AB East West Agro

AB East West Agro veikla

Lietuviško kapitalo bendrovė East West Agro yra viena didžiausių žemės ūkio technikos ir įrengimų prekybos įmonių Lietuvoje. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra:

  • Mažmeninė ir didmeninė prekyba nauja žemės ūkio technika,
  • Grūdų sandėliavimo įrengimų prekyba ir projektavimas,
  • Žemės ūkio technikos aptarnavimo darbai ir techninė priežiūra.

Šio sektoriaus bendrovių TOP 5-uke savo pozicijas sėkmingai įtvirtinusi EWA šiandien šalyje atstovauja tokiems visame pasaulyje pripažintiems žemės ūkio technikos gamintojams kaip Massey Ferguson, Sulky, Bednar ir kiti.

East West Agro užima antras vietas kombainų ir traktorių prekyboje Lietuvoje. Bendrovės klientai – daugiau kaip 6 tūkst. stambių ir vidutinių Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkių.

Pirminis viešas akcijų platinimas (IPO)

Sekdama toliau augti ir plėstis, kompanija 2017 m. balandžio 3 d. pradėjo pirminį viešą akcijų platinimą lėšoms pritraukti. Iš viso buvo išplatinta 125 000 akcijų po 24 eurus. Platinimas baigtas 2017 m. balandžio 28 d.

Akcijos pradėtos listinguoti NASDAQ Vilnius biržoje Baltijos Alternatyvioje rinkoje First North. Trumpinys EWA1L. Akcijų rinkos formuotojas yra FMĮ Orion Securities.

Dividendų politika

Po IPO visiems akcininkams išmokėta po 1.60 euro dividendų.

Tolesniais metais kompanija planuoja dividendams skirti ne mažiau 25% metų Grynojo pelno. Jei kitos sąlygos išliks nepakitusios.

Finansai

Kompanijos finansai prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 64.77%  Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui Grynuoju 2018 m. pelnu užtektų 3.95 metų. Tai jau geras rodiklis.

EPS dinamika turi žemėjimo tendenciją. Kol kas tai yra akcijų “skiedimo” pasekmė, Įstatinį kapitalą padidinus nuo 1 000 vnt. iki 1 000 000 vnt. akcijų.

Bet jei EPS perskaičiuotume proporcingai visiems metams, tai tendencija šiek tiek kitokia. Pastarųjų 4 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 44%, o jau pastarųjų 2 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -22%. Panašu, kad investicijų pritraukimas pasiteisino.

East West Agro investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra beveik 24%. Kompanija pelningai investuoja nepaskirstytą pelną ir vėl uždirba. 5 metų vidutinis ROAE yra net 41%. Labai gera grąža.

Bendrovės veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 EUR, investuotas į IMT, uždirba net 4.77 euro. Grynasis pelnas, tenkantis vienam parduotam technikos vienetui 2018 m.išaugo 12.12% iki 0.042 euro/1 tch.vnt.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 124 eurus.

Adaptuotas EPS:

AB East West Agro akcijos

Akcijos kaina nuo listingavimo pradžios krito -55.38%. Tuo tarpu palyginamojo indekso vertė per tą patį laikotarpį pakilo 14.59%.

Akcijų kainos kritimą sąlygojo du veiksniai: Įstatinio kapitalo didinimas 2018 m. ir nepalankios bei labai permainingos oro sąlygos, neigiamai įtakojančios žemės ūkio sektoriaus pelningumą.

Pagal kompanijos finansinius rodiklius, esant palankiai rinkų konjunktūrai, akcijų kaina turi potencijos kilti iki 30% vidutiniškai kasmet. Tačiau mes žinome, kad taip nebus dėl situacijos žemės ūkyje.

Bet turėdami gerą vadybą ir kol kas neblogą dividendų mokėjimo politiką, bendrovės akcijų verta turėti savo portfelyje nedidelį kiekį. ir, priklausomai nuo situacijos sektoriuje – akumuliuoti arba mažinti. Tuo labiau, kai FCF yra neigiamas.


Kompanijos puslapis

Forumas

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: