AB Energijos skirstymo operatorius

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Energijos skirstymo operatorius

This topic contains 6 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 1 week, 2 days ago.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #310567 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  ESO valdyba lapkričio 21 d. patvirtino naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines elektros kainas, kurios, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – VKEKK) paskelbus, galios 2018 metais. ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai VKEKK pakeitė elektros energijos kainos dedamąsias.
  Nuo 2018 metų sausio 1 d. ESO siūlo taikyti vidutiniškai 3,5 proc. mažesnes visuomenines elektros kainas privatiems klientams. Verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, 2018 metais persiuntimo paslaugos kainas (įskaitant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) ESO siūlo mažinti vidutiniškai apie 8,5 proc., iš žemosios įtampos tinklų – 1,1 proc. Konkrečių klientų išlaidų pokytis už elektros energiją ir jos persiuntimo paslaugą gali skirtis.
  Pažymėtina, jog VKEKK gali papildomai spręsti dėl VIAP biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos koregavimo. Jei būtų priimti šie sprendimai, paslaugų kainos būtų koreguojamos.
  VKEKK paskelbus galutines kainas, apie jas ESO informuos atskiru pranešimu.

  #310882 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2017 metų sausio-spalio mėnesiais siekė 500,2 mln. eurų ir buvo 6,3 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 533,8 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  2017 metų sausio-spalio mėnesiais ESO uždirbo 115,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 15,5 proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais, kai EBITDA buvo 136,7 mln. eurų.

  #311291 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. gruodžio 19 d. nutarė pakoreguoti 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimu nustatytas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuomenines elektros energijos kainų viršutines ribas 2018 metams.

  Komisijos nutarimu 2018 metais perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų viršutinė riba sieks 6,720 ct/kWh (be PVM), iš žemosios įtampos tinklų – 8,981 ct/kWh (be PVM).

  Šiuo metu perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba siekia 7,102 ct/kWh (be PVM), iš žemosios įtampos tinklų – 9,088 ct/kWh (be PVM).

  Visuomeninės kainos viršutines ribas sudaro šios dedamosios: elektros energijos įsigijimo kaina, VIAP kaina, sisteminių paslaugų kaina, perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba ir skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba.

  Galutinės 2018 metais galiosiančios ESO kainos ir tarifai paaiškės Komisijai jas paskelbus. ESO apie kainas ir tarifus informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

  #311367 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2017 m. gruodžio 19 d. peržiūrėjo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą ir elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas 2018 metams privatiems klientams, perkantiems elektros energiją iš žemosios ir vidutinės įtampos tinklų.

  Atsižvelgdama į tai, ESO valdyba 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtino patikslintas visuomenines elektros energijos kainas, kurios galios 2018 metais.

  Nuo 2018 metų sausio 1 d. ESO siūlo taikyti vidutiniškai 1,2 proc. mažesnes visuomenines elektros energijos kainas privatiems klientams.

  Naujas kainas ESO teiks tvirtinti VKEKK. Komisijai paskelbus galutines kainas, ESO informuos atskiru pranešimu.

  #311561 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) gruodžio 22 d. paskelbė Bendrovės valdybos sprendimu gruodžio 20 d. patikslintas visuomenines elektros energijos kainas 2018 metams.

  ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai Komisija peržiūrėjo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainas ir visuomeninių elektros energijos kainų viršutines ribas.

  Kainos gyventojams vidutiniškai mažėja 1,2 proc. Elektros kainos gyventojams mažėja jau penktus metus iš eilės. Nuo 2013 metų vidutinė elektros kaina gyventojams sumažėjo 23 proc.

  #311724 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2017 metų sausio-lapkričio mėnesiais siekė 554,5 mln. eurų ir buvo 6,2 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 591,3 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  2017 metų sausio-lapkričio mėnesiais ESO uždirbo 127,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 15,6 proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais, kai EBITDA buvo 151,2 mln. eurų.

  #311985 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. sausio 10 d. gavo valdybos nario Ryčio Borkio pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų.

  Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, paskutinė Ryčio Borkio pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje bus 2018 m. sausio 24 d.

  Į Bendrovės valdybą Rytis Borkys buvo išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu 2015 m. gruodžio 3 d.

  Apie veiksmus dėl naujo Bendrovės valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
Reply To: AB Energijos skirstymo operatorius
Your information: