FED palūkanų normų ateities sandoriai kaip prognozės įrankis

Dabartinės JAV ekonomikos situacija leidžia manyti, kad FED jau pradės veikti ir normalizuos monetarinę politiką.  

Tokios jos laikosi nuo 2008 m. gruodžio mėn. Monetarinės politikos normalizavimas reiškia ir bazinių palūkanų normų kėlimą.

CME Group kotiruoja 30 dienų rezervų sistema bazinių palūkanų normų ateities sandorius (FED Funds futures). Būtent jie labai gerai atspindi rinkos dalyvių lūkesčius dėl būsimų palūkanų ir gali būti prognozavimo įrankiu.

Tuo pačiu FED Funds ateities sandoriai investuotojams yra veiksminga apsidraudimo priemonė nuo palūkanų svyravimo poveikio.

Jau 2014 m. viduryje FED FOMC nariai pradėjo kalbėti apie JAV ekonomikos atsigavimą ir ėmė rinkas ruošti palūkanų normų kėlimui. JAV nedarbo lygis 2015 m. rugpjūčio mėn. iki 5,1%. O tai yra žemiau nustatyto FED tikslo 5.2%.


source: tradingeconomics.com

Infliacijos arba tiksliau Namų ūkių vartojimo išlaidų kainų indekso (Personal Consumption Expenditure Price Index) tikslas yra 2%.  Šiuo metu jis yra apie 1.1%.

Gerokai per mažas, kad galima būtų manyti, jog FED per artimiausią susirinkimą pakels palūkanų normas.


source: tradingeconomics.com

Čia dar neįskaitom kitų ekonomikos rodiklių ir bendros situacijos pasaulyje.

JAV Iždo obligacijų pajamingumų kreivė rodo, kad trumpalaikių obligacijų pajamingumas nuo vasaros pradžios pakilo labiau nei ilgalaikių obligacijų pajamingumas.

Tai irgi liudija apie galimą greitą bazinių palūkanų normos kėlimą. Bet Pajamingumų kreivė rodo ne tik tai. Ji gali atspindėti ir JAV vyriausybės fiskalinę politiką.

FED palūkanų normų ateities sandoriai kaip prognozės įrankis
JAV Iždo obligacijų pajamingumo kreivė Žalia – dabar Raudona – prieš 2 metus,

Pajamingumų kreivės suteikia vertingos informacijos. O FED palūkanų normų ateities sandoriai parodo rinkos dalyvių lūkesčius dėl ateities ir gali būti tikslus prognozavimo įrankis.

30 dienų FED Funds ateities sandorių specifikacija:

[table id=282 /]

Minimalus reikalavimas depozitui priklauso nuo laikotarpio. Pavyzdžiui, 2015 m. spalio mėn. periodo depozitas $285. O 2016 m. gruodžio mėn. – 2018 m. rugpjūčio mėn. laikotarpio depozitas yra $825.

30 dienų FED Funds ateities sandorių grandinė.

Iš šios sandorių kainų grandinės galima išgauti vertingą informaciją.  CME Group FedWatch Tool suteikia aiškią šių kainų interpretaciją.

Įrankis apskaičiuoja tikimybę, kiek bus pakeltos (ir ar pakeltos apskritai) bazinės palūkanų normos artimiausiuose Rezervų sistemos FOMC susirinkimuose.

Matome, kad tikimybė, jog 2015 m. rugsėjo 17 dienos FOMC susirinkime palūkanų norma bus pakelta iki 0.50%, kai ateitis sandorio kaina yra 99.8400, lygi 19%.

O jei žiūrėsime 2016 m. sausio mėn. ateities kontraktą ir 2016 m. sausio mėn. 27 d. FOMC susirinkimo datą, tai tikimybė, jog palūkanų norma bus pakelta iki 0.50%, kai ateitis sandorio kaina yra 99.6950, lygi 41.49%.

Visais atvejais skaičiuojama ir bazinių palūkanų normų kėlimo apskritai tikimybė.

Dėl savo specifikacijos bei dėl galimo palūkanų normų pokyčio poveikio visoms kapitalo rinkoms, 30 dienų FED Funds ateities sandoriai suteikia daug vertingos informacijos rinkos dalyviams. Jokie kiti ateities sandoriai nesuteikia tiek informacijos.

Techninė analizė
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: