Kaip uždirbti iš akcijų? Dvidešimta praktinė dalis

Dvidešimta praktinė dalis

Žodyne yra svarbiausių fundamentinių rodiklių apibrėžimai. Čia pateiksime dar du rodiklius.

Nors dividendinis pelningumas yra Žodyne, bet ten nėra aprašyta jo svarba investuotojams. Dividendinis pelningumas P/D aktualus kai Jūs nesiruošiate dalyvauti įmonės valdyme, tai dividendai yra Jūs investuoto kapitalo grąža.

Dividendinis pelningumas

Jis laikomas vienu svarbiausiu rodikliu, skaičiuojat investicinę grąžą.

Rodiklis svarbus analizuojant bendroves su ilgalaike dividendų mokėjimo istorija. Nes tokios bendrovės būna didelės kapitalizacijos, seniai esa biržoje ir akcijų augimas nebūna toks greitas, kaip naujų bendrovių.

Todėl dividendinis pelningumas turi didelę reikšmę.

Galimi įvairūs dividendinio pelningumas skaičiavimo variantai. Formulė viena ir ta pati.

Dividendinis pelningumas =P/D.

Priklauso, kokius skaičius įstatysite į formulę. Jei Jūs pirkote akcijas po 1 EUR, ir laikote jas kelis metus, tai dividendinį pelningumą skaičiuojate nuo šios kainos.

Kiekvieną kartą, kai paskelbiami nauji dividendai.

Ir žiūrite tinka Jums pelningumas ar ne. Jei kaina rinkoje yra aukštesnė, Jūsų gaunamas pelningumas bus didesnis nei tuo metu paskaičiuotas pagal akcijos rinkos vertę.

Čia ir pasimato ilgalaikio investavimo privalumas, jei žinote, kad bendrovė kiekvienais metais mokės tokius pačius arba didesnius dividendus.

Net jei kažkuriais metais dividendas sumažės, Jūsų gaunamas pelningumas gali būti vis tiek didesnis už tuo metu rinkoje esantį pelningumą.

Kainos ir pinigų srautų rodiklis

Dar vienas labai svarbus rodiklis yra kainos ir grynųjų pinigų srautų vienai akcijai P/C rodiklis. Fundamentaliai analizuojant kompaniją visada reikia pasižiūrėti, kokius ji gauna grynųjų pinigų srautus.

Kodėl? Todėl kad Cash is King. Verslui grynieji reikalingi kaip oras, kaip vanduo. Todėl ir reikia įvertinti, kaip kompanijai sekasi verslas.

Grynųjų pinigų srauto skaičių paimam iš metinės finansinės ataskaitos Pinigų srautų dalies. Vėl atsidarome Invaldos 2011 m. ataskaitą.

Kaip uždirbti iš akcijų? Dvidešimta praktinė dalis

Apačioje yra eilutė Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje. Matome, kad 2010 m. buvo 4 692 000 LTL, o 2011 m. buvo 21 346 000 LTL.

Žinome, kad Invaldos akcijos 2010 m. pabaigoje buvo po 6,87 LTL, o 2011 m. po 6,71 LTL. Akcijų skaičius 51 659 758. Galim paskaičiuoti rodiklį P/C.

P/CF=P/(CF/N),

arba

P/CF=P*N/CF.

P*N yra kapitalizacija.

CF – grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas).

P/CF10=6,87*51659758/4692000=75,64.

P/CF11=6,71*51659758/21346000=16,24.

Kokią galima padaryti išvadą? Neaišku. Ką parodo rodiklis? Jis parodo, kiek litų moka investuotojas už kiekvieną grynųjų pinigų litą akcijai metų pabaigoje.

Tai rinkos lūkestis dėl kompanijos finansinės sveikatos. Pats P/CF rodiklis vienas nieko nerodo. Taip kaip ir P/E rodiklis, jis lyginamas su kitos to pačio sektoriaus kompanijos P/CF.

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: