Šeštadienis, 9 gruodžio, 2023

NASDAQ Vilnius-Lietuva

Evaluations and investment insights of companies listed on NASDAQ Vilnius stock exchange.

Baltic Official List, Baltic Supplementary List, Baltic First North Stock List. Baltic First North Foreign Stock Trading List.

NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Linas Agro Group

Kompanijos valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati AB Linas Agro Group

Read More
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB LITGRID

AB Litgrid yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus stuburas. Kompanija palaiko stabilų elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

Read More