Pirmadienis, 20 gegužės, 2024
Mokomieji Straipsniai

Dividendai. Kas tai ir kaip juos gauti?

Dividendai – kas tai? Šiek tiek teorijos. Pagal Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymą, bendrovės akcininkai turi teisę „gauti bendrovės pelno dalį (dividendus)“. Pagal įstatymą dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams.

Bendrovės pelnas yra paskirstomas. Jį paskirsto eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. „Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

4) pervedimai iš rezervų;

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.“

„Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

Kas gauna ir kaip?

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.“

Dividendo dydį ir siūlymą juos išmokėti nustato bendrovės valdyba. Apie ta ji praneša drauge su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo skelbimu.

Todėl norint gauti dividendą reikia įsigyti tos bendrovės akcijų. Akcijų turėjimas dar neužtikrina to, kad jūs gausite dividendą. Tam turi būti įvykdytos kelios sąlygos.

Veiksmai

Pirma, jūs turite nusipirkti akcijas laiku.

Antra, bendrovės Valdyba turi nuspręsti paskirstyti pelną ir mokėti dividendą.

Trečia, visuotinis akcininkų susirinkimas turi patvirtinti pelno paskirstymą.

Ketvirta, tai turi būti padaryta pagal akcinių bendrovių įstatymą.

Lietuvoje dividendai išmokami kartą per metus, nors įstatymas jau leidžia mokėti ir tarpinius dividendus. Bet apie tarpinius dividendus dar nėra paskelbusi nė viena Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašuose esanti bendrovė.

Informacija apie dividendus

Kaip sužinoti, ar turėdami akcijas, jūs gausite už jas dividendą? Kiekviena bendrovė, paskelbusi apie visuotinį akcininkų susirinkimą, skelbime nurodo kurią dieną akcininkas privalo turėti akcijas, kad įgytų teisę į dividendą. Va AB „Lietuvos dujos“ nurodo, kad teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2012 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

O AB „TEO LT“ skelbime parašyta, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai 2012 m. gegužės 9 dieną. Bet yra problema. Akcininkų savininkais jūs netampate tada, kas jas nusipirkote. Galioja „T+3“ taisyklė. Tai reiškia, kad už akcijas atsiskaitoma ir jų teisėtu savininku tampate tik po trijų dienų.

Kaip žinoti, kada reikia pirkti akcijas laiku? Visa informacija pateikta Vilniaus vertybinių popierių biržos svetainėje http://www.nasdaqomxbaltic.com/lt/shares/dividentai-4/.

Praktika

Pasirinkite atitinkamus metus ir ten pamatysite, kad paskutinė diena pirkti AB „TEO LT“ akcijas yra gegužės 6 diena. Bet ta diena yra sekmadienis. Tai paskutinė darbo diena yra gegužės 4 diena. O AB „Lietuvos dujos“ akcijoms pirkti paskutinė diena yra gegužės 3 diena. Iki šių dienų nusipirkę akcijas, ramiai laukiate dividendo.

Kaip įvertinti dividendo dydį? AB „Lietuvos dujos“ paskelbė, kad dividendas yra 0.153 Lt vienai vardinei akcijai. Daug tai ar mažai? Tai nustatoma apskaičiavus dividendinį pajamingumą. Kaip jis skaičiuojamas yra parašyta Žodyne. Paimate dividendo dydį, padalijate iš akcijos kainos, kokią sumokėjote už akcijas ir gaunate pajamingumą.

Tik žiūrėkite, kad dividendas ir kaina būtų vienoda valiuta, arba litais, arba eurais. Jei dividendinis pajamingumas didesnis už banko indėlio palūkanas, kurios dabar vidutiniškai yra 2-3%, tai akcijas nusipirkote pakankamai žemame lygyje ir dividendinis pelningumas yra geras.

Dar geresnis jis būtų, jei būtų didesnis už infliaciją.

Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikia prisiminti investuotojams yra tai, kad gauti dividendai nepadidina akcininko kapitalo, nes akcijos kaina rinkoje „Ex-date“ dieną sumažinama dividendo dydžiu, todėl ir indeksai yra grąžos (GI)  ir kainos (PI).

Dividendą į sąskaitą gausite jau su atskaitytais mokesčiais. Gautą dividendą patariama vėl investuoti į akcijas. Jau turime atsakymą į klausimą, dividendai – kas tai?

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.