Sekmadienis, 21 liepos, 2024
Straipsniai

Baltijos rinkų apžvalga. NASDAQ Baltic kompanijos nieko neuždirbo. 23 savaitė

Praėjusią savaitę Nasdaq Baltic akcijų rinkos kapitalizacija padidėjo dar 99 mln. EUR iki 22 197 914 381.13 EUR. Ir tai sudarė 0.45% augimą. Baltijos Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija augo 0.56% iki 9 004 800 726.52 EUR. Ekspress Grupp akcijų kapitalizacija kilo labiausiai, net 10.68%.

Kapitalizacijų TOP 5 sąraše be pasikeitimų:

KompanijaKapitalizacijaPokytis per savaitę, %
Ignitis grupė1 316 031 292.800.89
LHV Group1 141 145 044.16-0.28
Telia Lietuva935 094 086.490.31
Infortar836 066 440.500.13
Enefit Green808 156 717.46-0.20
Šaltinis: Nasdaq Baltic

Apyvartos

Apyvartos taip pat augo. Bendra akcijų apyvarta kilo 3.84% iki 12 716 456.32 EUR. Bet sandorių skaičius krito iki 23 061. Enefit Green akcijos sugeneravo beveik 3 mln. EUR apyvartą, o kaina kilo 0.2% iki 3.058 EUR

Virš milijono apyvartos sugeneravo dar dvi akcijos iš TOP 5: LHV Group ir Ignitis grupė. Jų kainos per savaitę kilo atitinkamai 0.14% iki 3.52 ir 0.66% iki 18.18 EUR. Šios trys akcijos ir toliau stabiliai judina judina Baltijos akcijų rinką. Praėjusią savaitę bendra jų apyvarta sudarė 44.68% visos akcijų apyvartos.

Praėjusią savaitę Baltijos indeksai vieningai rinkosi šiaurės kryptį. Bet labiausiai kilo NASDAQ Riga indeksas. Jo vertės pokytis sudarė 1.34 % iki 1 214.83.

NASDAQ Riga indekso kilimas
NASDAQ Riga indekso kilimas, 1W

Dar ketvirtinių rezultatų…

Pro Kapital akcijų kaina ir toliau išlaiko akcijų kainos kilimą. Grupės bendrosios pajamos per pirmąjį 2024 m. ketvirtį siekė 3.1 milijono eurų, palyginti su 13.4 milijono eurų per pirmąjį 2023 m. ketvirtį. Grynas rezultatas per pirmąjį 2024 m. ketvirtį buvo 1.7 milijono eurų nuostolis, palyginti su 1.3 milijono eurų pelnu lyginamuoju laikotarpiu. Keistai atrodo kainos augimas, ar ne?

PKG1T kainos kilimas, 1W
PKG1T kainos kilimas, 1W

AS Rīgas kuģu būvētava akcijų kaina per savaitę kilo sparčiausiai rinkoje, net 26.32% iki 0.12 EUR. Pasirodo kompanija ketvirčio apyvartą padidino beveik dvigubai, iki 850 063 EUR (palyginus su 2023 metų 3 mėnesiais, kai bendra grynoji apyvarta sudarė 450 583 EUR). Bei gavo 223 607 EUR Grynojo pelno (atitinkamai per 2023 metų 3 mėnesius buvo užbaigta su 197 642 EUR grynuoju nuostoliu).

RKB1R savaitinis kilimas
RKB1R savaitinis kilimas

Įspūdingu kilimu pasižymėjo ir VILVI GROUP akcijų kaina su 7.00% kilimu. Kompanija taip pat paskelbė ketvirčio rezultatus. Pajamos nebuvo kažin kas, Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2024 m. tris mėnesius buvo 56.2 mln. EUR arba 4.7% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2023 metais (2023 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 53.7 mln. Eur). Bet va Grynasis pelnas augo 3.3 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2023 m. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas buvo 1.5 mln. Eur).

VLP1L kainos kilimas, 1W NASDAQ Baltic
VLP1L kainos kilimas, 1W

AB Pieno žvaigždės akcijų kaina atšoko nuo lokalaus dugno. Bet ne dėl to, kad ketvirtis buvo prastesnis nei pernai, Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Pieno žvaigždės pardavimų pajamos per 2024 metų pirmus tris mėnesius buvo 45.6 mln. EUR arba 0,2% mažesnės nei prieš metus. EBITDA per 2024 metų pirmus tris mėnesius buvo 3.9 mln. EUR, lyginant su 4.6 mln. EUR EBITDA prieš metus. Bendrovė uždirbo 2.2 mln. EUR Grynojo pelno. Per 2023 metų pirmus tris mėnesius bendrovė buvo uždirbusi 2.8 mln. EUR.

***

PRFoods akcijų kaina per savaitę bandė atšokti nuo lokalaus dugno po 5 metų iš eilės kritimo. Kompanija paskelbė 3Q veiklos rezultatus. Grupės trečiojo ketvirčio pardavimų pajamos sudarė 3.77 mln. eurų, tai yra 3% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2022/2023 m. trečiasis ketvirtis: 3.70 mln. eurų). Grupės devynių mėnesių pardavimų pajamos sudarė 12.63 mln. eurų, tai yra 19.20% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Trečiojo ketvirčio bendrasis pelnas buvo 0.5 milijono eurų (2022/2023 m. 3Q: 1.1 milijono eurų), tai 55% sumažėjimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendrojo pelno sumažėjimas yra dėl regiono klientų perkamosios galios sumažėjimo ir dėl to sumažėjusių rinkos pardavimo kainų. Šio ketvirčio bendrojo pelno marža sumažėjo 14.3 procentiniais punktais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir sudarė 14.4%.

Grupės devynių mėnesių bendrasis pelnas buvo 2.6 milijono eurų (9 mėn. 22/23: 3.2 milijono eurų), tai 19% sumažėjimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Devynių mėnesių bendrojo pelno marža buvo 20%, tai 1 procentiniu punktu mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai (9 mėn. 22/23: 21%).

PRF1T kaina toliau gali kristi, 1W
PRF1T kaina toliau gali kristi, 1W

Amber Latvijas balzams neaudituota grynoji apyvarta per pirmuosius tris 2024 metų mėnesius siekė 18.4 mln. eurų, tai yra 14.7 % mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2023 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės neaudituotas grynasis nuostolis yra 136 tūkst. eurų, tai yra 1 073 mln. eurų geresnis rezultatas, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2023 metais.

Trigon Property Development AS 1Q rezultatas vėl buvo neigiamas. Aišku, nėra ko džiaugtis, kad nuotoliai buvo mažesnis nei pernykščio ketvirčio. Šiais metais kompanija patyrė -7 820 EUR nuostolių, kai pernai jie siekė -8 868 EUR. Rinkos reakcija atitinkama.

***

Rinkos visai nesudomino AUGA group 1Q veiklos rezultatai. Grupės pardavimo pajamos siekė 19.74 mln. EUR, kai 2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu buvo 19.96 mln. Eur. Bendrasis Grupės pelnas 2024 m. buvo 2.71 mln. Eur, kai ankstesniais metais bendrasis pelnas siekė 1.90 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės EBITDA buvo 4.26 mln. Eur. Tuo pačiu metu praėjusiais metais šis rodiklis siekė 2.68 mln. Eur.

Rinkos taip pat nesudomino ir bendrovės Invalda INVL nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 182.8 mln. EUR ir buvo 39% didesnis nei prieš metus. Per 2024 metų pirmąjį ketvirtį Invalda INVL uždirbo 4.7 mln. EUR neaudituoto grynojo pelno – 4.1 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai buvo gauta 1.1 mln. eurų pelno.

IVL1L pelnas rinkai neįdomus NASDAQ Baltic
IVL1L pelnas rinkai neįdomus

UTIB INVL Technology valdomos Novian pajamos 2023 m. išaugo 21.9% ir perkopė 40 mln. eurų. EBITDA šiuo laikotarpiu buvo 1.2 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu susitraukė 18.5%. Veiklos pelnas ataskaitiniu laikotarpiu siekė 0.14 mln. eurų ir, lyginant su 2022 m., mažėjo 72.2%.

Šaukiami akcininkų susirinkimai. Bus dividendų?

Nordic Fibreboard AS Valdyba šaukia VAS š.m. birželio 18 d. Dividendai? Kokie dividendai, kai kompanija nuostolius dengs iš Nepaskirstyto pelno?..

AS Bercman Technologies Valdyba šaukia VAS š.m. birželio 19 d. Čia dar blogiau. Valdyba siūlo nuostolius perkelti į kitus metus.

AB Amber Grid Valdyba š.m. birželio 18 d. šaukia neeilinį akcininkų susirinkimą dėl pritarimo humanitarinės pagalbos Ukraiinos energetiniai bendrovei teikimo sutarties sudarymui

AS Silvano Fashion Group Valdyba siūlo akcininkams be susirinikimo pritarrti jos sprendimui pelną palikti nepaskirstytą.

AS MADARA Cosmetics Valdyba šaukia VAS š.m. birželio 19 d. Pagaliau kažkas siūlo dividendus išsimokėti. 0.58 EUR akcijai. Dividendų Ex-date (būtent diena, nuo kurios dividendai nebus mokami už akcijas, už kurias buvo priimtas sprendimas išmokėti dividendus) būtų 2024 m. liepos 3 d. Dividendų apskaitos diena turi būti 2024 m. liepos 4 d. Dividendų išmokėjimo data būtų 2024 m. liepos 5 d.

Įvykę akcininkų susirinkimai

AS Pro Kapital Grupp VAS nusprendė nuostolius padengti nepaskirstytu pelnu.

AS Tallinna Vesi akcininkai susirinkime nusprendė išsimokėti 0.51 EUR akcijai dividendais. Išmokėti dividendus akcininkams 2024 m. birželio 27 d. Akcininkų, turinčių teisę gauti dividendus, sąrašas bus nustatytas 2024 m. birželio 19 d. pasibaigus atsiskaitymų sistemos darbo dienai. Todėl teisių, susijusių su akcijomis, keitimo diena (ex-dividendų data) nustatoma 2024 m. birželio 18 d. Asmuo, įsigijęs akcijas nuo 2024 m. birželio 18 d., neturės teisės gauti pagal šį sprendimą nustatytų dividendų. Tai 4.74% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

AS DelfinGroup VAS akcininkai nešykštėjo ir iš pelno padalijo 0.0088 EUR dividendų akcijai. Dividendų Ex-data (data, nuo kurios dividendai nebebus mokami už akcijas, dėl kurių buvo priimtas sprendimas mokėti dividendus) bus 2024 m. liepos 10 d. Dividendų apskaitos data bus 2024 m. liepos 11 d. Dividendų mokėjimo data bus 2024 m. liepos 12 d.

***

Maža to, nuspręsta išmokėti neeilinius (ekstraordinarius) 0.0178 EUR dividendus akcijai iš AS DelfinGroup 2024 metų pirmojo ketvirčio pelno. Dividendų Ex-data (t.y. diena, nuo kurios nebebus mokami dividendai už akcijas, dėl kurių buvo priimtas sprendimas mokėti neeilinius dividendus) bus 2024 m. birželio 12 d. Dividendų apskaitos data bus 2024 m. birželio 13 d. Dividendų išmokėjimo data bus 2024 m. birželio 14 d. Bendrai paėmus, tai vos 2.42% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. O ir ši malasi dugnuose.

DGR1R kaina ieško dugno, 1W NASDAQ Baltic
DGR1R kaina ieško dugno, 1W

AUGA group VAS nusprendė dividendais nesišvaistyti. Pelnas einą į Nepaskirstytą pelną. Taip pat nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 67 203 188.28 Eur iki 67 845 318.17 Eur, išleidžiant 2 214 241 naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0.29 Eur, neatlygintinai suteikiant Bendrovės akcijas darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka (toliau – Naujos akcijos). Po Naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 233 949 373 paprastąsias vardines akcijas.

Kitos naujienos

Nasdaq Tallinn nusprendė 2024 m. gegužės 29 d. panaikinti stebėjimo statusą Nordic Fibreboard akcijoms, nes nebeliko priežasčių, dėl kurių buvo taikomas stebėjimo statusas. Stebėjimo statusas buvo taikytas, nes NFB Pärnu Holdings OÜ pateikė pasiūlymą įsigyti visas Nordic Fibreboard AS akcijas.

Naują telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva, AB organizacijos struktūrą nuo 2024 m. liepos 1 d. papildys du nauji vadovai – Verslo klientų padaliniui vadovaus Aurimas Žlibinas, o naujai sukurto Skaitmeninės transformacijos padalinio vadovu paskirtas Vygintas Domarkas. Abu Telia Lietuva vadovų komandos nariai atrinkti iš vidinių įmonės kandidatų. Nuo 2024 m. liepos 1 d. „Telia Lietuva“ struktūroje sukuriamas naujas Skaitmeninės transformacijos padalinys, kuris apjungs dabartines skaitmenizavimo, analitikos ir transformacijos komandas.

AB Amber Grid praneša, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. gegužės 30 d. patvirtino Amber Grid gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2025 m. sausio 1 d. Vidutinė dujų perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams 2025 metais bus 7.4% didesnė nei šiemet ir sudarys 1.60 Eur/MWh. 2024 m. vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams siekia 1.49 Eur/MWh.

Siekdamas užtikrinti savo klientams galimybę naudotis internetu ne Europos Sąjungos valstybėse pigiau ir paprasčiau, didžiausias Baltijos šalyse kelionių organizatorius Novaturas pradeda bendradarbiavimą su lietuvių startuoliu MoreMins. Ši kompanija keliautojams teikia daugelio šalių eSIM mobilųjį internetą, kuris veikia įvairių valstybių didžiųjų operatorių tinkluose.

Tallinna Vesi praneša, kad Konkurencijos tarnyba patvirtino naują vandens tiekimo paslaugų kainą Talino ir Saue teritorijoje – €1.84 už m³ privatiems vartotojams ir €3.45 už m³ verslo klientams, pridėjus PVM. Tallinna Vesi pateikė prašymą koreguoti vandens tiekimo paslaugų kainos sudedamąsias dalis, kurios liko nepakitusios pastaruosius ketverius metus, siekiant atspindėti padidėjusius investicijų poreikius, užtikrinant vandens infrastruktūros tęstinumą ir naują teisinę prievolę suderinti vandens tiekimo paslaugų kainas, taikomas privatiems vartotojams ir verslo klientams.

***

2024 m. gegužės 31 d. Invalda INVL iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsigijo dar 11.733.728 vnt. (1.77 proc.) Šiaulių banko akcijų. Sandorio vertė – 7 mln. eurų. Po šio sandorio Invaldos INVL grupės valdomas Šiaulių banko akcijų paketas išaugo iki 19,93 proc. Tai buvo trečiasis ir paskutinis įsigijimas pagal 2021 m. gruodžio 22 d. pasirašytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su ERPB, kuria šalys sutarė, kad „Invalda INVL“ ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d. tiesiogiai ir/arba netiesiogiai iš ERPB įsigys 35.240.296 vnt. Šiaulių banko akcijų. Šalys minėta sutartimi sutarė, kad bazinė Šiaulių banko akcijų pirkimo – pardavimo kaina yra 0,633 euro akcijai ir ji mokėjimų metu perskaičiuojama atsižvelgus į Šiaulių banko išmokamus dividendus ar kitus kapitalo pokyčius, taip pat buvo numatytas 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo sutarties pasirašymo dienos, mokėjimas.

Š. m.gegužės 31 dieną, energetikos prekių prekybininko ir patogių parduotuvių tinklo AS VIRŠI-A atidarė Siguldos mieste, Nītaures gatvėje 22. naują parduotuvę. Bendrovė investavo 2,2 mln. eurų į objekto statybą, išplėtojant 10 000 m² plotą prie Vidžemės plento.

AS Merko Ehitus nustatys akcininkų sąrašą dividendams mokėti pasibaigus atsiskaitymo sistemos darbo dienai 2024 m. birželio 10 d. Remiantis aukščiau nurodyta informacija, ex-data yra 2024 m. birželio 7 d. Nuo tos datos akcijas įsigijęs asmuo nebeturi teisės gauti dividendų už 2023 finansinius metus. AS Merko Ehitus mokės 1,30 euro dividendų už akciją 2024 m. birželio 21 d.

Obligacijos ir Nuosavos akcijos

Lietuvos bankas 2024 m. gegužės 28  d. patvirtino AB Invalda INVL 25,000,000 eurų ne nuosavybės vertybinių popierių programos bazinį prospektą dėl pagal Programą išleidžiamų nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše.

Akcinė bendrovė Invalda INVL praneša apie 10 000 000 EUR vertės nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų viešą siūlymą. Tai pirmoji Obligacijų emisija pagal Programą.

Pagrindinės siūlymo sąlygos
Bendrovė viešai siūlo iki 10 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina – 1 000 EUR. Minimali investavimo suma 1 000 EUR. Išpirkimo diena – 2027 m. birželio 14 d. Obligacijų metinė palūkanų norma bus nustatyta 7-8 proc. intervale ir paskelbta užbaigus platinimą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, skaičiavimo bazė 30E/360. Išleistos Obligacijos bus nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, įregistruoti Nasdaq CSD, ISIN kodas LT0000409229.
Obligacijos siūlomos viešai neprofesionaliesiems ir instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.
Obligacijos užtikrinamos įkeičiant dalį Bendrovei priklausančių AB Šiaulių bankas akcijų (pirmos eilės įkeitimu), siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Siūlymo grafikas
Obligacijų siūlymo laikotarpio pradžia 2024 m. birželio 3 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku).
Obligacijų siūlymo laikotarpio pabaiga 2024 m. birželio 12 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku).
Obligacijų paskirstymo rezultatų atskleidimas 2024 m. birželio 13 d.
Obligacijų pervedimas į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. birželio 14 d.
Numatoma Obligacijas įtraukti į Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Obligacijų išleidimo dienos.

Pasirašymo paraiškų pateikimas
Investuotojai, pageidaujantys įsigyti Obligacijų, siūlymo laikotarpiu turi pateikti pasirašymo paraiškas. Šios paraiškos gali būti teikiamos per bet kurią kredito įstaigą ar finansų maklerio įmonę, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Estijos Respublikoje ir yra Nasdaq Vilnius narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su Nasdaq Vilnius nare.

Obligacijų įtraukimas į biržos sąrašą ir į prekybą
Bendrovė ketina teikti Nasdaq Vilnius prašymą dėl Obligacijų įtraukimo į Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma, kad Obligacijos bus įtrauktos į šį sąrašą ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 14 d.
Nors bus dedamos visos pastangos ir deramai rūpinamasi, kad Obligacijos būtų įtrauktos į biržos sąrašą ir į prekybą, Bendrovė negali užtikrinti, kad Obligacijos bus įtrauktos į prekybos sąrašą ir jomis bus pradėta prekiauti.

Nuo 2024-06-03 10:00 val. (EEST) bus vykdomas AB INVALDA INVL obligacijų (ISIN kodas LT0000409229) pirminis viešas siūlymo aukcionas. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2024-06-12 13:00 val. (EEST).

