Finasta lanksčios strategijos subfondas

Tai aktyviai valdomas subfondas. Pagrindinis fondas yra „Finasta sudėtinis fondas“. Subfondo turtas paskirstomas tarp įvairių regionų ir turto klasių: akcijų, skolos vertybinių popierių ir kitų fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių, apribotos rizikos investicijų, žaliavų ir valiutų.

Pagrindinė informacija:

Fondo pavadinimas „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas (Finasta sudėtinis fondas)
Fondo rūšis Mišrus fondas.
Fondo tipas Atviro tipo sudėtinis investicinis fondas. 
ISIN kodas
Bloomberg kodas FINGFLX:LH
Veiklos pradžia 2010 m. spalio 29 d.
Valdymo įmonė UAB „Finasta Asset Management“
Fondo valdytojas
Investavimo strategija Subfondo lėšos aktyviai investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, apribotos rizikos investicijas, žaliavas ir valiutas. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 proc. subfondo lėšų, laikantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme įtvirtintų apribojimų. Subfondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio portfelio vertės prieaugio.
Lyginamasis indeksas 0,55 * MSCI World index + 0,2 * S&P GSCI commodity index + 0,2 *

Dow Jones Credit Suisse hedge fund index + 0,05 * Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index.

Dividendai Nemokami.
Mokesčiai

 

Platinimo – 2%;

Valdymo – 2%;

Sėkmės – 15%;

Keitimo – 0.25%.

Investavimo rizika Vidutinė. Rinkos svyravimų rizika, fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, palūkanų normos rizika, infliacijos rizika, rinkos likvidumo rizika.
Tipinio investuotojo apibūdinimas Fondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus.
Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis 2-3 metai.
Minimali  investuojama suma 100 Lt.
Pagrindinė valiuta Litas.
Depozitoriumas AB SEB bankas
Fondo kontaktinė informacija

Adresas

El. Paštas

Tel. nr.

Interneto svetainė

 

Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

info@finasta.com

1813

www.finasta.com

Kita informacija

Nuo 2012 m. pradžios fondas šiuo metu pakilo apie 3.71%. Per mėnesį pakilo apie 5%.

Kam tinka?

Fondas labiau tinka ieškantiems diversifikuoto investavimo produkto ir siekiantiems aprėpti kiek galima daugiau instrumentų pagal turto klases ir pasiskirsčiusias plačiai geografiškai su mažu lėšų kiekiu.

Skirtas investuotojams, norintiems lėšas paskirstyti kiek galima plačiau, bet patys dėl įvairių priežasčių negali to padaryti. Todėl šis fondas gali būti puikus pasirinkimas.

Kaip pirkti?

Subfondo vienetų gali įsigyti darbo dienomis platinimo vietose. Sudarius subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį, apmokėjimas pagal sutartį turi būti atliktas į nurodytą subfondo sąskaitą ne vėliau kaip trečią darbo dieną po subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

Platinimo vietos:

UAB „Finasta Asset Management“ – Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius;

AB bankas „FINASTA“ – Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: