EUR vienai akcijai. 2024 m. birželio 3 d. bus ex-dieną (data, nuo kurios akcijos prekiaujamos be teisės į dividendus), 2024 m. birželio 4 d. dividendų skaičiavimo data ir 2024 m. birželio 12 d. dividendų mokėjimo diena. Dividendinis pajamingumas pagal penktadienio kainą siekia 1.28%.

Airobot Technologies AS bendra 2023 metų apyvarta buvo 1 523 663 EUR (2022: 1 002 360 EUR), kas yra 1,5 kartų daugiau nei bendra 2022 metų apyvarta. Praėjusiais metais Airobot pelnas buvo 52 619 EUR (2022: nuostolis 388 248 EUR). Ta proga Valdyba šaukia VAS. Dividendų nedalins, nes pelnais ir rezervais dengs nuostolius. O likusius nuostolius dengs kitų metų pelnais. Tai dividendų dar teks ilgai laukti.

Telia Lietuva 1Q Pajamos padidėjo 1.3% iki 119 mln. eurų (117.4 mln. eurų). Laikotarpio pelnas padidėjo 11.8% iki 18,2 mln. eurų (16.2 mln. eurų). Laisvųjų pinigų srautas padidėjo 57.4% ir sudarė 25.7 mln. eurų (16.3 mln. eurų).

Taip pat Telia Lietuva VAS nusprendė skirti 52 435 tūkst. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0.09 euro dividendų vienai akcijai, o 118 539 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 10 darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2024 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais. Bendrovė planuoja 2023 m. dividendus mokėti 2024 m. gegužės 23 dieną. Dividendinis pajamingumas pagal penktadienio kainą siekia 5.31%.

EfTEN nekilnojamojo turto fondo AS pirmojo 2024 metų ketvirčio nuomos pajamos išaugo 0.6%, o nekilnojamojo turto portfelio laisvų patalpų norma liko žema, siekianti 2.9%. Pardavimo pajamos pirmajame 2024 metų ketvirtyje buvo 7.961 milijono EUR (2023 m. I ketvirtis: 7.788 milijono EUR). Grynasis pelnas buvo 3.808 milijono EUR (2023 m. I ketvirtis: 4.634 milijono EUR).

NFB Pärnu Holdings OÜ (įregistruota įmonė Estijoje) teikia savanorišką pasiūlymą įsigyti visas Nordic Fibreboard AS akcijas, kurios dar nepriklauso Pasiūlytojui. Pasiūlymo tikslas yra įgyti dominuojančią įtaką Nordic Fibreboard AS. Pas siūlymą siūloma įsigyti bendrai 2 287 606 akcijas. Taigi, visos akcijos, nepriklausančios siūlantiems ar su jais susijusiems asmenims, yra siūlymo objektas. Tokių akcijų kiekis sudaro 50,85% visų akcijų. Siūlymas pateikiamas už kainą 0.944 EUR už akciją. Tai 0.64% daugiau už rinkos kainą penktadienį. Minimalus akcijų skaičius nenustatomas, t. y. siūloma įsigyti visus siūlymo metu siūlomus akcijas. Siūlymo galiojimo laikas baigiasi 2024 m. gegužės 23 d. 16:00 Talino laiku. Geras metas akcijas supirkinėti, kainai atsidūrus dugne:

SKN1T akcijos kaina. 1W
SKN1T akcijos kaina. 1W

AS Tallink Grupp 2024 m. I ketvirtį vežė 1 102 738 keleivių, kas yra 5.0% daugiau nei pirmame ketvirtyje 2023 m. Krovinių vienetų pervežimo skaičius sumažėjo 2.1% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Grupės nepatikrintas konsoliduotas pajamos sudarė 160.4 milijonus EUR (171.2 milijono EUR I ketvirtyje 2023 m.), sumažėjo 6,3%. EBITDA buvo 34.5 mln. EUR (27.1 mln. EUR I ketvirtyje 2023 m.) ir Grynasis pelnas buvo 2.6 mln. EUR (5.4 mln. EUR nuostolis I ketvirtyje 2023 m.).

Grupės valdybos parengė pasiūlymą akcininkų metinėje visuotinėje susirinkime, kuris vyks 2024 m. gegužės 7 dieną, kad 2024 m. būtų mokama 0.06 eurų dividendų už akciją už 2023 m. finansinius metus. Tai 8.31% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

Arco Vara neaudituotos konsoliduotos 2024 m. 1Q pardavimo pajamos siekė 990 tūkstančių EUR, kas yra apie keturis kartus daugiau nei 2023 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, kurios sudarė 253 tūkstančius eurų. Patyrė 291 000 EUR nuoastolių.

Nordecon AS ir AS Tallinna Lennujaam pasirašė sutartį dėl E klasės lėktuvų platformos teritorijos statybos Tallino oro uoste. Sutarties viso vertė be PVM yra 7.5 milijonai EUR, o darbai bus baigti 2025 metų rudens metu.

AS Linda Nektar VAS nusprendė išsimokėti 0.08 euro akcijai dividendus. Dividendai bus mokami taip:

 • 0,04 euro už akciją bus sumokėta akcininkams 2024 m. birželio 6 d. Akcininkų, turinčių teisę gauti dividendus (registracijos data), sąrašas bus nustatytas 2024 m. gegužės 21 d. Taigi, akcijomis susijusių teisių pasikeitimo diena (ex-dividend data) yra 2024 m. gegužės 20 d.
 • 0,04 euro už akciją bus sumokėta akcininkams 2024 m. gruodžio 5 d. Akcininkų, turinčių teisę gauti dividendus (registracijos data), sąrašas bus nustatytas 2024 m. lapkričio 20 d. Taigi, akcijomis susijusių teisių pasikeitimo diena (ex-dividend data) yra 2024 m. lapkričio 19 d.

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB Kauno energija akcijomis (KNR1L) 2024 m. balandžio 29 d. nuo 11 val. iki Bendrovės pranešimo paskelbimo. Prekyba bus stabdoma emitento prašymu dėl vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris prasidės 11 val.

Tallinna Sadam VAS nusprendė akcininkams išmokėti dividendus po 0.073 eurų už akciją, bendruoju dydžiu 19 199 000 eurų suma. Akcininkų sąrašas, turintis teisę gauti dividendus, bus nustatytas iki 2024 m. gegužės 10 d. Atitinkamai, akcijų susijusių teisių pakeitimo diena (ex-dividend data) nustatoma 2024 m. gegužės 9 d. Nuo tos dienos asmuo, įsigijęs akcijas, neturės teisės gauti dividendų už 2023 finansinius metus. Dividendai bus išmokėti akcininkams 2024 m. gegužės 17 d. Dividendinis pajamingumas pagal penktadienio kainą siekia 5.99%.

2024 m. I-ą ketvirtį Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 72.3 mln. eurų, ir buvo 11.0% didesnė, nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu. Neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2024 m. 3 mėnesius sudarė 1.3 mln. eurų, kai 2023 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 1.4 mln. eurų. Ar ne metas laukti korekcijos?:

APG1L akcijos kaina. 1W
APG1L akcijos kaina. 1W

AB Grigeo VAS nusprtendė 2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ir skirti dividendams 9 198 tūkst. eurų., t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai. 6.42% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2024 m. gegužės 13 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės  akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 10 d. Dividendai bus mokami nuo 2024 m. gegužės 22 d.

AS Harju Elekter Group VAS nusprendė išsimokėti 0.13 euro akcijai dividendus. 2.74% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Dividendai bus išmokėti akcininkams 2024 m. gegužės 28 d. Akcininkų sąrašas dividendų mokėjimui nustatomas 2024 m. gegužės 21 d. Teisių susijusių su vertybiniais popieriais pasikeitimo data (eks-dividendų data) yra 2024 m. gegužės 20 d. Nuo šios datos asmuo, įsigijęs akcijas, neturi teisės gauti dividendų už 2023 finansinius metus.

