Pirmadienis, 20 gegužės, 2024
Mokomieji Straipsniai

Kaip uždirbti iš akcijų? Dvidešimt antra dalis

Dvidešimt antra dalis. Jau matėme, kad kompanijos Balanse pavaizduotas jos Turtas, Įsipareigojimai ir Akcininkų nuosavybė.

Paimkime dalį, kur pavaizduotas Turtas. Matome, kad jis skirstomas į Ilgalaikį ir Trumpalaikį turtą. Pavyzdžiu paimkime AB Grigeo 2011 m. ataskaitos balansą:

Kaip uždirbti iš akcijų? Dvidešimt antra dalis

Trumpalaikiu turtu laikomas toks turtas, kuris gali būti greitai arba per trumpą laiką paverstas grynaisiais pinigais. Kaip taisyklės, limitas yra vieneri kalendoriniai metai. Kaip matome, Trumpalaikis turtas susideda iš kelių pagrindinių sudedamųjų:

  1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai;
  2. Gautinos sumos;
  3. Atsargos.

Kitas trumpalaikis turtas dažniausiai sudaro nedidelę dalį.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Tai pinigai banko sąskaitose, įskaitant indėlius ir indėlių sertifikatus, vyriausybių ar kitos obligacijos ir t.t. Kompanijai geriausia tiek turėti grynųjų pinigų, kiek reikia verslui vykdyti. Žaliavoms pirkti, palūkanas mokėti ir t.t. Didesnis pinigų kiekis, gulėdamas „be darbo“ tik nuvertėja.

Tai nenaudinga. Bet jei kompanija turi grynųjų pinigų perteklių, tuos pinigus geriausia investuoti į likvidžias priemones. Tai gali būti VVP, depozitai, depozitų sertifikatai, kitos priemonės, kurias gali pasiūlyti kompanijos bankas.

Gautinos sumos.

Visos sumos, kurias kompanija turėtų gauti metų bėgyje. Klientų skolos, būsimi palūkanų mokėjimai, kuponai, kita. Didžiausią Gautinų sumų dalį sudaro klientų skolos. Ne tik skolos, bet ir pagal susitarimą atidėti klientų mokėjimai už prekes ir paslaugas.

Tai labai svarbi Balanso eilutė. Ji tiesiogiai susijusi su Pajamų eilute ir Pelno/Nuostolių ataskaitos. Kodėl? Pajamose parodoma suma pagal per tą periodą išrašytas sąskaitas klientams. Bet ne visos sąskaitos apmokamos per tą periodą. Neapmokėta dalis patenka į Balansą Gautinų sumų eilutę, laukiant, kol bus sąskaitos apmokėtos.

Todėl galima paskaičiuoti Prekybos gautinų sumų ir pajamų santykį. Kaip mes pastebėjome, tarp Vilniaus biržoje kotiruojamų kompanijų dažniausias santykis yra apie 10% ir mažiau. Tai normalu. Toks santykis daug kur ir užsienio kompanijose. Todėl kuo didesnis santykis, tuo blogiau. Didėjimas reiškia, kad kompanija gamina produkciją, parduoda, o pinigų negauna. Tai blogai.

Todėl Gautinos sumos reikalauja atidžios analizės. Ataskaitose gali būti parodyta, kad kompanija gauna dideles pajamas, pelnus ir t.t. Tačiau viskas tik popieriuje. Jei klientai laiku nesumoka už prekes ir paslaugas, kompanija greitai pritrūks grynųjų pinigų ir negalės vykdyti veiklos. Ir iš banko negalės pasiskolinti, nes didelis Gautinų sumų ir Pajamų santykis bankams nepatinka.

Atsargos.

Baigta produkcija, nebaigta produkcija, medžiagos ir kita. Atsargos yra Turto dalis. Todėl logiška manyti, kad kuo daugiau atsargų, tuo didesnis turtas, tuo geriau. Ne visada. Daug atsargų gali sudaryti Baigta produkcija, bet neparduodama, o laikoma sandėliuose, kur gali kauptis.

Tokia produkcija nebūtinai pavirs pinigais kitų metų ataskaitoje. Jei Žaliavų kompanija užsipirko per daug, tai irgi gali būti labai blogai. Nes jei kompanija nesugeba parduoti gatavos produkcijos, tai žaliavų pirkimas yra pinigų „užšaldymas“ ir negalėjimas jų panaudoti efektyviau.

Kaip sužinoti ar kompanija optimaliai perka žaliavas, gerai realizuoja produkciją? Skaičiuojamas Atsargų apyvartumas. Atsargos dalijamos iš metinių Pajamų. Kiti analitikai Atsargas dalija iš metinių Pardavimo sąnaudų. Visais skaičiavimo atvejais mes matome gamybos ciklą. Jį galima palyginti su praėjusių metų apyvartumu ir su kitos to paties sektoriaus kompanijos atsargų apyvartumu.

Logika sako, kad kuo didesnis apyvartumas, tuo geriau, tuo daugiau Atsargų paverčiama pinigais. Realiai viskas priklauso nuo gamybos pobūdžio.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas rodo kiek bendrovė turi turto reikalingo jos veiklai apskritai. Ilgalaikį materialų turtą sudaro kompanijai priklausanti žemė, jos pastatai, įrengimai, transportas,  įrankiai, baldai ir t.t. Šitas turtas būna išvardintas paaiškinimuose.

Turtas Balanse parodomas aktualia verte. Dažniausiai tai mažesnė vertė už įsigijimo vertę. Nes turtas nuvertėja dėl nusidėvėjimo. Ataskaitose pateikiama nusidėvėjimo skaičiavimo principai. Jei kompanija staiga nusprendžia pakeisti nusidėvėjimo skaičiavimą, reikia suklusti. Nes nuo to priklauso Pelno/Nuostolių ataskaitos rezultatai.

Investicinį turtą sudaro investicijos į kitokios veiklos turtą. Tai gali būti pastatai skirti nuomai, nors pati bendrovė galima batus. Nematerialų  turtą dažnai sudaro Prestižas. Prestižas atsiranda kompanijai įsigijus kitą verslo subjektą. Įsigijus apskaičiuojama iš įsigijimo būsima nauda kompanijai.

Ši nauda, išreikšta litais, yra Prestižas. Stebėkite, kad kompanijos Ilgalaikis turtas neaugtų Prestižo sąskaita. Dar nematerialų turtą sudaro patentai, prekių ženklai ar panašiai. Tiek informacijos užtenka, kad Jūs pradėtumėte suprasti kompanijų ataskaitas.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.