Investuotojams Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje viešai siūloma iki 10 000 obligacijų. Siūlymo kaina yra 1000 EUR už vieną obligaciją, kuri yra lygi obligacijos nominaliai vertei. Mažiausia investicijų suma – 1 obligacija arba 1000 EUR. Obligacijų metinė palūkanų norma bus nustatyta 7.00-8.00 proc. ribose, pasibaigus obligacijų pasirašymo laikotarpiui. Obligacijos bus užregistruotos Nasdaq CSD ISIN kodu LT0000409229.

Viešas platinimas vyks per Biržos prekybos sistemą.Rinka:  VSE Equities IPO (Genium INET prekybos sistema). Pavedimų knygos (LT0000409229):

IVLIPO700 – 7.00% metinė atkarpa (metinė palūkanų norma)
IVLIPO750- 7.50% metinė atkarpa (metinė palūkanų norma)
IVLIPO800 – 8.00% metinė atkarpa (metinė palūkanų norma)

Aukciono laikotarpis, per kurį bus priimami pavedimai:

birželio 3, 2024 nuo 10:00 iki 16:00;
birželio 4 – birželio 11, 2024 nuo 09:00 iki 16:00;
birželio 12, 2024 nuo 09:00 iki 13:00*.

*Pavedimų surinkimo terminas gali skirtis priklausomai nuo investuotojo pasirinkto banko. Dėl konkretaus pavedimų surinkimo termino investuotojai turėtų susisiekti su savo finansų makleriu. Atsiskaitymų data: birželio 14, 2024

Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie „Genium INET” prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus.

Privatūs investuotojai, pageidaujantys įsigyti obligacijų, turi kreiptis į savo finansų maklerio įmonę ar banko finansų maklerio padalinį.

***

AB Rokiškio sūris įsigijus 10 proc. savų akcijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, Bendrovė pateikia informaciją apie bendrą visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominalią vertę 2024 m. gegužės 28 datai:

Akcijų klasėPaprastos vardinės akcijos
ISIN kodasLT0000100372
Akcijų skaičius, vnt.35.867.970
1 akcijos nominali vertė, EUR0,29
Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR10.401.711,30
Savų akcijų skaičius, vnt.3.586.797
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.35.867.970
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą32.281.173

2024 m. gegužės 28 d. INVL Technology perdavė dalį savo akcijų atitinkamai – 236 vienetus – INVL Technology dukterinių įmonių darbuotojams, kurie sudarytų akcijų opciono sutarčių pagrindu ir sąlygomis, įgijo teisę į išankstinį opciono teisės realizavimą. Atsižvelgiant į tai, INVL Technology skelbia išleistų akcijų duomenis 2024 m. gegužės 28 dienai:

Akcijų klasėAkcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)Nominali vertė, EURBendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EURDalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos12 175 32111 989 5290,293 530 843,09100

Siekdama dar labiau diversifikuoti įmonės finansavimo struktūrą, 2024 m. gegužės 29 d. AS DelfinGroup pateikė dokumentus Nasdaq CSD, kad užregistruotų naują neužtikrintų (unsecured) obligacijų emisiją su šiimis charakteristikomis:

ISINLV0000870145
Type of securitySubordinated unsecured notes
Issue sizeEUR 5,000,000
Nominal value of 1 noteEUR 1,000
Annual coupon rate3M EURIBOR + 11.00%
Coupon payment frequencyMonthly
Maturity25 May 2029
Principal repaymentAt maturity

Šią savaitę NASDAQ Baltic rinkoje

Rezultatus skelbs ir mus visus stebins:

  • Apranga. Pardavimai
  • Tallink Grupp. Pardavimai

Investuotojus į susitikimus kvies:

  • Silvano Fashion Group. VAS
  • Novaturas. VAS

Kuponų pažers:

  • Modus grupė, 6 mėn. EURIBOR + 7.0%
  • EPSO-G UAB. 3.117%

Dividendų diena

Kita

  • Snaigė. Oficialaus siūlymo periodas.

Šaltinis: Nasdaq.com

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.