JSC Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija VAS nusprendė palikti nepaskirstytą 65 434.57 EUR pelną. Išmokėti Nepaskirstytą 21 122.00 eurų pelną, rodomą Balanse nuo 2017 m. gruodžio 31 d., kaip dividendus, kurie sudaro 0.05 euro vienai akcijai. 0.66% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Nustatyti dividendų mokėjimo įrašymo datą: 2024 m. gegužės 21 d., ir dividendų mokėjimo datą: 2024 m. gegužės 22 d. Ex-data: 2024 m. gegužės 20 d.

AB Žemaitijos pienas VAS patvirtino 0.05 EUR vienai akcijai. 2.87% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

AB Vilkyškių pieninė VAS patvirtino 0.31 EUR vienai akcijai dividendus. 5.70% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

AS MADARA Cosmetics apyvarta 2024 m. I ketvirtyje viršijo 5.5 mln. EUR, tai 5,2% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2023 m.

Šią savaitę

Rezultatus skelbs ir mus visus stebins:

 • Rīgas kuģu būvētava. Audituota metinė informacija
 • Eleving Group. Audituota metinė informacija
 • Šiaulių bankas. 1Q rezultatai
 • Ekspress Grupp. 1Q rezultatai
 • INVL Baltic Real Estate. 1Q rezultatai
 • NEO Finance. 1Q rezultatai
 • INVL Technology. 1Q rezultatai
 • Hepsor. 1Q rezultatai
 • Apranga. Audituota metinė informacija ir Pardavimai
 • Utenos trikotažas. Audituota metinė informacija ir 1Q rezultatai
 • AUGA group. Audituota metinė informacija
 • Amber Latvijas balzams. Audituota metinė informacija
 • Enefit Green. 1Q rezultatai
 • Tallinna Vesi. 1Q rezultatai
 • Tallink Grupp. Pardavimai.

Investuotojus į susitikimus kvies:

 • Airobot Technologies. VAS
 • Kauno energija. VAS
 • KN Energies. VAS
 • K2 LT. VAS
 • Amber Grid. VAS
 • LITGRID. VAS
 • East West Agro. VAS
 • Apranga. VAS
 • Frigate VAS
 • Utenos trikotažas. VAS
 • Pieno žvaigždės. VAS
 • Rokiškio sūris. VAS
 • Snaigė. VAS
 • INVL Technology. VAS
 • INVL Baltic Real Estate. VAS
 • Invalda INVL. VAS
 • Panevėžio statybos trestas. VAS
 • Ekspress Grupp. VAS
 • Tallinna Vesi. Susitikimas su investuotojais.

Kuponų pažers:

 • Eleving Group. 12.00% + 6 mo. EURIBOR ir 13%.
 • Longo Group. 6% ir 06.00% + 3 M EURIBOR
 • Grenardi Group. 6% ir 04.30 yra išpirkimo diena; 06.00% + 3 M EURIBOR
 • Sun Finance Treasury Limited. 11% + 3 mēn. EURIBOR
 • Eco Baltia. 9.00%
 • Latvenergo. 2.42%
 • Integre Trans.

Dividendų diena

 • Coop Pank. Akcininkų sąrašas, turintis teisę gauti dividendus, bus nustatytas iki 2024 m. gegužės 3 d. pabaigos. Todėl akcijų teisės susijusios su pakeitimu (ex-dividend data) nustatomos iki 2024 m. gegužės 2 d. Nuo šios dienos įsigytos akcijos akcininkui neteikia teisės gauti dividendų už 2023 finansinius metus. Dividendai bus išmokėti akcininkams 2024 m. gegužės 7 d.

Kita

 • Nordic Fibreboard. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo periodas

Šaltinis: Nasdaq.com

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.