City Service SE

City Service SE veikla

City Service SE grupė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; teritorijų tvarkymu ir valymu, turgų administravimu ir saugos paslaugų teikimu.

Svarbiausi City Service SE grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai pastatai; pramoniniai pastatai.

Kompanija nėra rinkos lyderė. Priešingai, Bendrojo pelningumo rodikliai rodo, kad ji susiduria su stipriu konkurenciniu spaudimu.

Kompanija registruota Estijoje. Veikia Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Sankt Peterburge (Rusija).

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 53% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. pelnu reiktų 3.32 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika nestabili. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -0.82%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo – 1.64%.

City Service SE investuoja savo kompetencijos rėmuose. Kompanija nesupirkinėja nuosavų akcijų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -16.09%. 10 metų vidutinis ROAE sumažėjo iki 12.42%. Gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, uždirba 2.13 euro EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lenkijos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 4.19 euro (18 zlotų).

City Service SE akcijos

Akcijomis prekiaujama Varšuvos akcijų biržoje. Trumpinys – CTS. 84.83% akcijų priklauso UAB ICOR.

Kompanija neturi dividendų mokėjimo politikus. Dividendų išmokėjimo klausimą sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Remiantis Grahamo vertinimais, akcijos kainai biržoje pagal 2018 m. rodiklius yra pervertinta. Kompanijos PEG (E) siekia 1.18. Taip pat nesitikime spartaus akcijos kainos kilimo per artimiausius 5 metus.

Rekomenduojame akcijas PARDUOTI.

Platesnį kompanijos tyrimą, taip pat ir kitų JAV ir Europos akcijų tyrimus galima užsisakyti el.paštu info (at) aipt.lt.Kompanijos puslapis

Forumas


Facebook Komentarai
%d bloggers like this: